Hoi, hoe kunnen we je helpen?

POS-rapportstructuur

Dit artikel geeft uitleg over de secties van POS-rapporten die worden weergegeven op het scherm van het POS-apparaat en op de geprinte rapporten. Periode-, gebruikers-, shift- en fiscale rapporten tonen allemaal dezelfde secties met informatie over verkopen en betalingen die in dit artikel worden beschreven.

Rapportstructuur op de POS

De POS toont de rapporten met de volgende secties informatie voor elk rapport, zoals te zien is in de onderstaande afbeeldingen.

Totale verkoop: De som van alle verkopen, hetzij tot het rapport wordt uitgevoerd, hetzij voor een hele verkoopperiode of gebruikersshift voor afgesloten en eerdere rapporten. Deze sectie toont ook de som van de netto-omzet, exclusief btw.

Omzet: De som van alle verwerkte betalingen. Deze sectie toont ook de ontvangen fooien.

Gemiddelde (∅) couverts: Het gemiddelde verkoopbedrag per bediende gast. Hier wordt ook het aantal bediende gasten vermeld.

Opmerking: Het gemiddelde is alleen nauwkeurig als voor elke tafel het juiste aantal gasten is ingevoerd. Als er geen aantal gasten is ingevoerd, gebruikt de kassa het aantal stoelen aan een tafel. Als er bijvoorbeeld drie gasten aan een tafel voor vier personen zitten, moet je drie gasten invoeren om het gemiddelde correct te berekenen. Anders gaat de kassa ervan uit dat er vier gasten worden bediend.

Gemiddelde (∅) tafels: Het gemiddelde verkoopbedrag per bediende tafel. Hier wordt ook het aantal gebruikte tafels vermeld.

Gemiddelde (∅) kassabonnen: Het gemiddelde verkoopbedrag per afgeronde kassabon. Hier wordt ook het aantal afgeronde kassabonnen vermeld.

Geannuleerde kassabonnen: het aantal geannuleerde kassabonnen.

Totaal geannuleerd: de som van alle annuleringen, inclusief kassabonnen en items.

Kortingen: het totale bedrag aan toegekende kortingen.

Aangeboden: de waarde van alle 100% toegekende kortingen.

Verlies: de som van verspilde kortingen.

lsk-us_en-pos-period_report-ds.pnglsk-us_en-pos-shift_report-ds.pnglsk-us_en-pos-drawer_report-ds.pnglsk-us_en-pos-user_report-ds.png

Rapportstructuur op geprinte rapporten

Omdat geprinte POS-rapporten er anders uitzien dan POS-rapporten die in de app worden bekeken, worden in deze sectie de structuur en secties van de geprinte rapporten uitgelegd.

Kopregel

De kopregel toont een bedrijfslogo als je dat hebt ingesteld, het bedrijfsadres, het btw- en/of fiscaal nummer. Het bevat ook het type rapport, het apparaat waarop je het rapport hebt aangemaakt, de datum en tijd waarop je het rapport hebt geprint, het identificatienummer van het rapport en de periode waarop het rapport betrekking heeft.

Overzicht

Toont het bedrag aan openstaande verkopen en gedeeltelijke betalingen van de vorige dag, en geeft het bedrag van de huidige werkdag weer. Het bevat ook informatie over de deelbedragen van afgesloten kassabonnen, openstaande rekeningen en geannuleerde betalingen. Ten slotte toont het rapport het resultaat van openstaande betalingen die worden overgedragen naar de volgende werkdag.

Statistieken

Het gedeelte Statistieken geeft een overzicht van geldige en geannuleerde kassabonnen. Het laat ook zien hoeveel concept- en dubbele kassabonnen je hebt geprint en hoeveel directe bestellingen en bestellingen aan tafel er zijn gedaan.
Het laat ook zien hoeveel couverts er zijn geserveerd.

Opmerking: Het aantal couverts is alleen nauwkeurig als voor elke tafel het juiste aantal gasten is ingevoerd. Als er geen aantal gasten is ingevoerd, gebruikt de kassa het aantal stoelen aan een tafel. Als er bijvoorbeeld drie gasten aan een tafel voor vier personen zitten, moet je drie gasten invoeren om het gemiddelde correct te berekenen. Anders gaat de kassa ervan uit dat er vier gasten worden bediend.

Ten slotte toont het rapport het aantal afgebroken transacties en de totale waarde ervan.

Verkoop

Geeft een berekening gebaseerd op de totale verkoop minus annuleringen, aangeboden, verlies/verspilling en alle andere gebruikte kortingen. Verkopen uitgevoerd door POS-gebruikers tijdens een training worden in deze sectie getotaliseerd op een aparte Trainingsrekeningen-rij.

Betalingen

In de sectie "Betalingen" zie je de som van alle ontvangen betalingen voor alle betaalmethoden, het bedrag van de geannuleerde betalingen en het totale betaalde bedrag.

Belastingen (alleen op Periodieke en Fiscale rapporten)

De belastingberekening toont de netto-omzet van de dag, de berekende belastingen van de verschillende belastingtarieven, en de bruto-omzet.

Ontvangsten

In de sectie "Ontvangsten" wordt de omzet van de afgeronde betalingen en fooien getoond. Wanneer een kassalade aan het POS-apparaat is toegewezen, is in deze sectie het bij aanvang van de shift ingevoerde bedrag in de kassalade, de opgenomen betalingen, het verwachte bedrag aan contant geld in de kassalade en het uiteindelijke contante geld in de kassalade bij de afsluiting van de gebruikersshift of verkoopperiode.

Door de gebruiker ingevoerde waarden (optioneel, alleen op Gebruikersrapporten)

Deze sectie toont alle fooien die de gebruiker bij het uitklokken heeft gedeclareerd. Om te leren hoe je het declareren van fooien kunt inschakelen, bekijk Fooien declareren.

Vooruitbetalingen

De sectie Vooruitbetalingen verschijnt alleen als de barrekeningen-functie in de backoffice is ingeschakeld. Dit gedeelte toont het aantal pre-autorisaties dat is verwerkt voor bestellingen die nog open staan in de POS en de totale waarde van die pre-autorisaties. Het toont ook het bedrag aan pre-autorisaties dat is overgedragen van een vorige shift of dag.

Omzetgroepen (alleen op Periodieke en Fiscale rapporten)

Deze sectie toont de verkopen op basis van omzetgroepen, zoals eten en drinken, inclusief gegeven kortingen en gemaakte verspillingen/verliezen. Omzetgroepen moeten worden geconfigureerd in de backoffice voordat ze in deze sectie verschijnen. Ga voor meer informatie over omzetgroepen naar het artikel Over itemcategorieën.

Producten (optioneel)

Deze sectie toont alle verkochte items met hun aantal en hoeveelheid gesorteerd op hun itemgroepen, indien ingeschakeld in de gebruikte configuratie.

Open rekeningen

Toont alle open tafels, directe verkopen en afhaalbestellingen die om welke reden dan ook nog bestaan na sluiting van de werkdag.

Voettekst

Het laatste gedeelte van elk rapport bevat de belasting- of btw-ID van je bedrijf, je klantaccount-ID, je bedrijfs-ID en de gebruikte versie van Lightspeed Restaurant.

Wat nu?

Lees Toegang tot en printen van rapporten om te leren hoe je toegang krijgt tot de rapporten op je POS en hoe je deze kunt printen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0