Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Items in bulk importeren en exporteren

Met itemimports in Lightspeed Restaurant kun je meerdere menu-items tegelijkertijd in bulk toevoegen of wijzigen, of prijzen wijzigen door een spreadsheetsjabloon te uploaden in de backoffice. Je kunt ook bestaande items exporteren vanuit je account om een back-up te maken, je lijst met items offline te bekijken of bulkupdates uit te voeren.

Nieuwe items importeren

Voeg in bulk nieuwe items toe aan Lightspeed Restaurant door je menu-itemgegevens te ordenen in ons spreadsheetsjabloon en het sjabloon vervolgens in de backoffice te importeren. Er zijn twee verschillende sjablonen om nieuwe items te importeren:

 • Snel importsjabloon: Met dit sjabloon kun je snel nieuwe items invoeren door alleen basisinformatie toe te voegen in een vereenvoudigde spreadsheet. Gebruik dit sjabloon als je items snel toe wilt voegen zonder je zorgen te maken over de details.
 • Gedetailleerd importsjabloon: Dit sjabloon is ideaal voor een uitgebreide configuratie van items en stelt je in staat om naast je items ook menuschermen, combo's en itemgroepen aan te maken. De configuratie is meer werk, maar levert meer details op voor elk item.

Het snelle importsjabloon gebruiken

Het snelle importsjabloon importeert nieuwe items met alleen basisgegevens als itemnaam, SKU, standaardprijs, omzetgroep en statistiekgroep. Het voordeel van dit sjabloon is dat je tijd bespaart, omdat je niet zo veel informatie hoeft in te voeren als voor het gedetailleerde importsjabloon.

 1. Je kunt toegang krijgen tot het snelle importsjabloon via een van de volgende methoden:
  • Als je een Google-account hebt, open het sjabloon dan in je webbrowser en selecteer Een kopie maken om het in je account op te slaan.
  • Als je spreadsheetsoftware zoals Excel op je computer gebruikt, download het sjabloon dan als .XLSX-bestand en open het.
 2. Selecteer in het snelle importsjabloon het tabblad Instructies voor informatie over het gebruik van het bestand en een voorbeeld van een ingevuld importsjabloon.

  restaurant-quick-import-template.png

 3. Ga in de spreadsheet naar het tabblad Importbestand en voer je iteminformatie in. Als je combo's of itemgroepen hebt, moet je deze na voltooiing van de import handmatig samenstellen in de backoffice.

  Iteminformatie snelle import

  Voor een geslaagde import moet je alle verplichte velden invullen. Als je dat wilt, kun je optionele details toevoegen aan je item:

  • SKU (verplicht): Een identificatienummer dat aan elk item wordt toegewezen. Voer een unieke SKU toe voor elk nieuw item om te voorkomen dat bestaande items met dezelfde SKU worden bijgewerkt terwijl dat niet de bedoeling is.
  • Naam (verplicht): naam of titel van elk individueel item. Itemnamen moeten uniek zijn.
  • Standaardprijs (verplicht): itemprijs die klanten te zien krijgen op het menu.
  • Omzetgroep (verplicht): Omzetgroepen zijn categorieën die gedeelde instellingen, zoals belastingen en productiecentra, op items toepassen. Voer de naam in van een nieuwe of bestaande omzetgroep.
  • Statistiekgroep (optioneel): statistiekgroepen, ook wel statistiekcategorieën genoemd, zijn organisatietools waarmee je items in bepaalde rapporten kunt filteren.
  • Kostprijs (optioneel): kosten van het item voor het restaurant.

  Import-file-tab-1.png

 4. Ga nadat je alle informatie hebt ingevuld naar het tabblad Importbestand in de spreadsheet en sla de spreadsheet op als .CSV-bestand.
  • .CSV-bestanden opslaan in Google Sheets

   Selecteer in het menu Bestand Downloaden. Kies in het submenu Door komma's gescheiden waarden (.csv). Er wordt automatisch een download gestart en het .CSV-bestand wordt in de standaardmap voor downloads van je computer opgeslagen.

   restaurant-import-upload-file.png

  • .CSV-bestanden opslaan in Excel

   Selecteer in het menu Bestand Opslaan als. Kies in het dialoogvenster Opslaan als een locatie om het bestand op te slaan. Kies CSV (door komma's gescheiden waarden) als bestandstype en sla het bestand op.

 5. Volg de stappen in het gedeelte Nieuwe items in de backoffice importeren om het sjabloon te uploaden.

Het gedetailleerde importsjabloon gebruiken

Het gedetailleerde importsjabloon importeert nieuwe items met aanvullende informatie die niet is opgenomen in het snelle importsjabloon, zoals POS-schermlocatie, standaardgang en naam productiebon. Omdat dit sjabloon zo volledig is, kun je gelijk meer details toevoegen. Hierdoor bespaar je tijd, aangezien je in een later stadium minder follow-upbewerkingen hoeft uit te voeren.

 1. Je kunt toegang krijgen tot het gedetailleerde importsjabloon via een van de volgende methoden:
  • Als je een Google-account hebt, open het sjabloon dan in je webbrowser en selecteer Een kopie maken om het in je account op te slaan.
  • Als je spreadsheetsoftware zoals Excel op je computer gebruikt, download het sjabloon dan als .XLSX-bestand in de backoffice. Hiervoor ga je naar Menubeheer > Items > Importeren > Importeren starten en klik je op de downloadlink. Open vervolgens het sjabloon.
 2. Selecteer in het gedetailleerde importsjabloon het tabblad Aan de slag en voer je bedrijfsnaam, bedrijfstype en e-mailadres in de relevante velden in.
 3. Selecteer Klik hier om te beginnen om naar het volgende tabblad te gaan.

  Het eerste blad van het gedetailleerde importsjabloon waarin de aangegeven tekst is gemarkeerd

 4. Lees het tabblad Begrippenlijst zodat je begrijpt welke informatie verplicht is om het importbestand aan te maken.
 5. Klik op Aan de slag om naar het volgende tabblad te gaan.

  Het tabblad Begrippenlijst in het gedetailleerde importsjabloon waarop de aangegeven tekst is gemarkeerd

 6. Voer de stappen 6a tot en met 6d uit voor elk tabblad in de spreadsheet om alle iteminformatie in te vullen.
  1. Controleer de instructies op dat tabblad van de spreadsheet.
  2. Verwijder de vooraf ingevulde voorbeeldinformatie.
  3. Vul alle verplichte gegevens en de optionele informatie van je voorkeur in. Voor meer informatie over de noodzakelijke indeling en inhoud voor elke kolom kun je terecht in het gedeelte Richtlijnen voor het importeren van bestanden.
   • Verplichte tabbladen: Stap 1: de omzetgroepen aanmaken en Stap 2: items aanmaken.
   • Optionele tabbladen: Stap 2b: itemgroepen aanmaken, Stap 2c: combo's aanmaken, Stap 3: menu en scherm aanmaken en Stap 4: menu aanmaken.
  4. Klik op Ga naar de volgende stap om naar het volgende tabblad te gaan.
 7. Ga nadat je alle iteminformatie hebt ingevuld naar het tabblad Uploadbestand in de spreadsheet en verwijder ongebruikte kolommen.
 8. Sla het tabblad Uploadbestand op als .CSV-bestand.
  • .CSV-bestanden opslaan in Google Sheets

   Selecteer in het menu Bestand Downloaden. Kies in het submenu Door komma's gescheiden waarden (.csv). Er wordt automatisch een download gestart en het .CSV-bestand wordt in de standaardmap voor downloads van je computer opgeslagen.

   restaurant-import-upload-file.png

  • .CSV-bestanden opslaan in Excel

   Selecteer in het menu Bestand Opslaan als. Kies in het dialoogvenster Opslaan als een locatie om het bestand op te slaan. Kies CSV (door komma's gescheiden waarden) als bestandstype en sla het bestand op.

 9. Volg de stappen in het volgende gedeelte om het spreadsheetbestand naar de backoffice te uploaden.

Nieuwe items uploaden naar de backoffice

Ga nadat je je spreadsheet voor snelle import of gedetailleerde Import hebt voorbereid naar de backoffice om het bestand te uploaden en je items te importeren. Op de pagina Items importeren vind je ook een overzicht van eerdere imports en de bijbehorende resultaten.

Nadat ze geïmporteerd zijn, kunnen items worden uitgeschakeld of opnieuw worden ingeschakeld in de backoffice, maar ze kunnen niet worden verwijderd.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer Menubeheer > Items in het navigatiemenu.
 3. Klik op Importeren.

  De Items-pagina in de backoffice waarop de knop Importeren is uitgelicht

 4. Selecteer in de tegel Bestand importeren (nieuw) Importeren starten.

  Op de pagina Items importeren staat ook een overzicht van eerdere en huidige imports, hun status en wie de import heeft ingediend.

  De imports-pagina van de backoffice waarop de tegel Bestand importeren (nieuw) is uitgelicht

 5. Versleep je importbestand naar het venster of klik om te bladeren en het bestand te selecteren.

  Het venster waarin je wordt verzocht je importspreadsheet te selecteren

 6. Gebruik voor elke waarde onder Bestandsgegevens het menu Backoffice-gegevens om de specifieke itemparameter te selecteren die overeenkomt met die kolom in je bestand.
  • SKU, Naamen Omzetgroep moeten allemaal worden toegewezen om de import te kunnen verwerken. Selecteer voor optionele kolommen die je niet hebt gebruikt de optie Sla over bij importeren.
  • Om deze selecties automatisch te maken, klik je op Kolommen met identieke namen toewijzen. We raden je met klem aan voordat je verdergaat de automatische kolomtoewijzingen te controleren om te zien of ze kloppen.
 7. Klik op Doorgaan.

  De pagina Kolommen toewijzen waarop alle item-instellingen en kolommen uit je importspreadsheet worden vermeld

 8. Controleer in Voorbeeld van import dat (a) het aantal voorraaditems dat wordt aangemaakt juist is en (b) je sjabloonkolommen zijn toegewezen aan de juiste item-instellingen. Als je wijzigingen moet aanbrengen in de toewijzingen, klik je op De indeling van kolommen bewerken.

  De pagina Voorbeeld van import met de items in de import en kolomtoewijzingen

 9. (Optioneel) Schakel de instelling Omzetgroep in om nieuwe omzetgroepen in je bestand tijdens de import automatisch aan te maken. Als deze instelling niet is ingeschakeld, worden items in omzetgroepen die momenteel niet bestaan, niet geïmporteerd.

  Controleer de spelling van de omzetgroepen om te voorkomen dat bestaande omzetgroepen worden gedupliceerd.

 10. Klik op Importeren starten om de verwerking van de import te starten.
 11. Nadat de import voltooid is, krijg je een melding te zien waarin wordt aangegeven dat je import geslaagd is of dat er problemen zijn die je moet corrigeren.

Updates voor bestaande items importeren

Je kunt bestaande items in je Lightspeed Restaurant-account bijwerken door je items te exporteren, wijzigingen aan te brengen en deze wijzigingen te importeren in de backoffice.

Je importbestand om items bij te werken voorbereiden

Bereid een importspreadsheet om items bij te werken voor om de specifieke wijzigingen op te geven die je wilt aanbrengen in je items.

 1. Je bestaande items exporteren vanuit de backoffice.
 2. Maak een nieuw spreadsheetbestand aan voor je itemupdates.
 3. Plak de volgende informatie uit de geëxporteerde spreadsheet met items in de lege spreadsheet die in stap 2 is aangemaakt.
  • Kolomkoppen (SKU, Naam enz.)
  • Rijen voor elk item dat je wilt bijwerken
 4. Breng de gewenste updates aan in de spreadsheet die je hebt aangemaakt en deel alle kolommen zo in dat ze voldoen aan de importvereisten.

  Sommige itemkolommen zullen nadat ze zijn geëxporteerd uit de backoffice niet de juiste indeling hebben om opnieuw te worden geïmporteerd. Neem om een geslaagde import te garanderen de vereisten voor importkolommen zorgvuldig door en bewerk het bestand zodat het voldoet aan de opgegeven indelingen en richtlijnen.

 5. Sla de spreadsheet op als .CSV-bestand.
  • .CSV-bestanden opslaan in Google Sheets

   Selecteer in het menu Bestand Downloaden. Kies in het submenu Door komma's gescheiden waarden (.csv). Er wordt automatisch een download gestart en het .CSV-bestand wordt in de standaardmap voor downloads van je computer opgeslagen.

   restaurant-import-upload-file.png

  • .CSV-bestanden opslaan in Excel

   Selecteer in het menu Bestand Opslaan als. Kies in het dialoogvenster Opslaan als een locatie om het bestand op te slaan. Kies CSV (door komma's gescheiden waarden) als bestandstype en sla het bestand op.

 6. Volg de stappen in het volgende gedeelte om het spreadsheetbestand naar de backoffice te uploaden.

Item-updates uploaden naar de backoffice

Ga naar de backoffice om het spreadsheetbestand met je updates te importeren en je items daadwerkelijk bij te werken. Op de pagina Items importeren vind je ook een overzicht van eerdere imports en de bijbehorende resultaten.

Controleer of je bestand nauwkeurig is en aan de vereisten voor importbestanden voldoet om onbedoelde wijzigingen in je voorraad te voorkomen. Item-updates kunnen na te zijn geïmporteerd niet automatisch worden teruggedraaid.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer Menubeheer > Items in het navigatiemenu.
 3. Klik op Importeren.

  De Items-pagina in de backoffice waarop de knop Importeren is uitgelicht

 4. Selecteer in de tegel Bestand importeren (nieuw) Importeren starten.

  Op de pagina Items importeren staat ook een overzicht van eerdere en huidige imports, hun status en wie de import heeft ingediend.

  De imports-pagina van de backoffice waarop de tegel Bestand importeren (nieuw) is uitgelicht

 5. Versleep je importbestand naar het venster of klik om te bladeren en het bestand te selecteren.

  Het venster waarin je wordt verzocht je importspreadsheet te selecteren

 6. Gebruik voor de kolommen SKU, Naam, Omzetgroep en andere kolommen met updates het bijbehorende vervolgkeuzemenu Backoffice-gegevens om de overeenkomstige itemparameter handmatig te selecteren. Kies voor kolommen die je niet bijgewerkt hebt Sla over bij importeren om ongewenste resultaten te voorkomen.
 7. Klik op Doorgaan.

  De pagina Kolommen toewijzen waarop alle item-instellingen en kolommen uit je importspreadsheet worden vermeld

 8. Controleer in Voorbeeld van import dat (a) het aantal voorraaditems dat wordt aangemaakt juist is en (b) je sjabloonkolommen zijn toegewezen aan de juiste item-instellingen. Als je wijzigingen moet aanbrengen in de toewijzingen, klik je op De indeling van kolommen bewerken.

  De pagina Voorbeeld van import met de items in de import en kolomtoewijzingen

 9. (Optioneel) Schakel de instelling Omzetgroep in om nieuwe omzetgroepen in je bestand tijdens de import automatisch aan te maken. Als deze instelling niet is ingeschakeld, worden items in omzetgroepen die momenteel niet bestaan, niet geïmporteerd.
 10. Klik op Importeren starten om de verwerking van de import te starten.
 11. Nadat de import voltooid is, krijg je een melding te zien waarin wordt aangegeven dat je import geslaagd is of dat er problemen zijn die je moet corrigeren.

Prijswijzigingen importeren

Wijzig de prijzen van bestaande items in je Lightspeed Restaurant-account door een spreadsheetbestand voor te bereiden met bijgewerkte prijzen en deze wijzigingen in de backoffice te importeren.

Je importbestand met prijswijzigingen voorbereiden

Er zijn twee manieren om een importbestand met prijswijzigingen aan te maken. Je kun je items en prijzen exporteren en vervolgens het geëxporteerde bestand bewerken of een volledig nieuw importsjabloon aanmaken. Het importbestand moet een .CSV-indeling hebben en minder dan 10.000 rijen bevatten.

 • Prijzen exporteren − Klik op de pagina Items op Exporteren > Aangepast bestand exporteren. Selecteer Alleen prijzen en kies vervolgens je bestandsindeling. Klik tot slot op Exporteren en het bestand wordt automatisch gedownload. Open het bestand en bewerk de itemprijzen naar behoefte in je bewerkingsprogramma voor spreadsheets. restaurant-exporting-prices-only.png
 • Een nieuw importsjabloon maken - Om een nieuw importbestand voor prijswijzigingen te maken, voeg je de volgende vier kolommen toe aan een nieuw spreadsheetbestand: SKU, Naam, Rekeningprofiel en Prijs.
  • SKU (verplicht) − Voer de unieke SKU in van het item waarvan je de prijs wilt wijzigen.
  • Naam (Optioneel) − Voer de naam van het item in als referentie voor jezelf.
  • Rekeningprofiel (optioneel) − Als een item verschillende prijzen heeft onder verschillende rekeningprofielen, voeg dan een aparte rij toe voor elk rekeningprofiel. Voer de naam van het rekeningprofiel toe in deze kolom of vul niets in om de standaardprijs te wijzigen.
  • Prijs (verplicht) − de prijs die je wilt instellen voor het item.

Prijswijzigingen uploaden naar de backoffice

Ga naar de backoffice om het spreadsheetbestand met je prijswijzigingen te importeren en de prijzen van je items bij te werken. Op de pagina Items importeren vind je ook een overzicht van eerdere imports en de bijbehorende resultaten.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer Menubeheer > Items in het navigatiemenu.
 3. Klik op Importeren.
 4. Selecteer onder Alleen prijs Importeren starten.

  De imports-pagina van de backoffice waarop de tegel Alleen prijs is uitgelicht

 5. Klik op Bladeren ..., selecteer je CSV-importbestand van je computer en klik op Openen.
 6. Na het uploaden van je bestand ga je automatisch door naar Selecteer kolommen. Alleen verplichte kolommen, waaronder SKU, Rekeningprofiel en Prijs zijn verplicht. Alle andere kolommen zijn optioneel.
 7. Selecteer Kolommen toewijzen.
 8. Gebruik voor elke vermelde spreadsheetkolom het bijbehorende vervolgkeuzemenu om de overeenkomstige itemparameter te selecteren.

  Om dit automatisch te doen, klik je op Kolommen met identieke namen toewijzen. We raden je met klem aan voordat je verdergaat de automatische kolomtoewijzingen te controleren om te zien of ze kloppen.

 9. (Optioneel) Voer een testimport uit om ervoor te zorgen dat alles werkt door het tabblad Aanvullende parameters te selecteren en de optie Test aan te zetten. Klik op Doorgaan en ga naar stap 11.
 10. Selecteer het Bevestiging tabblad.
 11. Klik op Indiening bevestigen om het importeren te starten.

Richtlijnen voor het importeren van bestanden

Voor een geslaagde import is het van groot belang dat je begrijpt aan welke vereisten je importbestand moet voldoen. Je bestand moet de juiste indeling hebben, de verplichten kolommen moeten ingevuld zijn en als dat nodig is, kun je optionele kolommen toevoegen.

Overzicht

Om items te importeren, moet je ze ordenen in een spreadsheet die onze indelingsrichtlijnen volgt. Dit zijn een paar belangrijke vereisten voor je importbestand:

 • Het moet een CSV-spreadsheet zijn met door komma's gescheiden waarden.
 • Voor elk item moeten de velden SKU, Naam en Omzetgroep ingevuld zijn. Andere kolommen, waaronder Prijs, zijn optioneel.
 • Het moet voldoen aan alle vereisten voor importkolommen. Verplichte kolommen moeten ingevuld zijn, de gegevens in alle kolommen moeten de juiste indeling hebben en optionele kolommen moeten op correcte wijze worden toegevoegd.
 • Als je optionele iteminformatie voor bepaalde items niet hebt, laat de cel dan leeg. Als je optionele kolommen helemaal niet gebruikt, verwijder deze lege kolommen dan om het importproces te stroomlijnen.

Importkolommen begrijpen

Voor een effectieve import moeten de kolommen in je spreadsheetbestand de juiste indeling hebben. Sommige kolommen, zoals SKU en Naam, zijn verplicht, terwijl andere optioneel zijn. Om gegevens nauwkeurig te kunnen importeren en beheren, moet je de rol en indeling van elke kolom begrijpen.

Sommige itemkolommen zullen nadat ze zijn geëxporteerd uit de backoffice niet de juiste indeling hebben om opnieuw te worden geïmporteerd. Neem om een geslaagde import te garanderen de vereisten voor importkolommen zorgvuldig door en bewerk het importbestand zodat het voldoet aan de opgegeven indelingen en richtlijnen.

Verplichte sjabloonkolommen

SKU: de SKU is een uniek identificatienummer voor elk item. Alle imports moeten een SKU-kolom bevatten om te kunnen slagen.

 • Zorg er bij het importeren van nieuwe items voor dat elk item een unieke SKU heeft om te voorkomen dat bestaande items met dezelfde SKU worden bijgewerkt terwijl dat niet de bedoeling is.
 • Bij het bijwerken van bestaande items of het wijzigen van prijzen, wordt de SKU die al aan elk item is toegewezen, gebruikt om te bepalen welke items gewijzigd moeten worden.

Naam: naam of titel van elk individueel item. Itemnamen moeten uniek zijn.

Omzetgroep: Omzetgroepen zijn categorieën die gedeelde instellingen, zoals belastingen en productiecentra, op items toepassen. Voer de naam in van een nieuwe of bestaande omzetgroep.

Optionele sjabloonkolommen

Parent SKU: als items aan een combo zijn gekoppeld, is de parent SKU het unieke nummer dat wordt gebruikt om het hoofdmenu-item te identificeren.

Selectie: in de context van combo's verwijst dit naar het selectiebeleid en of een klant al dan niet een sub-item moet kiezen.

 • 0-1 om aan te geven "Selecteer nul of één item(s)".
 • 1 om aan te geven "Selecteer precies één item".
 • 0-* om aan te geven"Selecteer nul of meer items".

Standaardprijs: De kostprijs van het item die klanten op het menu te zien krijgen. Vul dit niet in als de prijs op de POS wordt ingesteld. Een werknemer moet de prijs dan elke keer dat het item wordt verkocht handmatig invullen.

Statistiekgroep: statistiekgroepen, ook wel statistiekcategorieën genoemd, zijn organisatietools waarmee je items in bepaalde rapporten kunt filteren.

 • Om een statistiekcategorie toe te wijzen, voer je de naam in van een nieuwe of bestaande statistiekcategorie.
 • Gebruik om een statistiekcategorie en -waarde toe te wijzen de indeling [{"category":"categorienaam","value":"waardenaam"}]. Bijvoorbeeld: [{"category":"Eten","value":"Pizza"}]

Menu: Plaatst de knop van het item in het juiste menu. Alle menu's die zijn aangemaakt in de backoffice onder Menubeheer, Menu's kunnen worden geselecteerd. Zie Over menu's voor aanvullende informatie.

Scherm: Plaatst de itemknop op het juiste hoofdscherm van je menu. Hoofdschermen zijn een soort categorieën die itemknoppen op je POS in groepen ordenen. Voer de naam in van een scherm of gebruik de indeling Scherm##Subscherm om een item toe te wijzen aan een subscherm binnen een hoofdscherm. Als je bijvoorbeeld Eten##Pizza invoert, wordt een item toegewezen aan het subscherm Pizza binnen het hoofdscherm Eten.

Knopnaam: Tekst die verschijnt op de knop die dit item op het POS-scherm vertegenwoordigt. Vul niets in als je de naam van het item wilt gebruiken.

Knopkleur: Kleur van de knop die het item vertegenwoordigt op het POS-scherm. Voer dit in als één woord zonder koppeltekens. Om de beschikbare kleuren te bekijken, volg je de stappen om een knop aan je menu toe te voegen via de backoffice.

Invoeggang: Bepaalt aan welke gang dit item wordt toegevoegd. Als een item bijvoorbeeld beperkt is tot de 3e gang, zal het altijd in Gang 3 staan. Als er geen Gang 3 is, zal de POS er een aanmaken wanneer je dit item toevoegt aan een verkoop.

Barcode: Als je items met barcodes hebt, voer het barcodenummer dan hier in. De meest gangbare indelingen worden geaccepteerd, waaronder EAN en UPC.

Kostprijs: Kostprijs van het item voor het restaurant. Dit wordt, in combinatie met de standaardprijs, gebruikt om de marges op je items te bepalen.

 • Berekening van marge met aftrek van belasting: itemmarge = verkoopprijs - belasting op verkoopprijs - kostprijs
 • Berekening van marge zonder aftrek van belasting: itemmarge = verkoopprijs - kostprijs

Pakketinhoud: Geeft de numerieke beschikbare hoeveelheid van het item aan, uitgedrukt in de pakketeenheid. Voer voor een gewone fles wijn bijvoorbeeld 750 in en vul niets in voor pakketeenheid. Dit veld wordt gebruikt in onze Inventory-module om recepten, voorraden en voorraadmutatie te beheren.

Pakketeenheid: Beschrijft de eenheid voor het meten van een item: Voer de afkorting in van een eenheid van gewicht (bijv. g, kg enz.) of volume (bijv. ml, l enz.), of voer % in als het item wordt gemeten aan de hand van een percentage. Dit veld wordt gebruikt in onze Inventory-module om recepten, voorraden en voorraadmutatie te beheren.

Gewicht: Hiermee kun je het item op gewicht, specifiek op gramsgewicht, verkopen. Voer 100 of 1000 in om aan te geven of de standaardprijs van een item voor 100 g of 1000 g van het item is. Als je bijvoorbeeld 100 invult voor een item met een prijs van 12,00, wil dat zeggen dat het item de klant 0,12 per gram (12,00 gedeeld door 100) kost.

Tarra: Dit veld verwijst naar het gewicht van de verpakkingsmaterialen die worden gebruikt voor het item dat wordt geïmporteerd. Voor items die worden verkocht op gewicht, kan het tarra-gewicht automatisch worden afgeleid. Voer het tarra-gewicht in grammen in zonder de eenheidsmaat. Voer bijvoorbeeld 30 in voor een tarra-gewicht van 30 gram.

Deelmodus: Geeft aan of het item beschikbaar is om op verschillende locaties te worden gedeeld. De deelstatus kan worden ingesteld op:

 • Lokaal: item is uitsluitend bij deze bedrijfslocatie beschikbaar.
 • Gedeeld: Itemnaam wordt gedeeld met andere bedrijfslocaties. Itemgegevens (bijv. prijs) kunnen per locatie verschillen.
 • Globaal: itemnaam en -gegevens (bijv. prijs) worden gedeeld met andere bedrijfslocaties.

Bonnaam: Stelt de naam in die wordt weergegeven op productiebonnen die naar de keuken of bar worden verzonden. Vul niets in als de standaardnaam van het item moet worden gebruikt.

Items en prijzen exporteren

Exporteer je items in een spreadsheet met .CSV- of .XLSX-indeling om de spreadsheet te kunnen gebruiken om items in bulk bij te werken, prijzen te wijzigen of buiten de backoffice een back-up van je gegevens te maken.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer > Items.
 3. Klik op Exporteren bovenaan de Items-pagina.
 4. Selecteer het type export: Bestand met Lightspeed-indeling exporteren of Aangepast bestand exporteren.
  • We bevelen in de meeste situaties het bestand met Lightspeed-indeling aan, omdat het alle bestaande items en bijbehorende instellingen bevat. Dit is de beste export voor bulkupdates.
  • Exporteer alleen een aangepast bestand als je prijzen wijzigt of een lokale back-up maakt van je itemgegevens en niet van plan bent items in bulk bij te werken.
 5. (Optioneel) Als je een aangepast bestand exporteert, kies dan welke items en informatie je wilt exporteren.
  • Te exporteren items: Alles, Selectie (alleen de items die je hebt geselecteerd door het vakje naast het item aan te vinken) of Gefilterde items (alleen de items waarop je hebt gefilterd).
  • Te exporteren informatie: Alle kolommenAlleen prijzen (alleen de naam, omzetgroep, prijs en SKU) of Aangepast (selecteer of deselecteer de informatie die je wilt exporteren).
 6. Selecteer voor Bestandsindeling CSV voor Mac, CSV voor pc, XLSX of Aangepast (geef op welk scheidingsteken voor cellen, welk scheidingsteken voor rijen en welke codering worden gebruikt in het exportbestand).
 7. Klik op Exporteren om te voltooien.

Wat nu?

Items aanmaken en bewerken

Zodra items zijn aangemaakt op Lightspeed Restaurant (K-Series), kun je altijd items wijzigen vanuit je backoffice.

Meer informatie

Barcodes aan items toewijzen

Voor scannen kunnen barcodes worden toegewezen aan items.

Meer informatie

Attachments

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0