Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Het Home-scherm gebruiken

Het Home-scherm is het belangrijkste vergrendelingsscherm waar alle gebruikers naartoe navigeren om transacties te verwerken, in te klokken, het vloerplan te bekijken of een QR-code te scannen. Het Home-scherm is alleen zichtbaar als een verkoopperiode is geopend.

Voor meer informatie over het openen van de POS, zie Een verkoopperiode openen of sluiten.

4.1___Home_screen.png

Gebruikers die al zijn ingeklokt en bestellingen verwerken op de POS, zien hun naam weergegeven op het Home-scherm. Alleen het verkooppersoneel wordt op het Home-scherm weergegeven en alleen wanneer ze zijn ingeklokt. Deze ingeklokte gebruikers kunnen dan op hun naam tikken op het Home-scherm om naar het Kassascherm te gaan. Afhankelijk van de rechten die in de backoffice zijn geconfigureerd, kunnen actieve gebruikers met een pin- of QR-code worden gevraagd hun authenticatiegegevens in te voeren om het Kassascherm te openen.

Om in of uit te klokken, tikt de gebruiker op de knop In- en uitklokken linksonder in het scherm. Dit opent het scherm In- en uitklokken. Gebruikers die bestellingen verwerken op de POS moeten inklokken voordat ze kunnen inloggen op het Kassascherm. Zie In- en uitklokken voor meer informatie.

Om het vloerplan te bekijken en de tafels die bestellingen in uitvoering hebben of beschikbaar zijn om te bestellen, tik je op de knop Vloerplan bekijken.

Om in of uit te loggen met een QR-code, tik je op QR-code scannen.

💡 Wat is het verschil tussen inklokken en inloggen?

Inklokken is het moment waarop een gebruiker zijn gebruikersshift begint en is een tijdregistratietool voor het meten van shifts. Geconfigureerde gebruikers, ongeacht of zij bestellingen verwerken op de POS of een niet-bestellende rol hebben (zoals een kok), kunnen in- of uitklokken.

Inloggen is wanneer een ingeklokte gebruiker toegang krijgt tot het Kassascherm. Alleen gebruikers die bestellingen kunnen verwerken, kunnen inloggen op het Kassascherm.

 

Wat nu?

Begin een gebruikersshift door in te klokken. Zie In- en uitklokken.

Als je shiftmanager bent, moet je een verkoopperiode openen zodat ander verkooppersoneel bestellingen kan verwerken op de POS. Zie Een verkoopperiode openen of sluiten.

Als vanuit de backoffice een startkassa is ingeschakeld, moeten gebruikers hun wisselgeld voor en na een shift tellen. Zie Een startkassa tellen.

Werknemers kunnen zelf aangeven, of declareren, met welk bedrag aan fooien ze aan het eind van hun gebruikersshift weggaan. Om te leren hoe je deze functie inschakelt en gebruikt, zie Fooien declareren.

Verkooppersoneel dat toegang heeft tot het Kassascherm, heeft ook toegang tot bepaalde gebruikersinstellingen, afhankelijk van hun gebruikerstype. Zie Inzicht in de gebruikersinstellingen.

 

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0