Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Bestellingen bewerken en controleren

Tijdens het bestellen moet je misschien op een bepaald moment dat je de gegevens van de bestelling controleren of aanpassen. Misschien zijn de gasten verplaatst naar een andere tafel, is je shift afgelopen en moet je een bestelling overdragen aan je collega, of moet je orderitems van de rekening verwijderen. Wat de reden ook is, er zijn meerdere manieren om je bestelling te bewerken of controleren met de Lightspeed Restaurant (K-Series) POS-app.

Basisprincipes van het bewerken

Zoeken naar een item: De vergrootglaspictogrammen in de rechterbovenhoek van het kassascherm staan voor de zoekfunctie voor items. Je kunt op de zoekknop tikken en vervolgens een itemnaam, SKU of barcode in het veld invoeren om snel een item te vinden in plaats van door de menuknoppen te navigeren. Nadat je een bepaald item hebt gezocht, kun je het aan de bestelling toevoegen door Aan bestelling toevoegen te selecteren. Bekijk de iteminformatie (zoals geconfigureerd in de backoffice) door op Details te tikken.

Een item opnieuw bestellen: Om items opnieuw te bestellen, tikt je op de itemregel op het kassascherm. In het pop-upscherm met itemacties selecteer je Eén toevoegen totdat je hebt geselecteerd hoeveel items je opnieuw wilt bestellen.

Een besteld artikel verwijderen of bewerken: We maken allemaal wel eens fouten, en het kan gebeuren dat je een besteld item van de rekening moet verwijderen.

 • Als dit gebeurt voordat orderitems naar de keuken worden verzonden, selecteer je de itemregel op het kassascherm. In het pop-upscherm met itemacties selecteer je Eén verwijderen om een hoeveelheid van het orderitem te verwijderen. Om de hele bestelregel te verwijderen, tik je op de orderitem(s) en selecteer je Regel verwijderen.
 • Als we een reeds verzonden item moeten verwijderen, selecteer je de itemregel in het kassascherm. In het pop-upscherm met itemacties selecteer je Regel annuleren. Selecteer vervolgens een reden voor de annulering (zoals bepaald in de backoffice) om het item uit de bestelling te verwijderen. Let op dat deze actie wordt vastgelegd in je rapporten (inclusief de naam van de POS-gebruiker, het tafelnummer, het item, de datum en de reden voor de annulering).

Bewerkingsmodus

De bewerkingsmodus helpt POS-gebruikers om meerdere orderitems efficiënt te controleren en beheren. In de bewerkingsmodus kun je:

 • Het toetsenbord inklappen voor een overzicht van de hele bestelling
 • Een of meerdere items aan een andere gang of zitplaats toewijzen(als de items nog niet zijn verzonden)
 • Meerdere items verplaatsen naar een andere tafel (nadat de items al verzonden zijn)
 • Meerdere items uit de bestelling verwijderen(als de items nog niet zijn verzonden)

4.1___Edit_mode.png

Om toegang te krijgen tot de bewerkingsmodus, voeg je een orderitem toe aan de transactie. Naast het toetsenblok verschijnt een snelle actie-knop met de naam Bestelling bewerken. Het toetsenblok klapt dan dicht, zodat je de hele bestelling kunt bekijken. Afhankelijk van of de orderitems zijn verzonden of niet, zijn er ook enkele acties beschikbaar vanuit de bewerkingsmodus. Om acties in de bewerkingsmodus te activeren, markeer je individuele of meerdere itemregels en selecteer je vervolgens:

 • Toewijzen aan: Als de bestelling in de tafelbedieningsmodus staat, gebruik je deze knop om items naar een andere toegewezen gang of zitplaats te verplaatsen. Let op dat je deze overdrachtsfunctie alleen kunt gebruiken als de items nog niet naar je bereidingsplaats zijn gestuurd.
 • Verplaatsen: Als de bestelling in de tafelbedieningsmodus staat, gebruikt je deze knop om items naar een andere tafel te verplaatsen. Je kunt het tafelnummer selecteren op het toetsenblok, of het vloerplan bekijken en een tafel kiezen.
 • Verwijderen: als je de orderitems nog niet naar de bereidingsplaats hebt gestuurd, gebruik je deze knop om de items uit de bestelling te verwijderen.

Als je klaar bent met het controleren of bewerken van de bestelling, tik je op Klaar om terug te keren naar het kassascherm.

Itemacties

Mogelijk wil je afzonderlijke orderitems bekijken of bewerken. In dat geval kun je in het kassascherm op de regel van een orderitem tikken om het itemacties-menu te openen.

 • Van hieruit kun je volledige bestellingsregels verwijderen (als de items nog niet zijn verzonden) of de itemregel annuleren (als deze al is verzonden).
 • Je kunt het individuele item ook verplaatsen naar een andere tafel door Tafel verplaatsen te selecteren.
 • Om nog een aantal items aan de bestelling toe te voegen, selecteer je Eén toevoegen. Om een van de geselecteerde orderitems te verwijderen, selecteer je Eén verwijderen.
 • Vanuit dit venster kun je ook een korting toepassen op de orderitemregel (zoals geconfigureerd in de backoffice).

4.1___Item_actions.png

Bestelacties

Om acties of instellingen op een hele bestelling toe te passen, kun je boven de bestelweergave Acties selecteren. Hierdoor opent een pop-upscherm met beschikbare acties die je kunt selecteren. Let op dat veel bestelacties niet beschikbaar zijn tenzij je ten minste één orderitem hebt verzonden en in de tafelbedieningsmodus  bent (wat betekent dat je bestelling een speciale rekeningnaam of een tafelnummer heeft). Nadat je orderitems hebt verzonden en terugkeert naar de bestelling, tik je op Acties om:

 • Gang zenden: Selecteer deze actie om de bereidingsplaats te laten weten dat de gasten klaar zijn voor hun volgende gang. De eerste niet-gezonden gang wordt aangegeven met het pictogram van een witte vlam Pictogram van vlam. Zodra de gang is gezonden, wordt het pictogram oranje. Wanneer de volgende gang wordt gezonden, krijgt de vorige gang een groen vinkje, dat aangeeft dat die gang voltooid is. De oranje vlam staat daarna naast de gang die net gezonden is.
 • Bestelacties: Selecteer deze actie om de gehele bestelling naar een andere tafel te verplaatsen en voer het nieuwe tafelnummer in of blader door het vloerplan. Bij een verplaatsing wordt een productiebon naar de bereidingsplaats gestuurd met de mededeling dat de tafel is verplaatst.
 • Bestelacties: selecteer deze actie om de bestelling over te dragen aan een andere gebruiker. Er verschijnt een lijst met beschikbaar personeel. Selecteer een naam voor de overdracht.
 • Rekeningnaam/bestelling hernoemen: Om een bestelling open te laten zonder deze toe te wijzen aan een specifieke tafel in het vloerplan, kun je de bestelling een naam geven. Dit is handig voor het uitvoeren van eenmalige rekeningen van een klant of als je een terugkerende groep hebt. Om de bestelling een aangepaste naam te geven, typ je gewoon in het tekstveld en tik je op OK als je klaar bent. Houd er rekening mee dat het wijzigen van de naam van een tafelbedieningsbestelling de toewijzing van de bestelling aan die tafel ongedaan zal maken.
 • Bestelacties: Als je je ooit in een situatie bevindt waarin een tafel met vrienden over meerdere tafels verspreid is, kun je altijd tafels aan elkaar koppelen op de POS om aan te geven dat het om een gezamenlijke bestelling gaat. Let op dat het alleen mogelijk is om een tafel te koppelen als de tweede tafel leeg is. Geef aan welke tafel je aan de bestelling wilt koppelen door een tafelnummer te selecteren of door op het vloerplan te zoeken. Een gekoppelde tafel bevat een linkpictogram rechts van het tafelnummer of de bestellingnaam. Als je de lege gekoppelde tafel selecteert, ga je automatisch naar de oorspronkelijke bestelling.
 • Tussenrekening printen: Print een proforma-rekening voor de klant wanneer deze wil betalen. Je kunt dit doen door Tussenrekening printen te selecteren in de Acties van de bestelling of door Tussenrekening printen te selecteren rechts van het toetsenblok.
 • Fooi toevoegen: Indien nodig kun je ook een fooi toevoegen. Selecteer een percentage of een vast bedrag in het pop-upvenster en tik op bevestigen. Je kunt ook een fooi toevoegen vanuit het scherm betalingen.
 • Kortingen: Er zijn een paar soorten kortingen die je vanuit de backoffice kunt aanmaken. Kortingen kunnen worden ingesteld als een percentage of een valutabedrag. Kortingen kunnen worden toegepast op itemniveau (met itemacties) of voor de hele bestelling (met bestelacties). Let op dat de hele lijst met kortingen mogelijk niet voor alle POS-gebruikers beschikbaar is, omdat de mogelijkheid om kortingen te verwerken afhangt van gebruikersinstellingen die in de backoffice zijn geconfigureerd.
 • Ordertags: Een ordertag is een profiel van geconfigureerde instellingen toegepast op de gehele bestelling. Ordertags worden geconfigureerd in de backoffice aan de hand van je behoeften en kunnen worden toegepast op bestellingen in de POS. Met ordertags kun je ordertypes aanmaken zoals meeneemmaaltijd, happy hour, hier opeten of personeelsmaaltijd om de instellingen (zoals prijzen of belastingen) toe te passen op de productiebon.

4.1___Order_items.png

Wat nu?

Lees hoe je barrekeningen kunt activeren en gebruiken in het artikel Barrekeningen openen.

Lees hoe je barrekeningen kunt wijzigen en sluiten voor betaling in het artikel Barrekeningen beheren en sluiten.

Ga naar Inzicht in het tafelsscherm voor meer informatie over het werken met een vloerplan en tafels.

Meer informatie over het zoeken naar bestellingen in de POS. Zie Inzicht in het scherm Bestellingsbeheer.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0