Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Het Home-scherm gebruiken

Aan de slag-handleiding

In dit artikel lees je hoe je kunt inloggen vanaf het Home-scherm, het eerste deel van de Restaurant POS-app dat je ziet nadat je deze hebt verbonden met je account. Navigeer naar andere artikelen in de handleiding met behulp van de carrousel hieronder.

Op het Home-scherm loggen gebruikers in op de Lightspeed Restaurant POS-app, klokken ze in of uit en bekijken ze vloerplannen. Op deze plek openen of sluiten shiftmanagers ook een verkoopperiode. Het Home-scherm is het hoofdvergrendelingsscherm in Lightspeed Restaurant. Als een gebruiker uitlogt, komt deze op dit scherm terecht.

Toegang tot het Home-scherm

Om het Home-scherm te openen, open je de Lightspeed Restaurant-app als deze is gesloten of log je uit in de app als je ingelogd bent. Het Home-scherm heeft twee verschillende weergaven, een voor open verkoopperioden en een voor gesloten verkoopperioden.

Home-schermweergave voor een open verkoopperiode

Bij een open verkoopperiode geeft het Home-scherm de volgende opties weer: inloggen, inklokken, het vloerplan bekijken en een QR-code scannen om in te loggen. Het Home-scherm bij een open verkoopperiode met opties om in te loggen, in- of uit te klokken, vloerplannen te bekijken en QR-codes te scannen.

Home-schermweergave voor een gesloten verkoopperiode

Bij een gesloten verkoopperiode zijn de enige opties in- of uitklokken en een verkoopperiode openen. Het Home-scherm bij een gesloten verkoopperiode waarbij de enige optie is om in- of uit te klokken.

Home-schermfuncties

Vanuit het Home-scherm kun je in- of uitklokken, vloerplannen bekijken, apparaatinfo bekijken en inloggen op het Kassascherm.

In- en uitklokken

In- en uitklokken is cruciaal voor het bijhouden van de gewerkte uren van werknemers en hun verkopen. Sterker nog, gebruikers kunnen pas bestellingen verwerken als ze ingeklokt zijn. Alle gebruikers, van obers tot personeelsleden die geen bestellingen aannemen (bijv. koks en afwassers), klokken direct in en uit vanuit het Home-scherm.

Afhankelijk van de instellingen van gebruikers kunnen ze simpelweg op hun naam tikken, op hun naam tikken en een pincode invoeren of een QR-code scannen om in te klokken of uit te klokken.

 1. Navigeer in het Home-scherm naar het scherm in- en uitklokken.
 2. Selecteer je naam uit de lijst met gebruikers en volg dan de aanwijzingen om door te gaan met in- of uitklokken. Het scherm In- en uitklokken met een lijst van alle gebruikers die kunnen in- en uitklokken.

Vloerplan tonen

Met het Home-scherm kun je ook een snelle blik werpen op je vloerplannen. Zo kunnen gebruikers zien voor welke tafels er nog bestellingen staan en welke beschikbaar zijn voor nieuwe bestellingen.

Alleen nadat een verkoopperiode is geopend kun je vloerplannen bekijken.

 1. Tik in het home-scherm op Vloerplan tonen.
 2. Bekijk het vloerplan om te zien welke tafels vrij en bezet zijn.
 3. (Optioneel) Tik op de naam van een ander vloerplan in de linkerbovenhoek om ernaar te wisselen. Een vloerplan met daarop meerdere tafels, waarvan sommige leeg en sommige bezet.
 4. (Optioneel) Tik op een van de knoppen in de linkerbovenhoek om meer informatie over elke tafel te bekijken.
Knop Beschrijving
Couverts Geeft het aantal ingevoerde couverts weer voor elke tafel, indien van toepassing. Dit is de weergave in de vorige afbeelding.
Tijd Geeft voor elke bestelling weer hoe lang deze open was.
Totaal Toont het totaal van de bestelling.
Status Geeft voor elke tafel weer of deze bezet is (pictogram van een persoon) of beschikbaar is (pictogram van een open hangslot).

Apparaatinfo bekijken

Controleer de naam van je POS-apparaat, de versie van Lightspeed Restaurant op dat apparaat, het IP-adres en andere gerelateerde informatie aan de rechterzijde van het Home-scherm.

 1. Als een verkoopperiode geopend is, tik je op Over in de linkerbovenhoek om de apparaatinfo te bekijken. Anders kun je de apparaatinfo vinden aan de linkerkant van het scherm.
Info Beschrijving
Bedrijfsnaam Naam van je bedrijf zoals geconfigureerd in de backoffice.
Apparaatinfo Naam van het POS-apparaat zoals geconfigureerd in de backoffice, de gebruikte configuratie op het apparaat en of het apparaat wel of niet in de deelmodus staat.
Softwareversie Naam van de Lightspeed-app en het versienummer.
Wifi en IP Naam van het wifinetwerk waarmee het apparaat is verbonden en het IP-adres op het netwerk.
Rol Of dit een actief of passief POS-apparaat is.

Het scherm met apparaatinfo, waarbij alle vorige genoemde gegevens worden weergegeven.

Inloggen

Door in te loggen, krijgen gebruikers toegang tot het Kassascherm om bestellingen te plaatsen. Afhankelijk van de instellingen van een gebruiker, kunnen ze simpelweg op hun naam tikken, op hun naam tikken en een pincode invoeren of een QR-code scannen om in te loggen.

Alleen ingeklokte gebruikers kunnen inloggen. Inloggen is alleen mogelijk nadat een verkoopperiode is geopend.

 1. Voer vanuit het Home-scherm de relevante actie uit om in te loggen.
  • Als je gebruikersprofiel een pincode heeft, tik dan op je naam en voer de code in.
  • Als je gebruikersprofiel een QR-code heeft, tik dan op QR-code scannen en plaats de code voor de camera van je apparaat.
  • Als je geen authenticatie voor je gebruikersprofiel hebt geconfigureerd, tik dan op je naam om in te loggen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1