Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Webextensies toevoegen

Een webextensie is een link of URL die medewerkers kunnen openen in de Restaurant POS-app door op een menuknop te tikken. Voeg een webextensie toe aan de backoffice en definieer de extensie-instellingen.
Voeg na het toevoegen van een webextensie een knop voor de extensie toe om de webextensie op de POS te gebruiken.

Om een QR-code te genereren die bij het scannen met een scanner de gekoppelde webpagina op de POS oproept, bekijk Webextensies bewerken.

Opmerking: als een webextensie eenmaal aan de backoffice is toegevoegd, kan deze niet meer worden verwijderd.

Inhoudsopgave:

Webextensies toevoegen

Voeg een webextensie toe aan de backoffice en definieer de extensie-instellingen.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Instellingen > Webextensies.
 3. Klik op Een nieuwe webextensie toevoegen.
 4. Voer de webextensie-instellingen in.
 5. Klik op Opslaan om de webextensie toe te voegen aan de backoffice.

Restaurant-Adding-web-extensions.png

Webextensie-instellingen

Naam instelling Beschrijving
Instellingen

Naam

De naam van de webextensie zoals die verschijnt in de backoffice en op de POS.

URL

Het webadres waarnaar gelinkt moet worden. Bijvoorbeeld https://www.lightspeedhq.com/

Een JavaScript-context toevoegen aan de geladen pagina

Indien ingeschakeld, kan de URL op de POS de informatie lezen die betrekking heeft op de huidige rekening (bestelling).

Ondersteunde variabelen

Klik om een lijst met ondersteunde variabelen te openen. Dit zijn de parameters die worden doorgegeven aan de webextensie.

Verouderde WebExtension-engine gebruiken om deze WX te renderen

Indien ingeschakeld, wordt rekening gehouden met eerdere versies van webextensies zoals die op iKentoo v3 of v4 om de huidige webextensies te gebruiken.

Authenticatie
(optioneel)

Het toevoegen van een gebruikersnaam en wachtwoord maakt veilige toegang tot webextensies mogelijk. POS-gebruikers hoeven de inloggegevens niet toe te voegen, aangezien de inloggegevens rechtstreeks aan de POS worden doorgegeven.

Inhoud en pagina's kunnen alleen worden geladen vanaf de volgende domeinen

Domeinnaam

De tekst om een bepaalde website te bereiken. Bijvoorbeeld, de domeinnaam voor de URL https://www.lightspeedhq.com/ is lightspeedhq.com.
 1. Voer de domeinnaam in.
 2. Optioneel: om extra domeinen toe te voegen, klik je op + Domein toevoegen en herhaal je stap 1.
 3. Optioneel: om een domeinnaam te verwijderen, klik je op Verwijderen naast het domein.

 

Een knop toevoegen voor de extensie

Nadat je een webextensie hebt toegevoegd, maak je er een menuknop voor aan om de webextensie op de POS te gebruiken.

 1. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 2. Klik op de naam van het menu waar je de knop voor de webextensie wilt aanmaken.
 3. Selecteer een hoofdscherm om de knop aan toe te voegen.
 4. Klik op Knop toevoegen en kies Webextensie uit het vervolgkeuzemenu.
 5. Schakel webextensies in uit de lijst of zoek een webextensie en schakel deze in.
 6. Klik op Knop toevoegen om de knop aan het menu toe te voegen.

Restaurant-Adding-web-extension-button.png

Wat nu?

Bewerk bestaande webextensies vanuit de backoffice om gegevens zoals de naam of URL van de webextensie bij te werken.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0