Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Een kassabon bewerken of annuleren

We ondersteunen twee versies van het kassabonnenscherm: de originele versie en een bijgewerkte versie. Als je de bijgewerkte versie gebruikt, zie je rechtsonder in het scherm een knop met het label Kassabonacties (in plaats van een groene optie-icoon). Op dit moment is het bijgewerkte kassabonnenscherm beschikbaar voor geselecteerde gebruikers en het wordt in de loop van de tijd langzaam naar alle gebruikers uitgerold. Dit artikel gaat over het gebruik van het oorspronkelijke kassabonnenscherm. Als je instructies nodig hebt voor het bijgewerkte kassabonnenscherm, ga dan naar Kassabonnen beheren en terugbetalen.

Er zijn veel situaties waarin je een kassabon moet bewerken, annuleren, terugbetalen of opnieuw printen. Afhankelijk van de POS-gebruikerstoestemmingen die je in de backoffice hebt geconfigureerd, kun je acties uitvoeren als e-mailen, betaling annuleren, kassabon terugbetalen, kassabon annuleren, betaling wijzigen, factuur maken en printen.

In dit artikel wordt uitgelegd wat elke kassabonactie inhoudt en hoe je deze kunt uitvoeren.

Om toegang te krijgen tot het scherm Kassabonnen van de POS:

  1. Log in op Restaurant POS met je Lightspeed-gebruikersnaam en -wachtwoord.
  2. Navigeer naar Kassabonnen in de navigatiebalk.
  3. Zoek in het scherm Kassabonnen de kassabon die je wilt bewerken.
  4. Wanneer je de gewenste kassabon hebt geselecteerd om te bewerken, tik je op het groene pictogram Bewerken.
  5. De beschikbare kassabonnenacties worden ingevuld.

OPMERKING:  Kassabonnenacties kunnen beperkt zijn, afhankelijk van de toestemmingen die voor elke POS-gebruiker en -groep zijn geconfigureerd.

4.1___Receipt_actions_screen.png

Kassabonopties

Met de speciale kassabonopties kun je kassabonnen e-mailen, printen, terugbetalen of annuleren.

Een kassabon e-mailen

Als je een digitale kopie van de geselecteerde kassabon wilt verzenden, selecteer dan de actie E-mailen . Je wordt dan gevraagd het e-mailadres van de ontvanger in te voeren. Als je klaar bent, selecteer je OK om te verzenden. Voor stapsgewijze hulp, zie Kassabonnen e-mailen.

Een kassabon printen

Als je een kopie van de kassabon wilt printen, selecteer dan de actieoptie Kassabon printen. Een kopie van de kassabon wordt naar een geconfigureerde bonprinter gestuurd.

Een kassabon terugbetalen

Je kunt een betaling terugbetalen met de actieoptie Kassabon terugbetalen.

OPMERKING: Terugbetalingen moeten ingeschakeld zijn in de backoffice om deze kassabonactie op de POS te kunnen gebruiken.

Het terugbetalen van een kassabon zal een dubbele kassabon aanmaken met een negatief bedrag, zodat je de terugbetaling kunt verwerken. Na het selecteren van de actie Kassabon terugbetalen word je gevraagd de actie te bevestigen door Ja te selecteren in het pop-upvenster. Een dubbele bestelling wordt opnieuw geopend met een negatief saldo, zodat je de terugbetaling kunt verwerken.

Een kassabon annuleren

Als je een kassabon volledig wilt annuleren, selecteer je de actieoptie Kassabon annuleren. Dit maakt een dubbele kassabon aan met een negatief bedrag, zodat je eventueel een terugbetaling kunt verwerken. Na het selecteren van Kassabon annuleren word je gevraagd de actie te bevestigen door Ja te selecteren. Je wordt gevraagd de reden voor de annulering op te geven. Kies een annuleringsoptie uit de lijst, waarna de bestelling opnieuw wordt geopend met een negatief saldo in het Kassascherm, zodat je de terugbetaling kunt verwerken.

Betaling op een kassabon bewerken

Met de betalingsopties in dit scherm kun je wijzigingen aanbrengen in de ontvangen betaling op een kassabon, zonder dat je verdere wijzigingen in de kassabon zelf hoeft aan te brengen.

Een betaling annuleren

Als je de betaling van een kassabon wilt annuleren (bijvoorbeeld als je een fout hebt gemaakt bij het toepassen van de eerste betaling), kun je dat doen met de actieoptie Betaling annuleren. Op die manier wordt de kassabon opnieuw geopend zonder betaling, zodat je een nieuwe betaling kunt toepassen. Nadat je Betaling annuleren hebt geselecteerd, word je gevraagd de actie te bevestigen door Annuleren te selecteren. Je wordt gevraagd de reden voor de annulering op te geven. Kies een annuleringsoptie uit de lijst, waarna de bestelling zonder betaling in het Kassascherm opnieuw wordt geopend zodat je een nieuwe betaling kunt toepassen.

Als je alleen de betaalmethode wilt wijzigen (zonder het betalingsbedrag aan te passen), selecteer je Betaling wijzigen.

Een betalingstype wijzigen

Als je ooit het betalingstype van een kassabon moet wijzigen, kun je dat doen vanuit het scherm Kassabonnen. Selecteer de kassabonactieoptie Betaling wijzigen. Selecteer in het pop-upvenster Bewerken en kies een andere betaalmethode uit de lijst. Nadat je de nieuwe betaalmethode hebt geselecteerd, selecteer je Terug en vervolgens OK om de wijzigingen toe te passen. Als je het betalingsbedrag moet wijzigen, kun je dat doen door de betaling te annuleren en aan te passen vanuit het scherm Betaling.

Een factuur aanmaken

Als je klanten een factuur willen voor hun bestelling, selecteer dan de kassabonactie Factuur aanmaken.

OPMERKING: Als de klant weigert contactgegevens bij je vestiging achter te laten, kun je in het pop-upvenster een anonieme klant selecteren om een niet-gepersonaliseerde factuur te maken.

Om een factuur met contactgegevens aan te maken, selecteer je Klant bij de factuur voegen in het pop-upvenster om de naam en contactgegevens van de klant toe te voegen. Als de klant al in je systeem is opgeslagen, kun je zijn klantprofiel aan het factuurformulier koppelen. Vanuit het pop-upvenster Factuur aanmaken kun je ook informatie opgeven zoals een fiscale ID, gespecificeerde factuur of deelfactuur. Wanneer je klaar bent met het toevoegen van de vereiste informatie, selecteert je OK.

Wat nu?

Inzicht in het kassabonnenscherm

Meer informatie over kassabonnen en het kassabonnenscherm.

Kassabonnenscherm

Kassabonnen aan klanten e-mailen

Leer hoe je met Lightspeed POS kassabonnen aan klanten kunt e-mailen.

Kassabonnen e-mailen

Facturen voor klanten aanmaken

Maak facturen aan met Lightspeed POS.

Facturen aanmaken

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0