Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Menu's importeren en exporteren

Importeer menu's vanuit een CSV-bestand om hoofdschermen en bestaande items tegelijk toe te voegen. Om een kopie van de menugegevens buiten de backoffice op te slaan, exporteer je bestaande menu's naar CSV-bestanden. Het bestand moet de SKU van elk item op het menu bevatten en de naam van het scherm waarop elk item staat.

Hoofdschermen in backoffice

Menu's importeren

Stel in welke bestaande items worden toegevoegd aan welke schermen binnen een menu. Als het hoofdscherm nog niet bestaat, wordt het aangemaakt. Als het hoofdscherm al bestaat, wordt het bijgewerkt. Je kunt het exportbestand van een menu gebruiken als importsjabloon of je eigen sjabloon maken in spreadsheetsoftware naar wens.

Het menu-importbestand opmaken

Het importbestand is beperkt tot 10.000 rijen in totaal. Als je meer dan 9.999 items wilt importeren, moet je afzonderlijke importen aanmaken.

 1. Maak een spreadsheet in CSV-indeling aan met de koppen SKU en Schermen.
 2. Vermeld in de eerste kolom alle SKU's die je aan het menu wilt toevoegen.
 3. Voeg in de tweede kolom de naam van het bovenste scherm van elke SKU toe.
 4. (Optioneel) Als je de SKU wilt toevoegen aan een subscherm, voer je twee hashtags in na de naam van het hoofdscherm, gevolgd door het subscherm in de indeling Hoofdscherm##Subscherm.

Voorbeeld:

 • De SKU 250 (bruiswater) wordt toegevoegd aan het bovenste scherm Dranken.
 • Het SKU 131 (cappuccino) wordt toegevoegd aan het subscherm Koffie binnen het bovenste scherm Dranken.
 • De indeling in de kolom Schermen isDranken##Koffie.

  Voorbeeldmenu met kolommen SKU en Schermen

Het bestand importeren in de backoffice

Door een menu te importeren kun je een menu aanmaken of vervangen. Je kunt de importoptie ook gebruiken om een menu te testen zonder dat dit invloed heeft op de menu's die je al hebt.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Navigeer naar Menubeheer> Menu's.
 3. Selecteer het menu dat je wilt bewerken of maak een nieuw menu aan.
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu Meer acties en kies Importeren.

  Vervolgkeuzelijst met opties voor importeren, exporteren en dupliceren

 5. Kies het bestand dat je wilt uploaden.

  Menu Bestand importeren scherm Bestand selecteren

 6. (Optioneel) Als sommige kolommen niet nodig zijn voor de import, schakel ze dan uit bij Selecteer kolommen.
 7. Zorg ervoor dat de titels van je bestandsgegevens correct zijn en klik op Kolommen met identieke namen toewijzen.

  Menu Bestand importeren scherm Kolommen toewijzen

 8. Als het bestand het bestaande menu in de backoffice moet vervangen, schakel dan de schuifregelaar Het menu vervangen met de inhoud van het bestand in de rubriek Aanvullende parameters in.
  1. Schakel de schuifregelaar uit om extra items en schermen aan het menu toe te voegen.
 9. (Optioneel) Schakel Testen in om de items en schermen alleen te testen maar niet te importeren.
 10. Klik op Doorgaan.

  Menu file import Additional parameters screen.png

 11. Klik op de knop Indiening bevestigen. Het uploaden kan even duren.
  1. Import gelukt: de bevestiging Het importproces is succesvol afgerond verschijnt.
  2. Import mislukt: controleer op fouten en upload het bestand opnieuw.

   Menu file import successfully uploaded file.png

Menu's exporteren

Om menugegevens op te slaan en te gebruiken buiten de backoffice, exporteer je bestaande menu's naar CSV-bestanden. Het bestand bevat de SKU van elk item op het menu en de naam van het scherm waarop elk item zich bevindt.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Navigeer naar Menubeheer> Menu's.
 3. Klik op de naam van het menu dat je wilt exporteren.
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu Meer acties en selecteer Exporteren. Het CSV-bestand wordt automatisch opgeslagen op je computer.

Restaurant-BO-Importing-Menus.png

Wat nu?

Menu's bewerken, dupliceren en verwijderen

Als je eenmaal een nieuw menu hebt gemaakt, kun je het altijd wijzigen, dupliceren of verwijderen uit je backoffice.

Meer informatie

Menu's aan POS-apparaten koppelen

Koppel menu's aan verschillende apparaten zodat elk apparaat zijn eigen unieke menu en instellingen heeft.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0