Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Factuursjablonen toevoegen en bewerken

Tegenwoordig is het altijd gewenst dat ondernemers de mogelijkheid hebben om een betaalmethode "Op rekening" aan te bieden om transacties af te ronden op een toekomstige datum. Om toekomstige betaling aan te vragen, kunnen bedrijven een factuur in brief-lay-out afgeven voor de geleverde items of diensten.

Factuursjablonen bewerken

Als je een factuur in brief-lay-out wilt afgeven, moet je een factuursjabloon aanmaken. Als je facturen wilt printen als kassabon, kun je kassabonsjablonen bewerken.

Je kunt twee typen factuursjablonen aanmaken: een algemeen (alle locaties waar geen lokaal sjabloon is gespecificeerd) en een lokaal sjabloon (voor de huidige bedrijfslocatie).

Op dit moment moeten we erop wijzen dat je geen verschillende sjablonen kunt opslaan. Je kunt een bestaand sjabloon alleen bewerken als er een wijziging nodig is voor het sjabloon.

Om factuursjablonen te bewerken:

  1. Ga in het navigatiemenu naar Configuratie > Printen > Factuursjabloon met debiteuren.
  2. Kies het gewenste sjabloon en selecteer ofwel Een algemeen sjabloon aanmaken + ofwel Een lokaal sjabloon aanmaken +.
  3. Breng je wijzigingen aan voor je sjabloon onder Bewerkbare teksten in de gerelateerde tabbladen Factuur, Pagina, Kassabon van tafel en Btw-overzicht en/of onder Instellingen.
    OPMERKING: Breng geen wijzigingen aan in de commandolabels.
  4. Als je klaar bent met het bewerken van het sjabloon, selecteer je Opslaan.

lsk-printing-acc_rec_invoice_template-original-wds.png

lsk-printing-acc_rec_invoice_template-create_a_global_template-marked-wds.png

Bewerkbare tekst

Bij het bewerken van een factuursjabloon kun je de volgende velden configureren:

OPMERKING: De velden kunnen maximaal twee verschillende stukken informatie bevatten: normale tekst en commandovariabelen. Velden kunnen één van de twee of beide bevatten.

Factuur

In dit deel kun je bepaalde algemene velden van een factuur configureren.

Naam van het veld Normale tekst Commandolabels
Adres van de afgever Niet vereist

#businessLocationName #businessLocationAddress1 #businessLocationAddress2 #businessLocationZipCode #businessLocationCity #businessLocationState

Onderwerp Factuurnummer #invoiceNumber
Adres ontvanger Niet vereist #contactCompanyName #contactSalutation
#contactFirstName
#contactLastName
#contactAddress1
#contactAddress2
#contactZipCodecontactCity
Datum Niet vereist #businessLocationCity
#invoiceDate 
Tekst totale fooi Totale fooi niet vereist
Totaalbedrag aan fooi Niet vereist #invoiceSumGratuityAmountDue
Tekst eindtotaal Totaalbedrag niet vereist
Eindtotaal Niet vereist #invoiceGrandTotal
Totaalregel Totaal te betalen bedrag: #invoiceGrandTotal
Uitgebreide informatie (onder het raster) uitgebreid uitgebreid
Tekst betaald Betaald op XX met XX #invoiceSettlementDate
#invoiceSettlementMethod
Uitgebreide informatie (boven het raster) uitgebreid #invoiceComment

 

Pagina

In het tabblad Pagina kun je tekst toevoegen aan de voettekst of kopregel en je kunt de pagina een label geven.

Naam van het veld Normale tekst Commandolabels
Kopregel van pagina Uitgebreid niet vereist
Label van pagina's Pagina: niet vereist
Voettekst pagina Uitgebreid niet vereist

 

Kassabon van tafel

Als je de kopregel wilt aanpassen aan je eisen, dan kun je dat hier doen.

Naam van het veld Normale tekst Commandolabels
Kopregel van kolom 'Referentie' Referentie niet vereist
Kopregel van kolom 'Datum' Datum niet vereist
Kopregel van kolom 'POS' POS niet vereist
Kopregel van kolom 'Totaal' Totaal niet vereist
Kopregel van kolom 'Betaald' Betaald niet vereist
Kopregel van kolom 'Te betalen' Te betalen niet vereist
Voettekst van kolom 'Betaling' Totaal niet vereist
Voettekst van kolom 'Totaal' Niet vereist #invoiceSumPaymentAmount
Voettekst van kolom 'Betaald' Niet vereist #invoiceSumPaymentAmountSettled
Voettekst van kolom 'Te betalen' Niet vereist #invoiceSumPaymentAmountDue
Voettekst van 'Totaal exclusief btw' Totaal zonder btw niet vereist
Waarde van voettekst 'Totaal exclusief btw' Niet vereist #invoiceTotalWithoutTaxes

 

Btw-overzicht

Alleen nodig als je de kopregel voor btw aan het einde van de factuur wilt aanpassen.

Naam van het veld Normale tekst Commandolabels
Kopregel van tafel Inclusief btw niet vereist

 

Instellingen

Bij Instellingen kun je de ruimte voor kopregels en voetteksten op de factuur vergroten of verkleinen. Je voert de ruimte in centimeters in.

 

Wat nu?

Voor meer informatie over het bewerken van kassabonsjablonen, zie Kassabonsjablonen toevoegen en bewerken.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0