Hoi, hoe kunnen we je helpen?

POS-gebruikers importeren en exporteren

Met de functie POS-gebruikers importeren kun je vanuit een *CSV-bestand snel meerdere gebruikers in één keer aan je backoffice toevoegen, zodat je veel tijd kunt besparen.

Met de functie POS-gebruikers exporteren kun je personeelsdocumentatie opslaan en printen buiten de backoffice zodat je toegang hebt tot je gegevens wanneer dat nodig is, zelfs als je geen wifiverbinding hebt.

POS-gebruikers importeren

Het importeren van gebruikers uit een bestand is een snelle manier om meerdere POS-gebruikers tegelijk toe te voegen. Om gebruikers te importeren, moet je een CSV-bestand uploaden dat overeenkomt met onze gebruikersimportsjabloon.
Je kunt een sjabloon genereren door reeds bestaande gebruikers in de POS-gebruikerslijst te exporteren via de exportfunctie. De gebruikers worden dan naar een Excel-bestand geëxporteerd. Items die je eenmaal hebt geïmporteerd, kun je niet meer verwijderen.

  1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
  2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikers.
  3. Selecteren Importeren.K-series-POS-users-import.png

Stap 1: Selecteer een bestand

  1. Selecteer de knop "Bladeren".
  2. Selecteer het juiste bestand op je computer. Als het bestand is geüpload, ga je automatisch verder naar stap 4. Stap 2 en stap 3 zijn niet verplicht.

Stap 2: Bestandsindeling

De bestandsindeling moet een CSV-bestand zijn dat met onze gebruikersimportsjabloon overeenkomt. De indeling wordt automatisch gedetecteerd wanneer je het bestand uploadt, dus je hoeft geen wijzigingen aan te brengen.

Stap 3: Selectie kolommen

De kolommen worden geselecteerd op basis van het geüploade blad. Als de eerste rij van je importbestand geen kolomnamen bevat, deselecteer dan de bovenste schuifknop "De eerste regel bevat de kolomnamen".
Standaard zijn alle kolommen geactiveerd. Als de CSV-tabel kolommen bevat die niet moeten worden geïmporteerd, dan kunnen die hier worden uitgeschakeld. Deactiveer daartoe de schuifknop van de betreffende kolom.

Stap 4: Mapping van kolommen

Bij het uploaden is de schuifknop "De eerste regel bevat de kolomnamen" standaard geactiveerd. Als de eerste rij van je import geen kolomnamen bevat, deactiveer dit dan met behulp van deze schuifknop.
De per kolom in het CSV-bestand gedefinieerde namen worden na het uploaden overgenomen, maar kolommen moeten nog worden toegewezen in de backoffice. Er zijn twee manieren om ze toe te wijzen:

  1. Selecteer "Kolommen met identieke namen toewijzen". Je gebruikt deze functie wanneer de eerste rij van het blad kolomnamen bevat. Alle kolommen nemen dan de bijbehorende kolomnaam over.
  2. Wijs kolommen toe via een vervolgkeuzemenu. Je kunt elke kolom afzonderlijk aan de bijbehorende naam toewijzen. Als dit is gelukt, verandert de naam van de eerste rij van grijs naar zwart.

Als tijdens het uploaden van het CSV-bestand kolommen worden geüpload die toch niet nodig zijn voor de import, kun je de kolommen die je niet nodig hebt met het oogpictogram verbergen. Deze kolommen worden dan niet geïmporteerd. Als je dit ongedaan wilt maken, kunnen de kolommen via stap 3 weer worden weergegeven. Als het toewijzen is gelukt, komt een melding in beeld dat je door kunt gaan naar de volgende stap. Selecteer Doorgaan voor de volgende stap.

Stap 5: Aanvullende parameters

Hier vind je de optie "Ontbrekende POS-gebruikersgroepen aanmaken". Activeer de schuifknop als je alle niet in de tabel opgenomen POS-gebruikersgroepen wilt aanmaken. Zo niet, selecteer je Doorgaan.

Stap 6: Bevestiging

De volgende notitie verschijnt: "Gefeliciteerd! Je bestand is klaar om verwerkt te worden. Je kunt de toewijzingen controleren of je bestand indienen en doorgaan." Selecteer Indiening bevestigen. Je vindt alle geïmporteerde gegevens nu onder Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikers.

POS-gebruikers exporteren

Met de functie POS-gebruikers exporteren kun je personeelsdocumentatie buiten de backoffice opslaan en printen zodat je altijd toegang hebt tot je gegevens, zelfs zonder wifiverbinding. Je kunt je gegevens exporteren naar een bestand met een PDF-, CSV- of XLS-indeling.

  1. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-Gebruikers.
  2. Selecteer "Exporteren". Een *CSV-bestand met alle POS-gebruikersinformatie wordt geëxporteerd.
  3. Selecteer de pijl naast "Exporteren" als je een andere exportindeling wilt selecteren.K-series-POS-users-export.png

 

Wat nu?

Wijs POS-gebruikers toe aan een apparaatprofiel, zodat deze configuratie op de K-Series-app alleen zichtbaar is voor toegewezen gebruikers.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0