Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Inzicht in het Kassascherm

Wanneer gebruikers vanaf het Home-scherm op de Restaurant POS-app inloggen, komen ze standaard op het kassascherm terecht. Op het kassascherm voeg je bestellingen toe en verwerk je ze in de POS.

Register_Screen_Main.png

Onderdelen van het kassascherm

Aan de boven- en onderkant van de interface bevinden zich de belangrijkste navigatieknoppen die op alle bestelschermen zichtbaar blijven:

Componets_of_the_Register_View.png

Uitloggen: met deze knop in de linkerbovenhoek van het scherm logt de gebruiker uit van de bestelsessie en keert deze terug naar het Home-scherm.

Ingelogde gebruiker: In het midden van het scherm wordt de naam van de huidige gebruiker weergegeven, samen met een hangslotje naast de naam. Met het hangslot kan de gebruiker de bestelschermen vergrendelen; wanneer een bestelling wordt verzonden of een kassabon wordt gesloten, blijft de gebruiker ingelogd in het bestelscherm en wordt deze niet teruggebracht naar het Home-scherm.

Notificaties: In het midden bovenaan het scherm staat het notificatiepictogram. Deze notificaties waarschuwen je voor netwerkverbindingen, hardwareproblemen en andere belangrijke informatie. Als je op de notificatiebel tikt, worden je notificaties geopend. Lees ons artikel Inzicht in het menu Instellingen voor meer informatie over notificaties en het notificatiecentrum.

Opmerking: Notificaties zijn momenteel alleen beschikbaar voor sommige Lightspeed-klanten. Als deze functie niet op de POS wordt weergegeven, wacht dan tot deze binnenkort verschijnt. Sommige typen notificaties zijn mogelijk nog niet beschikbaar.

Pictogrammen Zoeken en Camera: Rechts in het scherm staan twee pictogrammen die een camera- en zoekfunctie voorstellen. Tik op het pictogram Camera om de camera van het POS-apparaat te activeren voor het lezen van QR- en barcodes. Tik op de vergrootglasknop Zoeken om handmatig een product op itemnaam, SKU of barcode te zoeken.

Navigatiemenu: Onderaan het bestelscherm staan de belangrijkste navigatieknoppen. Elk van deze knoppen brengt de gebruiker naar een ander bestelscherm of een andere weergave:

  • Kassa: Door op het tabblad Kassa te tikken, komt de gebruiker op het Kassascherm, de belangrijkste bestelweergave voor het verwerken van een bestelling. Standaard worden gebruikers automatisch naar het kassascherm gebracht nadat ze vanaf het Home-scherm zijn ingelogd. Het kassascherm is het centrale onderwerp van dit artikel.
  • Tafels: Door op het tabblad Tafels te tikken, komt de gebruiker op het Vloerplan (of het tafelsscherm) om een bestelling per tafel te openen, of een visueel overzicht van openstaande bestellingen weer te geven. Lees het artikel Inzicht in het Tafelsscherm voor meer informatie.
  • Bestellingen: Door op het tabblad Bestellingen te tikken, komt de gebruiker op het scherm Bestellingsbeheer. Het scherm Bestellingsbeheer is een overzicht van alle openstaande rekeningen op de POS (inclusief tafels, bezorging en meenemen). Ga naar Inzicht in het scherm Bestellingsbeheer voor meer informatie.
  • Klanten: Door op het tabblad Klanten te tikken, komt de gebruiker op het scherm Klanten. Gebruik het scherm Klanten voor het aanmaken van een klantprofiel of het toevoegen van een klant aan een bestelling. Ga naar Over klanten voor meer informatie.
  • Kassabon: Door op het tabblad Kassabon te tikken, komt de gebruiker op het Kassabonnenscherm. Deze kassabonnen vertegenwoordigen betaalde bestellingen. Van hieruit kunnen gebruikers kassabonnen selecteren en functies zoals het opnieuw printen van de kassabon of het ongeldig maken van een betaling uitvoeren. Het scherm Kassabon toont alleen de betaalde bestellingen van die dag. Oudere kassabonnen kunnen door admin-gebruikers worden opgehaald uit de backoffice. Ga naar Inzicht in het Kassabonnenscherm voor meer informatie.
  • Instellingen: Door op het tabblad 'Instellingen' te tikken, komt de gebruiker in het menu Instellingen van de gebruiker, waar betalingen en rapporten worden getoond, een apparaatconfiguratie opnieuw kan worden geladen of printers kunnen worden bekeken. De functies in dit menu variëren afhankelijk van de gebruikersrol. Ga naar Inzicht in gebruikersinstellingen voor meer informatie.
  • Status: Als je op de statuspagina tikt, worden aanraakbare pictogrammen geopend om de wifiverbinding van het POS-apparaat weer te geven, de apparaatconfiguratie opnieuw te laden of het printerbeheer te openen.

Bestelweergave: linksboven in het scherm staat de bestelweergave. Deze sectie geeft een overzicht van je orderitems.

Direct_sale.png

De bestelweergave toont bestelde items, hoeveelheden en prijzen. Hier worden ook de tafelselectie, gangen en zitplaatsen weergegeven in de bestelmodus Tafelbedieningsmodus. De bestelweergave toont ook ordertags, klanten en acties voor de bestelling:

  • Ordertags: met deze knoppen kan een gebruiker een ordertag op de kassabon aanbrengen (zoals meenemen, hier opeten of bezorgen, afhankelijk van wat in de backoffice is geconfigureerd).
  • Klant toewijzen: met deze knop kan een gebruiker een klant aan de bestelling toevoegen.
  • Acties: deze knop opent het menu Acties voor het uitvoeren van acties zoals het toepassen van een korting of ordertag, naargelang wat in de backoffice is geconfigureerd.

Zodra gebruikers orderitems toevoegen, toont de bestelweergave ook een belastingtarief (zoals geconfigureerd in de backoffice) en het verschuldigde bedrag. Je kunt op een individuele bestelregel tikken voor verdere acties, zoals het verwijderen van het item of het toevoegen van een korting op itemniveau.

Toetsenblok: rechts onder de bestelweergave bevindt zich het toetsenblok. Het toetsenblok is alleen zichtbaar in de directeverkoopmodus of bij het bestellen per gang in de tafelbedieningsmodus. Het toetsenblok is een handig hulpmiddel om snel een tafelnummer of aantal items in te voeren om het bestelproces te versnellen. Tik bijvoorbeeld op 5 op het toetsenblok en vervolgens op een orderitem rechts op het scherm om vijf orderitems toe te voegen. Of tik op een nummer dat een tafel voorstelt en vervolgens op de knop Tafels om de bestelling aan dat tafelnummer toe te wijzen. Of tik op een betalingsbedrag en selecteer vervolgens Contant geld om de transactie snel af te wikkelen. Wat de functie ook is, tik eerst op het nummer om dat nummer toe te passen op de actie van de volgende knop.

De knoppen rechts van het toetsenblok veranderen ook dynamisch naargelang de gebruiker orderitems heeft toegevoegd of in de directeverkoopmodus of tafelbedieningsmodus bestelt.

 

Hoofdschermen: De middelste knoppen op het kassascherm zijn je hoofdmenuschermen. Menu's (en hun subcategorieën) configureer je in de backoffice en worden hier als uitbreidbare knoppen weergegeven. Als je bijvoorbeeld op de knop Bieren op de hoofdschermen tikt, worden rechts subschermen geopend. Je kunt daarna de knoppen Tapbier, Tapcider of Flessen selecteren om een item binnen de opgegeven subcategorie te selecteren.

Knoppen in deze middensectie kunnen ook aangepaste acties vertegenwoordigen, zoals het sturen van een bericht naar de keuken of het uitvoeren van geldstortingen (afhankelijk van hoe deze knoppen op de backoffice zijn geconfigureerd).

Main_Menu.png

 

Subschermen en items: De rechterkant van de bestelweergave toont items binnen de geselecteerde hoofdschermknop. De knoppen op dit scherm kunnen individuele orderitems zijn of zijn uitgebreid tot verdere itemcategorieën. Afhankelijk van hoe menu's en categorieën zijn geconfigureerd in de backoffice, kan een gebruiker op meerdere menucategorieknoppen tikken om het orderitem verder te definiëren. Een wijnmenu kan bijvoorbeeld subcategorieën bevatten zoals Wit, Rosé, Rood en Mousserend. Wanneer een gebruiker op een subcategorie Rosé tikt, kan hij naar een ander scherm met knoppen gaan waar hij roséwijnen per regio of volume kan selecteren. Zodra de gebruiker naar de subschermen voor het geselecteerde menu is genavigeerd, voegt hij het orderitem toe door op de bijbehorende knop te tikken.

Submenu_and_Items.png

Denk bij het aanmaken van subcategorieknoppen (of subschermen) in de backoffice altijd aan logica en snelheid. Medewerkers moeten producten intuïtief en snel kunnen vinden. Als je menu meer dan één itemcategorie bevat, ondersteunt ons kassaschermsysteem meerdere menuschermen.

 

Wat nu?

Meer informatie over direct betalen-workflows. Zie Bestellingen toevoegen in de directeverkoopmodus.

Meer informatie over Tafelbedieningsworkflows. Zie Bestellingen toevoegen in de Tafelbedieningsmodus.

Meer informatie over de verschillende manieren waarop een gebruiker een bestelling kan bewerken. Zie Bestellingen bewerken en controleren.

Lees hoe je barrekeningen kunt activeren en gebruiken in het artikel Barrekeningen openen.

Lees hoe je barrekeningen kunt wijzigen en sluiten voor betaling in het artikel Barrekeningen beheren en sluiten.

Meer informatie over interactie met een vloerplan en tafels. Zie Inzicht in het Tafelsscherm.

Meer informatie over het zoeken naar bestellingen in de POS. Zie Inzicht in het scherm Bestellingsbeheer.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0