Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Menu's bewerken, dupliceren en verwijderen

Bewerk, dupliceer of verwijder een menu nadat dit is aangemaakt in de backoffice. Dit is handig als een menu verandert door de klantbehoefte, een menu wordt gebruikt als sjabloon om een soortgelijk menu aan te maken, of een menu moet worden verwijderd omdat het alleen in een bepaald seizoen wordt aangeboden.

Inhoudsopgave:

Menu's bewerken

Bewerk menu's om ze een andere naam te geven, de indeling van hoofdschermen of items te wijzigen, knopinstellingen te bewerken, of elke andere wijziging waarbij een menu moet worden bijgewerkt.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op de naam van het menu dat je wilt bewerken.
 4. Breng de gewenste wijzigingen aan in het menu, de hoofdschermen of de knoppen. Zie de tabel Instellingen menubewerking hieronder voor details over het aanbrengen van specifieke wijzigingen.

Restaurant-BO-Editing-Menus.png

Instellingen menubewerking

Bewerkingsopties Vereiste configuratie

Naam menu wijzigen

Wijzig de naam van een menu.

 1. Klik op Naam wijzigen Bildschirmfoto_2021-11-29_um_10.52.53_AM.png.
 2. Voer de nieuwe menunaam in.
 3. Klik op Opslaan om het menu en nieuwe naam te geven.

Hoofdschermen een nieuwe naam geven en de kleur wijzigen

Wijzig de naam van een hoofdscherm en optioneel de kleur van het hoofdscherm.

 1. Selecteer het hoofdscherm waarvan je de naam wilt wijzigen in de kolom HOOFDSCHERMEN.
 2. Klik op Bewerken naast de naam van het hoofdscherm in de rechterbovenkolom.
 3. Voer een nieuwe naam in voor het hoofdscherm.
 4. (Optioneel) Schakel Kleurthema toevoegen in en kies een kleur onder Knopkleur om de knop een achtergrondkleur te geven die wordt weergegeven op de POS.
 5. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

Hoofdschermen of indeling van items wijzigen

 1. Klik en houd het symbool met twee lijnen Bildschirmfoto_2021-11-29_um_11.09.17_AM.png op het subscherm of de knop ingedrukt.
 2. Sleep het naar de gewenste locatie (binnen het hoofdscherm of naar een ander hoofdscherm), en laat het los.

Knopinstellingen bewerken

Wijzig de knopinstellingen, zoals de knopnaam, de kleur en de toegankelijkheid van de knop voor POS-gebruikers.

 1. Selecteer het hoofdscherm waar de knop is geplaatst.
 2. Klik op de bijbehorende knop.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan
  1. Item bewerken: opent de bewerkingsinstellingen voor het item zelf.
  2. Knopnaam: naam die verschijnt op de POS en in de backoffice.
  3. Kleurstijl knop: bepaalt de kleur van de onderste regel van de knop die op de POS wordt weergegeven.
  4. Toevoegen als achtergrondkleur: indien ingeschakeld, vult de eerder geselecteerde kleur de hele knop.
  5. Managerstoegang: Indien ingeschakeld, is de knop alleen beschikbaar voor managers. Voor managers is de gebruikersmachtiging "De POS-gebruiker is een manager" ingeschakeld in het gedeelte Gebruikers van de backoffice. Ga naar Over POS-gebruikers voor details over gebruikerstoestemmingen.
 4. Klik op Opslaan om de knopwijzigingen toe te passen.

Knoppen verwijderen

Verwijder knoppen uit het hoofdscherm die niet langer nodig zijn.

 1. Selecteer het hoofdscherm waar de knop op staat.
 2. Selecteer de bijbehorende knop.
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Bevestig de keuze om de knop uit het hoofdscherm te verwijderen door in het berichtvenster op Verwijderen te klikken.

Hoofdschermen verwijderen

Verwijder hoofdschermen en alle daarin geplaatste knoppen.

 1. Selecteer het hoofdscherm in de kolom HOOFDSCHERMEN.
 2. Klik op de knop Bewerken naast de naam van het hoofdscherm.
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Bevestig de keuze om de hoofdschermen en alle gekoppelde knoppen te verwijderen door in het berichtvenster op Verwijderen te klikken.

 

Menu's dupliceren

Dupliceer een menu om dit te gebruiken als sjabloon dat kan worden aangepast om een nieuw maar soortgelijk menu aan te maken. De hoofdschermen en knoppen binnen het menu worden gedupliceerd. Er wordt geen rekening gehouden met de configuratie van het menu (apparaatprofiel) bij het dupliceren.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op de naam van het menu dat je wilt dupliceren.
 4. Klik op Meer acties, en selecteer Dupliceren in het vervolgkeuzemenu.
 5. Voer de naam van het nieuwe menu in en selecteer Dupliceren. Het dupliceren kan even duren. Het gedupliceerde menu wordt vermeld onder Menu's.
 6. (Optioneel) Bewerk het menu of koppel het menu aan een POS-apparaat en publiceer het.

Restaurant-Menus-More-Actions.png

Menu's verwijderen

Verwijder menu's die niet meer worden gebruikt, zoals seizoensgebonden menu's. Zodra het menu is verwijderd, kan het niet meer worden hersteld.

Het is alleen mogelijk een menu te verwijderen als geen enkele configuratie (apparaatprofiel) gebruikmaakt van het menu. Een menu kan meerdere configuraties hebben, maar een configuratie kan slechts één menu gebruiken.
Koppel de configuratie los via de pagina Menu's in de backoffice. Als je de configuratie loskoppelt van het menu, moet je een vervangend menu selecteren voor de configuratie.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op de naam van het menu dat je wilt verwijderen.
 4. Ga naar het tabblad Apparaatstatus om de configuraties te bekijken waaraan het menu is gekoppeld.
 5. Klik op Configuratie ontkoppelen en selecteer een configuratie om deze van het menu los te koppelen.Restaurant-BO-Menu-Device-Overview.png
 6. Selecteer in het venster Configuratie ontkoppelen een vervangend menu in het vervolgkeuzemenu.
 7. Klik op Bevestigen.
 8. Klik op Verwijderen onder de naam van het menu.
 9. Klik op Verwijderen om de verwijdering van het menu te bevestigen.Restaurant-BO-Deleting-Menus.png

Wat nu?

Importeer menu's uit een CSV-bestand en exporteer bestaande menu's om je gegevens buiten de backoffice te bewaren.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0