Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Snel aan de slag met de M30II

De Epson TM-m30II-printer is een compact, thermisch apparaat dat overal past en geruisloos kassabonnen en orderbonnen print. Deze printers zijn geschikt voor de grote eetzaal, maar kunnen ook worden gebruikt in koude keukenruimtes. We raden het gebruik in warme keukenruimtes af, omdat de warmte van de thermische brug vlekken kan maken op het thermische papier van de printer, waardoor bonnen onleesbaar worden.

Wij adviseren een apart netwerk op te zetten speciaal voor het POS-systeem om er zeker van te zijn dat alles goed werkt. Ontdek hoe je je printers configureert en hoe je de IP-instellingen voor je Epson-printer(s) op je speciale POS-netwerk instelt.

Voor de volgende stappen moet je iPad eerst verbonden zijn met het speciale POS-netwerk (via wifi of LAN). Voor meer informatie over hoe je je iPad met je netwerk verbindt, lees je het artikel Netwerkinstellingen wijzigen.

De Epson TM-m30-bonprinter moet worden geconfigureerd voordat deze kan communiceren met de POS-omgeving. De volgende stappen helpen je bij dit configuratieproces:

 1. De hardware en toebehoren controleren
 2. Printer aansluiten op een voeding
 3. Papierrol plaatsen
 4. De printer en computer aansluiten op het POS-netwerk
 5. De configuratiesoftware downloaden
 6. De netwerkinstellingen van de printer configureren

De hardware en toebehoren controleren

Controleer of je over de nodige apparatuur beschikt om de TM-m30-bonprinter te configureren. Je hebt de volgende apparatuur nodig die bij de printer wordt geleverd:

 • Epson TM-m30II-bonprinter
 • 24-volt AC-stroomadapter
 • AC-stroomkabel
 • Papierrol (58 mm breed)

Je hebt ook onderstaande uitrusting nodig, die apart wordt verkocht:

 • Verbonden router (wij adviseren routers in de buurt van je hardware en printers te gebruiken)
 • Ethernet LAN-kabel (als je de printer met een kabel verbindt) Zorg ervoor dat de kabel lang genoeg is om je router te bereiken.
 • iOS-apparaat met de laatste versie van de Lightspeed Restaurant POS-app

Printer aansluiten op een voeding

Zorg ervoor dat het apparaat op de stroom is aangesloten door de onderstaande stappen te volgen.

 1. Verbind de AC-kabel met de aansluiting van de AC-adapter.
 2. Steek het connector-uiteinde van de stekker van de AC-adapter in de ronde voedingspoort aan de onderkant van de printer.
 3. Steek het andere uiteinde van de stekker van de AC-kabel in een stopcontact.
 4. Druk bovenop de printer op de aan/uit-knop en wacht tot het blauwe aan/uit-lampje verschijnt.

Papierrol plaatsen

Aangezien de TM-m30II via thermische overdracht afdrukt, is het belangrijk dat je de papierrol correct plaatst. Anders staat er niets op de kassabonnen of orderbonnen.

 1. Om de printerkap te openen, duw je de hendel aan de rechterkant van de printer van je af en til je de kap omhoog.
 2. Plaats een papierrol met het papier onder en uitgetrokken (zie onderstaande afbeelding). Zorg ervoor dat de papierrol strak blijft staan en niet uitrafelt.
 3. Trek het papier aan langs het snijmechanisme aan de voorzijde van de printer.
 4. Duw de kap naar beneden om de hendel dicht te klikken.

De printer en computer aansluiten op het POS-netwerk

Voor de beste communicatie tussen de POS en de printer raden wij aan de printer aan te sluiten via een ethernetkabel, zelfs als de printer geschikt is voor wifi of Bluetooth. Als je de printer via wifi of Bluetooth wilt blijven gebruiken, moet je de printer alsnog via een kabel verbinden voor de configuratie.

OPMERKING: In plaats van de printer voor de configuratie aan te sluiten via een ethernetkabel, kunnen veel printermodellen ook rechtstreeks op de computer worden aangesloten met een mini-USB- of USB type B-kabel.

 

[beeld]

USB type B-kabel

 1. Schakel de printer uit door op de aan/uit-knop te drukken.
 2. Koppel het ene uiteinde van de ethernetkabel aan de ethernetpoort aan de onderkant van je printer.
 3. Koppel het andere uiteinde van de ethernetkabel aan een ethernetpoort van je internetrouter.
 4. Schakel de printer in door op de aan/uit-knop te drukken.
 5. Na een paar seconden wordt het IP-adres van je bonprinter geprint. Noteer het IP-adres, want je hebt het nodig als je de printer toevoegt aan de backoffice van Lightspeed Restaurant.
 6. Verbind je desktop- of laptopcomputer met het POS-netwerk voor de extra Epson-configuratie.

[beeld] [beeld]

De Epson-configuratiesoftware downloaden

Om de netwerkinstellingen van de printer aan te passen met de Epson netwerkconfiguratiesoftware die beschikbaar is voor zowel Windows als macOS.

 1. Selecteer een van de volgende links om naar de downloadsite voor je besturingssysteem te gaan.
 2. Selecteer Download (Downloaden) onderaan de site om het programmabestand EpsonNet Config op je computer te downloaden.
 3. Open het gedownloade bestand en volg de aanwijzingen om het programma te installeren.

OPMERKING: als de links niet werken, kun je met elke internetbrowser zoeken naar de term EpsonNet Config Download biz Windows OF Mac.

De netwerkinstellingen van de printer configureren

Zodra de Epson-software op je computer is geïnstalleerd, kun je de netwerkgegevens voor je printer configureren. Dit artikel helpt je bij de configuratie. Maar vergeet niet om ook in de backoffice van Lightspeed een bijbehorende printer in te stellen.

OPMERKING: MAC-adressen kunnen worden gebruikt om de printer te identificeren in de lijst waaruit je moet kiezen als je het niet zeker weet. Elke printer heeft zijn MAC-adres op de achterkant staan.

 1. Open het programma EpsonNet Config.
 2. EpsonNet Config toont alle printers in het POS-netwerk.
 3. Selecteer de te configureren printer.
 4. Klik op Configuration (Configuratie).
 5. Ga in de linker navigatiebalk naar TCP/IP > Basic Settings (Basisinstellingen).
 6. Vul onder IP address settings (IP-adresinstellingen) het formulier in. Zie onderstaande tabel voor een uitleg van de velden.
 7. Als de configuratie voor een WLAN-printer is, ga je verder met Addition for WLAN printer (Toevoeging voor WLAN-printer), anders selecteer je Send (Verzenden) om de configuratie te voltooien.
Veld Omschrijving
IP-adres: Kies een statisch IP-adres om ervoor te zorgen dat de printer altijd beschikbaar is voor het POS-systeem.
OPMERKING: Een IP-adres is een unieke bestemming op een netwerk. Vermijd daarom het toewijzen van IP-adressen die hetzelfde zijn.
Subnetmasker: Is altijd 255.255.255.0
Standaardgateway: Is altijd 0.0.0.0

 

Addition for WLAN printer (Toevoeging voor WLAN-printer)

Als je de printer na de configuratie via wifi wilt gebruiken, moet je deze extra stappen uitvoeren.

 1. Ga in de linker navigatiebalk naar Network (Netwerk) > Basic Operation (Basisbediening (draadloos)).
 2. Vul het formulier in. Zie onderstaande tabel voor een toelichting op de velden.
 3. Ga in de linker navigatiebalk naar Network (Netwerk) > Detailed (wireless) (Gedetailleerd (draadloos)).
 4. Onder Power Management Settings (Energiebeheerinstellingen) activeer je de energiebeheerfunctie.
 5. Selecteer Send (Verzenden) om de configuratie uit te voeren.

Als de configuratie succesvol naar de printer is verzonden, wordt het volgende venster bevestigd.

[beeld]

 

Sectie Veld Omschrijving
Basisinstellingen SSID Verwijst naar de naam van jouw specifieke POS-netwerk.
Beveiliging Beveiligingsniveau Selecteer de beveiligingsstandaard voor de wifi-communicatie van je printer. Wij raden WPA-PSK (AES) aan.
WPA-instelling PSK (vooraf geïnstalleerde sleutel) Voer het wachtwoord voor je specifieke POS-netwerk in.
  Voer PSK (vooraf geïnstalleerde sleutel) opnieuw in Voer het wachtwoord voor het POS-netwerk opnieuw in.


Wat nu?

Nu de TM-m30II fysiek is geconfigureerd, adviseren wij je het artikel Printen te lezen. In dit artikel leggen we uit hoe je je printer configureert in de backoffice.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1