Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Combo's aanmaken

Met combo's kunnen klanten meerdere items bestellen voor een vaste prijs. Combo's kunnen vooraf ingestelde items of groepen items bevatten waaruit klanten kunnen kiezen. Alle items die in een combo worden gebruikt, moeten in de backoffice worden aangemaakt voordat ze aan de combo kunnen worden toegevoegd. Voor gedetailleerde informatie en voorbeelden, zie Over combo's.

Een nieuwe combo aanmaken

 1. Klik op Menubeheer > Items in het navigatiemenu.
 2. Klik op de pagina "Items" op Aanmaken.
 3. Selecteer Combo in het vervolgkeuzemenu.

Zo maak je een combo aan

Details

Waar de andere tabbladen op de nieuwe combopagina optioneel zijn, is de meeste informatie op de detailspagina vereist.

Basis

Definieer de combo-instellingen, zoals de naam en prijs, en configureer de basisdetails van de combo.

Basisdetails van een combo

Naam instelling Omschrijving
Naam De naam van de combo zoals die op de kassabon staat.
Omzetgroep De belastingcategorie voor de combo. Alle omzetgroepen die vanuit de backoffice zijn aangemaakt zijn beschikbaar voor selectie. Bekijk Over omzetgroepen voor meer informatie.
Omzetgroep beheren Klik op deze knop om de pagina voor omzetgroepen in een nieuw tabblad te openen. Voordat je de combo hebt aangemaakt, kun je de omzetgroepen op die pagina bewerken en bijwerken.
Basisprijs In dit veld kun je de minimumprijs van de combo instellen. Als er extra kosten aan de geselecteerde combo-items worden toegewezen, kan de uiteindelijke prijs wijzigen.
Prijstype wijzigen

Klik op deze knop om een pop-upvenster te openen waarin je het prijstype kunt instellen.

 • Enkele prijs (standaard): één prijs ingevoerd in het veld Basisprijs.
 • Handmatig ingevoerde prijs: Gebruikers voeren handmatig een positieve prijs op de POS in. Dit bedrag wordt geregistreerd als winst.
 • Handmatig ingevoerde negatieve prijs: Gebruikers voeren handmatig een negatieve prijs op de POS is. Dit bedrag wordt geregistreerd als een verlies.
 • Geen prijs: de prijs is op 0 gezet.
 • Meerdere prijzen: Er is een gewone basisprijs, maar de prijzen kunnen worden aangepast op basis van het rekeningprofiel dat in de POS is geselecteerd. De happy-hour-prijs kan bijvoorbeeld lager zijn dan de gewone basisprijs.
 • Prijs als percentage:  de prijs is gebaseerd op een percentage van de waarde van de bestelling.
Aangepaste SKU toevoegen De SKU van een combo wordt in de backoffice toegewezen als standaardwaarde. Klik op Aangepaste SKU toevoegen om een aangepaste SKU aan te maken en in het nieuwe tekstveld een nieuwe SKU in te voeren.

POS-menu

Een combo moet aan een specifiek menu worden toegewezen.

 1. Klik op Toevoegen aan menu om een pop-upvenster te openen.

  Combo toevoegen aan een menu

 2. Selecteer een menu en subscherm waarin de combo moet staan.

  Een menu voor de combo selecteren

 3. Klik tot slot op Aan menu toevoegen om de selectie te voltooien.

De combostructuur aanmaken

Hier maak je de combostructuur en -inhoud aan. Zoals je eerder al las, kan je combo uit items, sub-items of groepen bestaan. Je kunt deze sectie zelfs gebruiken om nieuwe items of groepen aan te maken.

Op deze plek voeg je items en groepen toe aan de combo

Klik op Toevoegen om te beginnen. Er verschijnt een pop-upvenster met een alfabetische lijst van al je items.

De items en groepen voor de combo selecteren

Zo vul je de combo in:

 1. Scrol door de items of gebruik het filter en selecteer de selectievakjes naast de items die je aan de nieuwe combo wilt toevoegen.
 2. Selecteer de items die je wilt toevoegen, zoveel je maar wilt. De knop Geselecteerde toevoegen wordt dan bijgewerkt met het aantal geselecteerde items.
 3. (Optioneel) Voeg indien nodig nieuwe items of groepen toe.
 4. Klik op Geselecteerde toevoegen om het proces te voltooien.

Itemgroepen

Itemgroepen wijzen items toe aan een groep. Een combo genaamd Broodje met shake-aanbieding kan bijvoorbeeld twee itemgroepen hebben: Broodjes en Milkshakes. Aan de itemgroep Broodjes kun je Broodje kip, Broodje ei en Broodje kaas toevoegen. Aan de itemgroep Milkshakes kun je Vanillemilkshake, Chocolademilkshake en Aardbeienmilkshake toevoegen.

Wanneer een klant de Broodje met shake-aanbieding bestelt, maakt de POS het mogelijk om eenvoudig en overzichtelijk een item uit elke groep te selecteren en de combo één prijs te geven. Als een nieuw item beschikbaar wordt, bijvoorbeeld een Milkshake met gezouten karamel, kunnen itemgroepen zo worden bewerkt dat het aan de itemgroep kan worden toegevoegd en naadloos in de combo kan worden geïntegreerd.

Een nieuw item of nieuwe groep toevoegen aan de combo

Je kunt vanuit het pop-upvenster nieuwe items of groepen toevoegen met de link aan de bovenkant. Als je op Nieuw item klikt, wordt het menu Snel item aanmaken geopend. Als je op Nieuwe groep klikt, wordt er een nieuw pop-upvenster geopend waarin je een nieuwe groep kunt aanmaken. Voor meer informatie over items kun je naar de pagina Over items gaan.

Nieuwe items en groepen aanmaken voor de combo

Voor het pop-upvenster Snel item aanmaken:

Naam instelling Omschrijving
Itemnaam De naam van het item
Omzetgroep De categorie (meestal gekoppeld aan belastingen) voor de combo. Alle omzetgroepen die vanuit de backoffice zijn aangemaakt zijn beschikbaar voor selectie. Bekijk Over omzetgroepen voor meer informatie.
Prijs De basisprijs van het item
Aangepaste SKU toevoegen (optioneel) Er wordt een standaard SKU toegewezen aan de groep, maar je kunt er hier een specificeren

Vanuit het pop-upvenster Groep aanmaken:

Naam instelling Omschrijving
Groepsnaam De naam van de groep
Prijs Kies uit twee opties: Prijzen van optionele items behouden (hun standaardprijzen gebruiken) of Standaard prijs voor optionele items in de groep instellen (prijs handmatig instellen)
Keuzelimiet

Kies een van de drie opties voor de groep in de combo:

 • Nul keuzes of een keuze: sla de selectie voor deze groep over of selecteer één item uit de groep, bijv. een drankje of geen drankjes
 • Nul of meer keuzes: sla de selectie voor deze groep over of selecteer meerdere items uit de groep, bijv. toppings op een burger
 • Precies een keuze: er moet een keuze worden gemaakt, bijv. er moet een burger worden gekozen in een combo met burger en drankje
Aangepaste SKU toevoegen (optioneel) Er wordt een standaard SKU toegewezen aan de groep, maar je kunt er hier een specificeren
Opties voor items

Je selecteert hier de items die je wilt toevoegen aan de groep. Typ hiervoor de naam van het item en selecteer het of scrol door het vervolgkeuzemenu en selecteer het dan.

Er moet minstens één item aan de groep worden toegevoegd.

Items kunnen bewerkt of verwijderd worden door te klikken op de drie puntjes aan de rechterkant van elk toegevoegd item.

Rapportage

Pas rapporten aan door statistiekcategorieën toe te voegen: hiermee kun je meer gedetailleerde en complexe rapportage opstellen dan met omzetgroepen, omdat ze niet gekoppeld zijn aan belastingen.

Rapportage voor combo's

Klik op Voeg een statistiekgroep toe om het proces te starten.

Een statistiekgroep voor de combo kiezen

Naam instelling Omschrijving
Categorie (optioneel) Met statistiekgroepen krijg je een gedetailleerdere rapportage dan met boekhoudcategorieën.
Label (verplicht)

Labels kunnen aan de combo worden toegevoegd en maken het mogelijk verder te filteren.

Je kunt altijd een label verwijderen door op het verwijderpictogram aan het einde van de rij te klikken. Je kunt ook extra rijen voor labels toevoegen door onderaan het pop-upvenster op Rij toevoegen te klikken.

POS-instellingen

Met dit menu kun je configureren hoe de combo op de POS wordt weergegeven.

POS-instellingen voor combo's

Naam instelling Omschrijving
Knopnaam Naam van de knop zoals deze op de POS staat.
Knopkleur

Als je hierop klikt, wordt er een pop-upvenster geopend waarin je het kleurthema van de knop kunt selecteren. Ook kun je hier instellen of je de kleur als accent wilt gebruiken of voor de volledige knop.

Combo's op de POS automatisch detecteren

Als je dit selectievakje inschakelt, krijgen werknemers een melding wanneer er individuele combo-items zijn geselecteerd en worden er combo-opties voorgesteld aan de klant.

Alleen de naam en prijs van de combo-naam tonen op de kassabon

Dit voegt de combo-items samen op de kassabon en vermeldt ze alleen als combo.

Maak een voorraadteller voor combo-items aan op de POS

Hiermee kun je de beschikbare hoeveelheid van een combo-item instellen. Wanneer de combo is uitverkocht, is deze niet langer beschikbaar als optie.

Combo is onderdeel van een specifieke gang

Voor combo's die deel uitmaken van een specifieke gang, bijvoorbeeld een voorgerecht voor de eerste gang, kun je in deze sectie de combo aan die gang toewijzen. Vink simpelweg het vakje aan om de functie in te schakelen en gebruik dan het vervolgkeuzemenu om de bijbehorende gang te selecteren.

Weergave

Je kunt afbeeldingen en beschrijvingen van nieuwe combo's aan POS- en Order Anywhere-menu's toevoegen.

De weergave en beschrijving van de combo instellen

Beschrijving van combo

Je kunt een van de talen uit de bovenste menubalk selecteren en een naam en beschrijving van de combo voor elke taal invoeren.

Als een ondersteunde taal niet in de lijst staat, kun je deze toevoegen door op de knop Talen selecteren te klikken. Hiermee open je een pop-upmenu met een lijst van alle ondersteunde talen.

De talen voor de combo selecteren

Selecteer gewoon de selectievakjes naast de talen die je aan de lijst wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen. Klik op Opslaan om te bevestigen. De nieuwe lijst van geselecteerde talen verschijnt in de menubalk van de sectie.

Het tekstvak "Omschrijving" bevat ook enkele tools waarmee je de omschrijving kunt opmaken.

Vet, cursief, onderstrepen, genummerde lijst, opsommingstekens, URL-links en de knop "Alle opmaak wissen" waarmee je alle opmaak van een geselecteerde tekst verwijdert.

Afbeelding van combo

Je kunt aan elke combo een bijbehorende afbeelding toevoegen.

Een afbeelding voor de combo selecteren

Sleep simpelweg een afbeelding naar het vak met stippellijn en zet deze neer. Je kunt ook op het vak klikken om op je computer te bladeren naar een afbeeldingsbestand. Zoals aangegeven in de backoffice:

 • Gebruik een afbeelding van ten minste 140px tot 10MB
 • Snijd afbeelding na uploaden bij om ruimte te maximaliseren
 • Gebruik een JPG- of PNG-bestand

Deze afbeelding wordt zowel in de POS als de menu's van Order Anywhere gebruikt. In de POS wordt de afbeelding gebruikt om meer details te weergeven nadat je de combo ingedrukt hebt gehouden.

Voedselallergieën

In deze sectie kun je alle allergieën vermelden die voor deze combo relevant kunnen zijn.

Mogelijke allergieën voor de combo vermelden

Selecteer gewoon een allergeen uit het vervolgkeuzemenu om het toe te voegen. Je kunt dit proces herhalen om zoveel allergenen toe te voegen als je maar wilt. Om een allergeen te verwijderen klik je op de x naast de naam van het allergeen. Om alle allergenen te wissen klik je op de x helemaal rechts in de lijst.

Bestelinstructies

Deze sectie wordt gebruikt om bestelinstructies op productiebonnen en externe apparaten te beheren.

De combo-naam op productiebonnen instellen

Naam instelling Omschrijving
Combo-naam op productiebonnen Je kunt hier de combo een andere naam geven dan die op de productie- of gangbonnen. Voer gewoon in het tekstvak de gewenste naam in zodat die op de productie- en gangbonnen weergegeven wordt.
Knopkleur

Labels kunnen aan de combo worden toegevoegd en maken het mogelijk verder te filteren.

 

Lightspeed Inventory

Deze sectie wordt gebruikt om recepten, voorraad en voorraadmutaties te beheren.

Voorraad volgen voor de combo

Naam instelling Omschrijving
Kostprijs Hier voer je in hoeveel het kost om deze combo te produceren. Zodra je dat hebt gedaan, kan de backoffice met deze informatie berekenen hoeveel winst je op de verkopen hebt gedraaid.
Barcodes en QR-codes

Gebruik deze velden om een unieke barcode of QR-code te genereren voor deze combo. Deze codes kunnen door de POS worden gescand.

Meeteenheid

Je kunt invoeren hoe je de eenheden van deze combo wilt meten. Dit zijn de mogelijke opties:

 • Dimensieloos: dimensieloze eenheden worden gebruikt bij het tellen van eenheden die niet gemeten kunnen worden, vb. combo's met drie burgers.
 • Volume: gebruik volume-eenheden als je vloeistoffen of vaste stoffen op volume verkoopt.
 • Massa:  gebruik massa-eenheden als je op gewicht verkoopt.
Formaat

In dit vervolgkeuzemenu kun je de eenheden (massa of volume) selecteren en kun je de hoeveelheid van die eenheden in het tekstvak invoeren.

Als je bijvoorbeeld een vleescombo hebt verkocht met daarin 300 gram vlees, voer je in het tekstvak 300 in en kies je "g" uit het vervolgkeuzemenu. Zorg ervoor dat de meeteenheid in de vorige sectie "Massa" is om "g" als eenheid te selecteren.

Verkopen van deze combo niet registreren

Vink dit vakje aan als je de verkopen van deze combo niet wilt volgen in je voorraad.

Alle instellingen

In het laatste scherm kun je op een pagina alle mogelijke instellingen bekijken en instellen, zoals hierboven beschreven.

Pagina om alle combo-instellingen in een oogopslag te bekijken

Wat nu?

Items

Meer informatie over items

Over items

Menubeheer

Meer informatie over menu's

Over menubeheer

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0