Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Menu's importeren en exporteren

Importeer menu's uit een CSV-bestand om tijd te besparen door hoofdschermen en bestaande items tegelijk toe te voegen.
Exporteer bestaande menu's naar CSV-bestanden om een kopie van de menugegevens buiten de backoffice op te slaan. Het bestand bevat de SKU van elk item op het menu en de naam van het scherm waar elk item op staat.

Inhoudsopgave:

Menu's importeren

Configureer welke bestaande items worden toegevoegd aan welke schermen binnen een menu. Als het hoofdscherm nog niet bestaat, wordt het aangemaakt. Als het hoofdscherm al bestaat, wordt het bijgewerkt. Er kunnen maximaal 10.000 rijen worden geïmporteerd. De bestandsindeling voor de import is CSV of XLS. Gebruik het exportbestand van een menu als importsjabloon en volg Het importmenubestand.

Het importmenubestand opmaken

 • Het importbestand moet een spreadsheet in CSV- of XLS-indeling zijn.
 • De eerste rij moet de volgende koppen bevatten: SKU en Schermen.
 • Het importbestand is beperkt tot 10.000 rijen in totaal. Als je meer dan 9.999 items wilt importeren, moet je afzonderlijke importen aanmaken.
SKU Schermen

Verplicht.

 1. Vermeld alle SKU's die je aan het menu wilt toevoegen.

Verplicht.

 1. Voeg de bovenste schermnaam van elke SKU toe.
 2. (Optioneel) Als de SKU is toegevoegd aan een subscherm, voeg dan de schermnaam van het hoogste niveau toe en de naam van het subscherm waar het SKU is geplaatst met twee hashtags ertussen.

Voorbeeld:

De SKU 250 (bruiswater) wordt toegevoegd aan het bovenste scherm Dranken.

Het SKU 131 (cappuccino) wordt toegevoegd aan het subscherm Koffie binnen het bovenste scherm Dranken.

250

Dranken

131

Dranken##Koffie

 

Om het bestand te importeren in de backoffice:

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in de hoofdnavigatiebalk Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op Importeren om in de itemssectie de pagina te openen waarop je items en menu's kunt importeren.
 4. Klik op Bladeren en kies het importbestand. Het uploaden kan enkele minuten duren.
 5. (Optioneel) Als sommige kolommen niet nodig zijn voor de import, schakel ze dan uit bij Selecteer kolommen.
 6. Zorg ervoor dat de titels van je bestandsgegevens correct zijn en klik op Kolommen met identieke namen toewijzen.
 7. Als het bestand het bestaande menu in de backoffice moet vervangen, schakel dan de schuifregelaar Het menu vervangen met de inhoud van het bestand in de rubriek Aanvullende parameters in.
  1. Schakel de schuifregelaar uit om extra items en schermen aan het menu toe te voegen.
 8. (Optioneel) Schakel Testen in om de items en schermen alleen te testen maar niet te importeren.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Klik op de knop Indiening bevestigen. Het uploaden kan even duren.
  1. Import gelukt: de bevestiging Het importproces is succesvol afgerond verschijnt.
  2. Import mislukt: upload het bestand opnieuw.

Restaurant-BO-Importing-Menus.png

 

Menu's exporteren

Om menugegevens op te slaan en te gebruiken buiten de backoffice, exporteer je bestaande menu's naar CSV-bestanden. Het bestand bevat de SKU van elk item op het menu en de naam van het scherm waarop elk item zich bevindt.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in de hoofdnavigatiebalk Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op de naam van het menu dat je wilt exporteren.
 4. Klik op Meer acties en selecteer Exporteren in het vervolgkeuzemenu. Het CSV-bestand wordt automatisch opgeslagen op je computer.

Restaurant-BO-Importing-Menus.png

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0