Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Statistiekcategorieën gebruiken

Statistiekcategorieën, ook wel bekend als statistiekgroepen, zijn organisatorische tools die je helpen bij het filteren van items in bepaalde rapporten. Je kunt statistiekcategorieën toevoegen aan hele omzetgroepen of aan individuele items, afhankelijk van je specifieke rapportagedoelen. Meer informatie over statistiekcategorieën vind je hieronder. Voeg er een paar toe aan je backoffice toe om je rapportagemogelijkheden te verbeteren.

Statistiekcategorieën begrijpen

Leer hoe statistiekcategorieën werken en overweeg ze te gebruiken in je Lightspeed Restaurant-account om je rapportageprocessen te optimaliseren.

Overzicht

 • Statistiekcategorieën (ook wel statistiekgroepen genoemd) helpen je gegevens te sorteren en analyseren, en bieden heldere inzichten in verkooptrends, de populariteit van items en voorraadbeheer.
 • Je kunt één of meer statistiekcategorieën toevoegen aan je omzetgroepen of aan individuele menu-items. Elke methode heeft verschillende voordelen en je kunt ze ook in combinatie met elkaar gebruiken.
 • Bij het toevoegen van een statistiekcategorie, stel je ook een waarde of label voor de omzetgroep of item in. Met de waarde/label kun je items binnen de bredere statistiekcategorie verder indelen.
 • Statistiekcategorieën worden uitsluitend gebruikt voor rapportage en er zijn daarom geen andere eigenschappen, zoals belastingen, aan toegewezen.

Over statistiekcategorieën op omzetgroepniveau

Voeg statistiekcategorieën toe aan je omzetgroepen als je alleen nieuwe combinaties van items wilt maken voor analyse in het productmixrapport.

De omzetgroepen genaamd Alcohol en Frisdranken kunnen bijvoorbeeld in een statistiekcategorie genaamd Drank zitten. Binnen de statistiekcategorie Drank heeft elke omzetgroep een andere waarde/label: Alcoholisch en Niet-alcoholisch. Deze categorisatie stelt je in staat om een gedetailleerdere uitsplitsing te zien in je rapporten, waardoor je betere beslissingen kunt nemen met betrekking tot productaanbiedingen en verkoopstrategieën.

Een diagram dat de relatie illustreert tussen omzetgroepen, statistiekcategorieën, waarden/tags en items.

Over statistiekcategorieën op itemniveau

Voeg statistiekcategorieën toe aan individuele menu-items als:

 • items binnen dezelfde omzetgroep in verschillende statistiekcategorieën horen;
 • je de Lightspeed Inventory-module gebruikt;
 • je nieuwe itemcombinaties wil aanmaken voor analyse in het productmixrapport.

Twee items genaamd Burger en Burger (glutenvrij) behoren bijvoorbeeld tot een omzetgroep genaamd Warm eten. Je kunt statistiekcategorieën hebben met de naam Glutenvrij en Niet glutenvrij om elk type item te scheiden voor analyse.

Een diagram dat de relatie illustreert tussen omzetgroepen, items, statistiekcategorieën en waarden/tags.

Statistiekcategorieën toevoegen

Statistiekcategorieën kunnen op twee verschillende manieren worden toegevoegd: door ze toe te passen op individuele items of op omzetgroepen. Weet je niet welke methode je moet gebruiken? Lees het vorige gedeelte van dit artikel opnieuw.

Statistiekcategorieën op omzetgroepniveau toevoegen

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer > Omzetgroepen.
 3. Selecteer Bewerken naast een omzetgroeprij.

  De pagina "Omzetgroepen" van de backoffice met een gemarkeerde "Bewerken"-link.

 4. In de sectie Statistiekgroepen, voer je de gewenste Categorie en Waarde in of zoek je ernaar.

  Het bewerken van een omzetgroep, de velden "Categorie" en "Waarde" zijn gemarkeerd voor het toevoegen van een statistiekcategorie.

 5. (optioneel) Klik op de + en herhaal stap 4 om extra statistiekcategorieën toe te voegen.
 6. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Statistiekcategorieën op itemniveau toevoegen

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer > Items.
 3. Klik op de naam van een item om te bewerken.
 4. Selecteer het tabblad Rapportage.
 5. Klik op Voeg een statistiekgroep toe.

  In het bewerkscherm van items is de knop "Voeg een statistiekgroep toe" gemarkeerd.

 6. Voer je gewenste Categorie en Label in of zoek ernaar.

  De velden "Categorie" en "Label" ingevuld met voorbeelden in de statistiekcategorie

 7. (optioneel) Klik Rij toevoegen en herhaal stap 6 om extra statistiekcategorieën toe te voegen.
 8. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan in de statistiekgroep(en).
 9. Klik nogmaals op Opslaan om wijzigingen aan het item op te slaan.

Rapportage over statistiekcategorieën

Gebruik deze rapporten om optimaal gebruik te maken van de gegevens die zijn verzameld via statistiekcategorieën. Er zijn verschillende rapporten beschikbaar voor omzetgroep- versus itemniveau-statistiekcategorieën.

Rapporten met statistiekcategorieën op omzetgroepniveau

Productmixrapport

Het productmixrapport toont verkopen per verschillende groeperingen, zoals per product of per rekeningprofiel. Het maakt het mogelijk om te sorteren op statistiekcategorie en op waarde/label voor zowel omzetgroepen als individuele items.

Rapporten met statistiekcategorieën op itemniveau

Afwijkingsrapport voor Lightspeed Inventory-module

Het afwijkingsrapport vergelijkt je theoretische voorraadniveaus met je meest recente voorraadtelling. Je kunt sorteren of filteren op statistiekcategorieën op itemniveau met behulp van spreadsheetsoftware, maar je kunt niet filteren op waarden/labels.

Inkooprapport voor Lightspeed Inventory-module

Het inkooprapport volgt de historische voorraadaankopen die je hebt gedaan bij je leveranciers. Je kunt filteren op statistiekcategorieën op itemniveau en ook op waarden/labels.

Itemsexport

In de itemsexport staan al je menu-items in een spreadsheet. Categorieën en waarden/labels van statistieken op itemniveau worden samengevoegd in dezelfde kolom in dit rapport. Met behulp van spreadsheet-software kun je filteren of sorteren op elke combinatie van categorie + waarde/label.

Productmixrapport

Het Productmixrapport geeft een overzicht van de verkoop per verschillende groepen, zoals per product of rekeningprofiel. Het maakt het mogelijk om te sorteren op statistiekcategorieën en op waarde/label voor zowel omzetgroepen als individuele items.

Wat nu?

Omzetgroepen toevoegen

Gebruik omzetgroepen om items te sorteren en groeperen met dezelfde instellingen voor btw, rapportage en printen.

Meer informatie

Over rapporten

Leer hoe je belangrijke inzichten kunt krijgen in verkoop- en personeelsgegevens, zodat je je bedrijf gemakkelijker kunt beheren. 

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0