Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Menu's delen met bedrijfslocaties

Gebruik menu-exemplaren ••• om snel menu's te delen met je andere bedrijfslocaties in plaats van voor elke locatie een menu te importeren of handmatig opnieuw aan te maken. Eenmaal gedeeld, kunnen menu's alleen worden bewerkt en bijgewerkt vanuit de bedrijfslocatie waar ze oorspronkelijk zijn gemaakt.

Menu-exemplaren zijn een snel toegankelijk menu voor het uitvoeren van acties zoals het herladen van apparaten, het bewerken van menu's, het importeren en exporteren van menu's, het delen van menu's met andere bedrijfslocaties, het dupliceren van menu's en het verwijderen van menu's.

Voordat je menu's deelt, moet je ervoor zorgen dat de menu-items op de oorspronkelijke locatie zijn ingesteld op Gedeeld. Als items in de backoffice al gedeeld zijn, ga dan verder naar Een menu delen met een bedrijfslocatie.

Restaurant-BO-Menu-Instances.png

Wij ondersteunen momenteel twee versies van de Items-pagina voor Lightspeed Restaurant K-Series: Items-pagina 2.0 en Items-pagina (oudere versie).

Lightspeed Restaurant-accounts die na maart 2023 worden aangemaakt, hebben standaard Items 2.0 ingeschakeld. Bestaande accounts zullen de Items-pagina (oudere versie) blijven gebruiken, maar zullen op een later tijdstip worden gemigreerd naar de nieuwere versie.

Om erachter te komen welke versie van de items-pagina je gebruikt, raadpleeg de schermafbeeldingen in dit artikel en controleer of ze overeenkomen met wat er in je backoffice staat.

Selecteer de versie van je items-pagina om de configuratiestappen te filteren.

 • Items delen

  Stel de deelstatus van het menu-item in op Gedeeld voordat je een menu deelt met een bedrijfslocatie.

  1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
  2. Selecteer Menubeheer > Items in het navigatiemenu.
  3. Klik op Lokaal in de kolom Deelstatus.

   Bewerk je itemtabel om Deelstatus van items weer te geven, zodat je in één oogopslag onderscheid kunt maken tussen Lokale, Gedeelde en Globale items. Ga naar ons artikel Over items om te leren hoe je de itemtabel bewerkt.
   item-table-sharing-status.png

  4. Stel in het venster dat wordt geopend het item in op een van de volgende:
   • Lokaal: Item is uitsluitend bij deze bedrijfslocatie beschikbaar.
   • Gedeeld: Itemnaam wordt gedeeld met andere bedrijfslocaties. Itemgegevens (bijv. prijs) kunnen per locatie verschillen.
   • Globaal: Itemnaam en -gegevens (bijv. prijs) worden gedeeld met andere bedrijfslocaties.
  5. Klik op Veranderen

   Als de status van een item eenmaal is gewijzigd, kan het niet meer worden teruggezet naar wat het eerst was. Bovendien kunnen alleen Lokale items worden gewijzigd in Gedeelde en kunnen alleen Gedeelde items worden gewijzigd in Globale. Om een Lokaal item te wijzigen in Globaal, verander je het eerst in Gedeeld en daarna in Globaal.

  6. Verifieer je beslissing door op Wijziging bevestigen te klikken.
 • Items delen

  Stel de deelstatus van het menu-item in op Gedeeld voordat je een menu deelt met een bedrijfslocatie.

  1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
  2. Selecteer Menubeheer > Items in het navigatiemenu.
  3. Klik op Lokaal in de kolom Delen.
  4. Klik op Klik hier om dit item te delen.

  restaurant-bo-sharing-items.png

Een menu delen met een bedrijfslocatie

Voordat je een menu deelt met een bedrijfslocatie, moet je ervoor zorgen dat de menu-items op de oorspronkelijke locatie zijn ingesteld op Gedeeld. Controleer bovendien of de backoffice-instellingen van de bestemmingslocatie niet conflicteren met het menu dat wordt gedeeld. Dit houdt ook in dat je controleert of de namen van de menu-items niet al bestaan en of er al webextensies zijn gemaakt op de bestemmingslocatie.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer Menubeheer > Menu's in het navigatiemenu.
 3. Klik op menu-exemplaren •••.
 4. Selecteer Met een locatie delen in het vervolgkeuzemenu.
 5. Selecteer een locatie in het vervolgkeuzemenu.
 6. Klik op Delen.
 7. Wacht tot de backoffice de veranderingen verwerkt:
  1. Het delen van het menu is gelukt: de status Gedeeld schakelt van Lokaal naar Gedeeld.
  2. Het delen van het menu is mislukt: controleer de weergegeven lijst met stappen die je moet nemen voordat je een menu deelt en voer de Wat nu? uit.
 8. (Optioneel) Als je gedeelde menu's moet bijwerken, kies je uit de volgende opties om de menu-updates met andere locaties te delen:
  1. Klik op ••• en selecteer Menu bijwerken om ervoor te zorgen dat de menu-update wordt gedeeld met andere locaties.
  2. Klik op ••• en selecteer Bijwerken en apparaten opnieuw laden om de menu-update te delen met andere locaties en deze tegelijkertijd naar alle verbonden apparaten te pushen.

Restaurant-BO-Share-Menus.png

Wat nu?

Menu's bewerken, dupliceren en verwijderen

Als je eenmaal een nieuw menu hebt gemaakt, kun je het altijd wijzigen, dupliceren of verwijderen uit je backoffice.

Meer informatie

Menu's aan POS-apparaten koppelen

Koppel menu's aan verschillende apparaten zodat elk apparaat zijn eigen unieke menu en instellingen heeft.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0