Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Items uitschakelen en weer inschakelen

Zodra items zijn aangemaakt in Lightspeed Restaurant, kunnen ze niet worden verwijderd, maar kunnen ze worden uitgeschakeld vanuit de backoffice. Bij het uitschakelen van een item verandert de status ervan van actief naar inactief. De informatie van het item wordt verborgen, maar niet permanent verwijderd uit de backoffice. Indien nodig kunnen uitgeschakelde items opnieuw worden geactiveerd en getoond op de Items pagina. Het uitschakelen van items is nuttig in verschillende gevallen, bijvoorbeeld wanneer een item alleen seizoensgebonden wordt aangeboden of wanneer je wacht op voorraden van een leverancier.

Je kunt items alleen uitschakelen als ze niet gekoppeld zijn aan een menuscherm. Controleer de status van een item om te zien of het item gekoppeld is aan een menu.

 

Wij ondersteunen momenteel twee backoffices: de backoffice 2.0 (sidebar navigatie) en de Console backoffice (top-level navigatie).

Dit artikel is van toepassing op beide backoffices. Wanneer de ene backoffice verschilt van de andere, wordt de Console backoffice tekst tussen haakjes weergegeven naast de backoffice 2.0 tekst.

Om de backoffice 2.0 te gebruiken, klik hier en log in met je huidige backoffice inloggegevens.

 

Inhoudsopgave:

De itemstatus controleren

Je kunt items alleen uitschakelen als ze niet gekoppeld zijn aan een menuscherm. Controleer de status van een item om te zien of het gekoppeld is aan een menu.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer (Configuratie > Items) > Items.
 3. Klik op de status van een item in de kolom Status.
 4. Klik op het gekoppelde menu of scherm om te worden doorgestuurd naar het betreffende menu of scherm. Zie Menu's bewerken of verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van itemknoppen uit menu's.

Restaurant-BO-Checking-Item-Status.png

Items uitschakelen

Na het controleren van de itemstatus en het loskoppelen van een item, schakel je het item uit in de backoffice.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer (Configuratie > Items) > Items.
 3. Klik rechts van het betreffende item op Uitschakelen.

Restaurant-BO-Disabling-Items.png

Items opnieuw inschakelen

Activeer uitgeschakelde items opnieuw om ze terug weer te geven op de itemspagina.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer (Configuratie > Items) > Items.
 3. Selecteer Inactief in het vervolgkeuzemenu boven de kolom Status.
 4. Klik op de knop Inschakelen naast het item om het opnieuw te activeren. Het item wordt terug weergegeven op de Itemspagina van de backoffice.

Restaurant-BO-Enabling-Items.png

Volgende stappen

Zie Itemtalen begrijpen voor informatie over het configureren van verschillende talen voor je itemomschrijving.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0