Hoi, hoe kunnen we je helpen?

POS-gebruikers beheren

Zodra een POS-gebruiker is aangemaakt, kun je het account van die gebruiker beheren vanuit de backoffice. Dit omvat het bewerken of archiveren van het profiel, prestaties auditen, pincode resetten of het dupliceren van gebruikersaccounts. Je kunt ook bewerken tot welke bedrijfslocaties een gebruiker toegang heeft door bedrijfslocaties aan zijn gebruikersprofiel toe te voegen of van zijn gebruikersprofiel te verwijderen.

Een POS-gebruiker bewerken

Door POS-gebruikers te bewerken kun je nog wat aanpassingen maken, zoals het wijzigen van hun toestemmingen of gebruikersnaam.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikers.
 3. Selecteer Configureren.
 4. Wijzig de gebruikersgegevens indien nodig.
 5. Klik op Bijwerken.
  Afbeelding met de pagina Gebruikersgegevens van een gebruiker. De bewerkbare velden zijn Gebruikersnaam, Voornaam, Achternaam, Groep en iButton-ID.

Gebruikers aan een POS-configuratie toewijzen

Je kunt POS-gebruikers aan een POS-configuratie toewijzen zodat de configuratie alleen zichtbaar is voor die specifieke gebruikers. Deze functie is handig als bepaalde gebruikers alleen in bepaalde delen van een bedrijf of met specifieke menu's werken.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Configuraties.
  Afbeelding met de primaire landingspagina voor configuraties in de Lightspeed-backoffice.
 3. Klik in de kolom Naam configuratie op de naam van de configuratie die je wilt bewerken.
 4. Selecteer het tabblad POS-gebruikersinstellingen.
 5. Selecteer in de sectie Regels voor POS-gebruiker de gebruikers die je wilt toestaan binnen deze configuratie.
  Afbeelding met het tabblad POS-gebruikersinstellingen in de backoffice.
 6. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

De pincode van een gebruiker toewijzen en resetten

POS-gebruikers met een toegewezen pincode moeten hun 4-cijferige code invoeren in de Lightspeed Restaurant POS-app om in of uit te klokken en om toegang te krijgen tot de app. Pincodes kunnen worden toegewezen of gereset in de backoffice.

Voor hulp bij het resetten van het backofficewachtwoord voor een gebruiker, zie Je wachtwoord resetten.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikers.
 3. Selecteer Configureren.
 4. Klik op Pincode wijzigen.
  Afbeelding met de pagina Gebruikersgegevens in de Lightspeed-backoffice.
 5. Voer de nieuwe pincode in.
 6. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

QR-codes genereren

POS-gebruikers met een toegewezen QR-code moeten hun unieke QR-code scannen om in of uit te klokken en om toegang te krijgen tot de app. QR-codes kunnen in de backoffice gegenereerd en gedownload worden.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikers.
 3. Selecteer Configureren.
 4. Klik op Inloggen met QR-code inschakelen.
  Afbeelding met de pagina Gebruikersgegevens in de Lightspeed-backoffice. De sectie Inloggen met QR-code is uitgelicht.
 5. Klik op het downloadpictogram onder de QR-code om deze te printen of op te slaan.

Een POS-gebruiker auditen

Het auditjournaal geeft een overzicht van alle gebruikersverkopen tijdens een periode weer. Je kunt deze opslaan op je computer en printen voor documentatiedoeleinden.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikers.
 3. Selecteer op de pagina POS-gebruikers het vervolgkeuzemenu naast de knop Configureren.
  Afbeelding met de lijst met POS-gebruikers. Een vervolgkeuzemenu met de opties 'Audit', 'Dupliceren' en 'Bedrijfslocaties bewerken' is uitgelicht.
 4. Selecteer Audit. Het controlespoor van de geselecteerde gebruiker wordt weergegeven.
  Afbeelding met een pop-upvenster met gedetailleerde informatie over de acties van de geselecteerde gebruiker voor de opgegeven dag.
 5. (Optioneel) Filter de resultaten op datum of type gebeurtenis.
 6. (Optioneel) Selecteer Opslaan als tekst om deze gegevens in een tekstvorm op te slaan op je computer.

POS-gebruikers dupliceren

Als je wilt dat sommige POS-gebruikers vergelijkbare gebruikersprofielen hebben, dan kun je gewoon een bestaande gebruiker dupliceren en daarna de nieuw aangemaakte gebruiker aanpassen. Op die manier hoef je geen volledig nieuwe gebruiker aan te maken, maar breng je alleen een paar wijzigingen aan in de gedupliceerde gebruiker.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikers.
 3. Selecteer op de pagina POS-gebruikers het vervolgkeuzemenu naast de knop Configureren.
  Afbeelding met de lijst met POS-gebruikers. Het vervolgkeuzemenu met de opties "Audit", "Dupliceren" en "Bedrijfslocaties bewerken" is uitgelicht.
 4. Selecteer Dupliceren.
 5. Bevestig dat je de gebruiker wilt dupliceren door op OK te klikken.

Er wordt een nieuwe gebruiker aangemaakt met dezelfde gebruikerstoestemmingen als de oorspronkelijke gebruiker.
Afbeelding met de lijst met POS-gebruikers. De nieuwe gedupliceerde gebruiker, getiteld 'Nieuwe gebruiker 1', is uitgelicht.

Bedrijfslocatie voor POS-gebruikers bewerken

Je kunt beheren tot welke bedrijfslocaties POS-gebruikers toegang hebben vanuit de sectie POS-gebruikers in de backoffice. Standaard hebben POS-gebruikers alleen toegang tot de locatie waar ze in eerste instantie zijn aangemaakt, maar ze kunnen toegang krijgen tot andere bedrijfslocaties door hun gebruikerstoestemmingen te bewerken.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikers.
 3. Vink het selectievakje Uitsluitend gebruikers van deze bedrijfslocatie tonen uit om gebruikers te zien van alle bedrijfslocaties waartoe je toegang hebt.
 4. Selecteer op de pagina POS-gebruikers het vervolgkeuzemenu naast de knop Configureren.
  Afbeelding met de lijst met POS-gebruikers. Het vervolgkeuzemenu met de opties "Audit", "Dupliceren" en "Bedrijfslocaties bewerken" is uitgelicht.
 5. Selecteer Bedrijfslocaties bewerken.
 6. Bewerk de toegang van de gebruiker naar wens.
  Opmerking: de gebruiker moet tot minimaal één locatie toegang hebben.
 7. Klik op Terug om je wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de pagina POS-gebruikers.

POS-gebruikers archiveren

Als een werknemer of voormalige werknemer geen toegang meer nodig heeft tot de POS, dan kun je het account van de werknemer deactiveren via de backoffice. De POS-gebruiker kan niet meer inloggen op de POS zodra het account is gedeactiveerd.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikers.
 3. Selecteer op de pagina POS-gebruikers die gebruiker die je wilt deactiveren.
 4. Klik op het woord Ja in de kolom Actief.
  Afbeelding met de lijst met POS-gebruikers. De kolom "Actief" is uitgelicht.
 5. SelecteerNee in het vervolgkeuzemenu en klik op het vinkje om je wijzigingen op te slaan.
  Afbeelding met de lijst met POS-gebruikers. Een vervolgkeuzemenu in de kolom "Actief" is uitgelicht.
 6. Als je gebruikers weer actief wilt maken, herhaal je de stappen en selecteer je Ja in het vervolgkeuzemenu.

Wat nu?

POS-gebruikers importeren

Meer informatie over het importeren van POS-gebruikers als je meerdere gebruikersaccounts moet aanmaken.

Meer informatie

POS-gebruikers trainen

Meer informatie over de trainingmodus en nieuwe gebruikers leren hoe ze door de POS moeten navigeren.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0