Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Prijslijsten toevoegen, bewerken en toepassen

Voeg prijslijsten toe vanuit de backoffice om de naam van de lijst te definiëren en een optioneel sjabloon te selecteren. Ga verder met het bewerken van prijslijsten om de itemprijzen aan te passen. Eenmaal aangemaakt en aangepast, pas je de prijslijst toe op items in de POS.

Voor meer informatie over wat prijslijsten zijn, of je ze moet gebruiken en hoe je deze functie activeert, ga je naar ons artikel Over prijslijsten.

Prijslijsten toevoegen

Voeg prijslijsten toe vanuit de backoffice om de naam van de lijst te definiëren en een optioneel sjabloon te selecteren.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer > Prijslijsten.
 3. Klik op Een nieuwe prijslijst aanmaken.
 4. Voer een naam in voor de prijslijst.
 5. (Optioneel) Selecteer een bestaande prijslijst in het vervolgkeuzemenu om als sjabloon te gebruiken.
 6. Klik op Opslaan om de prijslijst toe te voegen aan de backoffice.
 7. Ga verder met Prijslijsten bewerken om de itemprijzen aan te passen.

Restaurant-BO-Create-Price-List.png

Prijslijsten bewerken

Na het toevoegen van een prijslijst in de backoffice, kun je deze wijzigen om de itemprijzen aan te passen. Een enkele prijslijst of meerdere prijslijsten kan/kunnen worden bewerkt en vergeleken met standaardprijzen. Als je meerdere bedrijfslocaties hebt, definieer dan de locaties waar de prijslijst beschikbaar zal zijn.

Inhoudsopgave:

Een enkele prijslijst bewerken

De pagina Prijslijsten bewerken toont alle items in de backoffice in een tabel. Pas de prijzen aan zoals ze in je restaurant zullen worden verkocht.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Prijslijsten.
 3. Klik op Prijzen bewerken voor de prijslijst die je wilt bewerken.
 4. Pas in de rechterkolom de prijzen aan zoals ze in je restaurant zullen worden verkocht. Voor items waarvoor geen prijswijzigingen gelden, blijft de prijs onveranderd.
 5. Klik ergens buiten het prijsveld om de invoer op te slaan.
 6. Ga verder met Prijslijsten toepassen om de prijslijst toe te passen op items in de POS.

Restaurant-BO-Edit-Single-Price-List.png

Meerdere prijslijsten bewerken en vergelijken

De pagina Prijslijsten bewerken toont alle items in de backoffice in een tabel. Voeg prijslijsten toe om meerdere lijsten te bewerken en te vergelijken. De prijzen worden van links naar rechts vergeleken en prijswijzigingen worden weergegeven met pijlen omhoog (verhoogde prijs) of omlaag (verlaagde prijs) naast de overeenkomstige prijsvermeldingen.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Prijslijsten.
 3. Kies een van de volgende opties om prijslijsten te bewerken:
  1. Klik op Prijzen bewerken voor de prijslijst die je wilt bewerken.
  2. Klik op Lokaal gekoppelde prijslijsten bewerken om alleen prijslijsten te zien voor de bedrijfslocatie waar je op dat moment bent ingelogd.
 4. Klik op +Nog een prijslijst bewerken.
 5. Kies een prijslijst uit het vervolgkeuzemenu. De prijslijsten verschijnen in extra kolommen aan de rechterkant van de tabel.
 6. (Optioneel) Herhaal stap 4 en 5 om extra prijslijsten aan de tabel toe te voegen.
 7. Pas de prijzen in de juiste prijslijstkolommen aan.
 8. Klik ergens buiten het prijsveld om de invoer op te slaan.
 9. (Optioneel) Om prijslijsten uit de tabel te verwijderen, klik je op - (min).
 10. (Optioneel) Om kolommen te verplaatsen, klik je op < (links) of > (rechts).
 11. Ga verder met Prijslijsten toepassen om prijslijsten toe te passen op items in de POS.

Restaurant-BO-Edit-Multiple-Price-Lists.png

 

Lijsten bedrijfslocaties bewerken

Als je meerdere bedrijfslocaties hebt, definieer dan de bedrijfslocatie waar de prijslijst beschikbaar zal zijn.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Prijslijsten.
 3. Klik op Lijst bedrijfslocaties bewerken.
 4. Schakel bedrijfslocatie(s) in door te kiezen uit de volgende opties:
  1. Klik op Alles selecteren om alle bedrijfslocaties in te schakelen.
  2. Klik op een of meer bedrijfslocatieknoppen.
 5. (Optioneel) Klik op Selectie omkeren om ingeschakelde bedrijfslocaties om te zetten in uitgeschakelde of andersom.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Ga verder met Prijslijsten toepassen om prijslijsten toe te passen op items in de POS.

Restaurant-BO-Edit-Business-Location-List.png

 

Prijslijsten toepassen

Zodra je een prijslijst hebt gemaakt en nieuwe itemprijzen hebt gedefinieerd, pas je alle prijslijsten / alle lokaal gekoppelde prijslijsten toe op je apparaten zodat de nieuwe prijzen verschijnen op items in de POS.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Prijslijsten.
 3. Klik op Alle prijslijsten toepassen of selecteer het pijltje naast Alle prijslijsten toepassen en kies een van de opties in het vervolgkeuzemenu. Bekijk Prijslijsten toepassen voor meer informatie.
 4. Wacht op een groene bevestigingsbanner die aangeeft dat de prijslijst met succes is toegepast.

Restaurant-BO-Apply-Price-Lists.png

Prijslijstopties toepassen

Als er verschillende prijslijsten zijn, hangt de prijs op de POS af van welk rekeningprofiel in de bestelling is geselecteerd.

Optienaam Beschrijving
Alle prijslijsten toepassen Elke prijslijst wordt toegepast op de items in de sectie Menubeheer > Items van de backoffice. Om de prijzen op de POS toe te passen, moeten apparaten handmatig opnieuw worden geladen.
Alle prijslijsten toepassen en apparaat opnieuw laden Elke prijslijst wordt toegepast op de items in Menubeheer > Items van de backoffice en een automatische herlading van de apparaten toont de nieuwe prijzen op de POS.
Lokaal gekoppelde prijslijsten toepassen Alleen prijslijsten van de locatie waar op dat moment is ingelogd in de backoffice worden toegepast op de items die vermeld staan in de sectie Menubeheer > Items van de backoffice. Om de prijzen op de POS toe te passen, moeten apparaten handmatig opnieuw worden geladen.
Lokaal gekoppelde prijslijsten toepassen en apparaten herladen Alleen prijslijsten van de locatie die momenteel in de backoffice wordt gebruikt, worden toegepast op de items in de sectie Menubeheer > Items van de backoffice en een automatische herlading van de apparaten toont de nieuwe prijzen op de POS.

 

Wat nu?

Koppel rekeningprofielen aan prijslijsten om de prijslijst toe te passen wanneer een specifiek rekeningprofiel in de POS wordt gebruikt.

Als je al bestaande prijsgegevens in een CSV-bestand hebt, kun je prijzen in bulk toevoegen door het bestand te importeren of prijsgegevens uit de backoffice te exporteren naar een CSV-bestand voor gebruik buiten de backoffice.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0