Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Over omzetgroepen

Omzetgroepen zijn categorieën die gedeelde instellingen sorteren en toepassen op items. Omzetgroepen passen hetzelfde belastingprofiel, dezelfde omzet-ID, dezelfde statistiekcategorie en productiecentra toe op elk item in de groep, tenzij op itemniveau andere instellingen zijn opgegeven. Zo kan bijvoorbeeld een omzetgroep Alcoholhoudende dranken worden ingesteld om items met alcohol in één groep met dezelfde instellingen onder te brengen.

Nadat je een omzetgroep aan de backoffice hebt toegevoegd, moet je er items aan toewijzen door de groep te selecteren bij het aanmaken van nieuwe items of bewerken van bestaande items. Om alle items in een boekhoudgroep te bekijken, ga je naar Menubeheer > Omzetgroepen in de backoffice en selecteer je Items op een rij van een omzetgroep.

In de volgende artikelen lees je hoe je omzetgroepen toevoegt, bewerkt en verwijdert:

Restaurant-BO-About-Accounting-Groups.png

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0