Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Geconsolideerde shiftrapporten

In het geconsolideerde shiftperioderapport worden de transacties samengevat die gedurende de verkoopperiode op alle bedrijfslocaties gedaan zijn. Nadat je een shift selecteert, zie je in het rapport wanneer werknemers hun shifts begonnen en eindigden, hoeveel kassabonnen er zijn gegenereerd, en de totale verkoop en betalingen tijdens een geselecteerde shift of tijdsperiode. Shiftperioderapporten worden gegenereerd zodra een gebruiker zich aanmeldt op de POS en een verkoopperiode start.

Het geconsolideerde shiftrapport bekijken

  1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
  2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
  3. Klik op Geconsolideerde shiftrapporten in de sectie Locatierapporten.
  4. (Optioneel) Gebruik het vervolgkeuzemenu en kalenderpictogram in de rechterbovenhoek om de tijdsperiode van het rapport te wijzigen.
  5. (Optioneel) Klik op Geselecteerde rapporten printen om een pdf-versie van de rapporten te downloaden.

consolidated-shift-reports.png

Inzicht in het geconsolideerde shiftrapport

Voor een beschrijving van de verschillende onderdelen van het Geconsolideerde shiftrapport kun je de onderstaande tabel raadplegen.

consolidated-shift-reports-table.png

Kolom Beschrijving
Type

Er zijn drie soorten rapporten.

  • Shift: Een rapport dat wordt gemaakt wanneer de eerste POS-gebruiker de dag start. Het bevat de verkoopinformatie van de gehele shift. Klik op een shiftrapport om de rapporten Gebruiker en Lade te openen.
  • Gebruiker: Toont verkooptotalen en transactiegeschiedenis voor een bepaalde POS-gebruiker. Dit rapport wordt aangemaakt wanneer een werknemer inklokt, en gesloten wanneer hij uitklokt.
  • Kassalade: een rapport gemaakt vanaf een apparaat dat gekoppeld is aan een kassalade, zelfs als het een virtuele kassalade is die alleen voor de boekhouding wordt gebruikt.

Opmerking: Als een gebruiker een betaling verricht op een apparaat dat niet aan een kassalade is gekoppeld, wordt de informatie over de betaalmethoden opgeslagen in het rapport  Gebruiker. Als het apparaat echter is gekoppeld aan een kassalade die is ingesteld om de betreffende betaalmethode te ontvangen, verschijnt de betaling in het rapport Lade.

Begonnen Datum en tijd waarop het rapport is aangemaakt.
Beëindigd Datum en tijd waarop het rapport is afgesloten.
Apparaat Actief POS-apparaat dat het rapport heeft aangemaakt.
Personeel POS-gebruiker die het rapport heeft gemaakt.
Aantal rekeningen Aantal rekeningen dat gekoppeld is aan dit rapport.
Aantal kassabonnen Aantal kassabonnen dat gekoppeld is aan dit rapport.
Aantal openstaand Aantal rekeningen dat open bleef staan na het afsluiten van het shiftrapport.
Totale verkoop Bruto inkomsten gebaseerd op je verkopen.
Totaal betalingen Totaal aantal innames.
Totale fooi Totale bedrag aan door werknemers verzamelde fooien die aan dit rapport zijn gekoppeld.

Inzicht in het shiftrapport (rapport)

Op de pagina Geconsolideerde shiftrapporten kun je op rapporten klikken om het onderliggende fiscale shiftrapport te bekijken. Zie de tabel hieronder voor omschrijvingen van de gegevens die daar in kunnen staan.

Opmerking: De afbeeldingen hieronder zijn een mix van verschillende soorten rapporten, namelijk over de shift, gebruiker of kassalade. Het rapport dat je hebt geselecteerd bevat mogelijk niet alle informatie die hieronder wordt afgebeeld.

Rapport Beschrijving
shift-report-fiscal-header.png

Naam van het rapport: bijvoorbeeld "Shiftrapport".

Apparaat: de naam van de betreffende iPad (bijv. "Mikes iPad").

Openingsdatum en tijdstip: "2021-01-12, 14:06".

Rapport-ID: verwijsnummer van het rapport. Dit begint altijd met X en wordt gevolgd door het iPad-nummer.

statistics-fiscal.png

Statistieken

Geldige kassabonnen: aantal kassabonnen dat is verwerkt.

Geannuleerde kassabonnen: het aantal geannuleerde kassabonnen.

Open rekeningen: aantal rekeningen dat nog openstaat aan het einde van de verkoopperiode.

Aantal rekeningen: Totaalaantal aangemaakte rekeningen. Dit omvat geldige, geannuleerde en openstaande rekeningen.

Proforma-rekening: aantal kassabonnen dat handmatig geprint werd voordat er betaald werd.

Dubbele kassabonnen: aantal extra kassabonnen dat is afgedrukt nadat een verkoop voltooid was.

Directe verkoop: aantal rechtstreekse verkopen.

Tafelverkopen: geaggregeerd aantal verkopen aan gasten die aan een tafel zaten.

Bezorgverkopen: aantal verkochte meeneemmaaltijden met een rekeningprofiel dat ingesteld is op de modus afhalen of bezorging.

Aantal couverts: aantal getelde couverts.

sales.png

Verkoop

Verkoop van de dag: verdiensten gekoppeld aan dit rapport.

Verkoop door anderen: verkopen die afgehandeld zijn door andere POS-gebruikers/kassalades dan de eigenaar van het rapport

Geannuleerde kassabonnen: waarde van geannuleerde kassabonnen.

Geannuleerde items: waarde van geannuleerde items.

Eigen verkoop: verkopen die afgehandeld zijn door de eigenaar van het rapport (inclusief annuleringen maar exclusief kortingen).

       | Aangeboden: waarde van items waarop een 100% korting is toegepast.

       | Verlies: waarde van items waarop een korting van 100% is toegepast en de korting "Deze korting duidt op verspilling" is ingeschakeld in Instellingen > Kortingen.

Totaal vóór kortingen: verkopen die afgehandeld zijn door de eigenaar van dit rapport na aanbiedingen en verlies, maar vóór korting (minder dan 100%).

       | Kortingen: waarde van de kortingen die minder dan 100% waren.

Totale verkoop: totaal van verkopen die afgehandeld zijn door de eigenaar van dit rapport na alle soorten kortingen en annuleringen.

Payments.png

Betalingen

Betalingen ontvangen: waarde van ontvangen betalingen (exclusief geannuleerde transacties).

Geannuleerde betalingen: aantal geannuleerde betalingen en de waarde van die annuleringen.

Eigen betalingen: aantal betalingen en bijbehorende waarde.

Gepland uitgaand geld (totaal): waarde van ontvangen betalingen (inclusief geannuleerde transacties).

Takings.png

Ontvangsten (Kassalade)

Betaalmethode: type betaling dat werd gebruikt (bijv., contant geld, creditcard, etc.).

Oorspronkelijk geldbedrag: oorspronkelijk bedrag in de kassalade voordat er betalingen werden gedaan.

Eén eigen betaling: ontvangen betalingen en de bijbehorende waarde.

Fooi, totaal: waarde van verworven fooien.

Gepland uitgaand geld (betaalmethode): bedrag dat gekoppeld is aan betalingen die ontvangen zijn na annulering.

Overschot: waarde op basis van het verschil tussen wat er in de kassalade zou moeten zitten en wat er geteld werd bij het uitvoeren van een geldtelling.

 

Wat nu?

De onderstaande rapporten zijn aanvullende locatierapporten:

Het Geconsolideerde bedrijfsrapport is een kort overzicht van belangrijke bedrijfsgegevens, zoals winsten, verliezen en belastingen voor al je locaties.

Op de pagina Geconsolideerde productrapporten vind je een overzicht van alle producten die in je locaties in de geselecteerde periode verkocht zijn.

Het rapport Geconsolideerd overzicht kortingen geeft een overzicht van de kortingen op bestellingen op al je locaties.

In het Geconsolideerde fiscale overzicht staat een overzicht van alle verkopen, belastingen en kassabonnen die in de geselecteerde periode op al je locaties zijn aangemaakt.

In het Geconsolideerde fiscaal rapport staat een gedetailleerd overzicht van alle verkopen, belastingen en kassabonnen die tijdens de geselecteerde periode op al je locaties zijn aangemaakt.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0