Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Apparaatrapporten

De apparaatrapporten tonen verkoopgegevens op basis van het POS-apparaat dat is gebruikt om de verkoop te verwerken. Vergelijkbaar met het Bedrijfsrapport bieden de Apparaatrapporten een overzicht van de verkoopgegevens voor elk apparaat, inclusief Omzet, Kortingen, Belastingen en meer. Dit rapport is handig als je vaste apparaten op verschillende locaties hebt (bijv. een POS-apparaat bij de bar en een ander bij de balie) en je de prestaties van elk station wilt meten en de menu's of de personeelsbezetting dienovereenkomstig wilt aanpassen. Gebruik dit rapport om de verkoop in verschillende restaurantsecties te zien en te vergelijken.

Toegang tot de apparaatrapporten

Voor toegang tot de apparaatrapporten:

  1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
  2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
  3. Klik op Apparaatrapporten in de sectie Verkooprapporten.
  4. Gebruik het vervolgkeuzemenu in het rapport om de resultaten te filteren op POS-apparaat.
  5. Gebruik het vervolgkeuzemenu en het kalenderpictogram in de rechterbovenhoek om de tijdsperiode van het rapport te wijzigen.

Device-report.png

Apparaatrapporten secties

Rapportsectie Omschrijving
Samenvatting Een eenvoudig overzicht van transacties, inclusief de totale omzet, geïnde belasting en afschrijvingen. Verkopen uitgevoerd door training POS-gebruikers worden getotaliseerd op een aparte Totaal training-rij in deze sectie.
Rekeningen Totaal aantal geopende, betaalde, gecorrigeerde en geannuleerde tussenrekeningen. Dit omvat bestellingen die door POS-gebruikers tijdens een training zijn verwerkt.
Geldrapport Totaal ontvangen, uitgegeven en als fooi ontvangen contant geld. Bovendien toont deze sectie de activiteit in de kassalade, met inbegrip van wisselgeld in kassa toevoegen en uithalen.
Verkoop Totale verkoop uitgesplitst per item. Items worden gegroepeerd op basis van de ordening per Omzetgroep of per Categorie.
Ontvangsten Genomen betalingen. Opmerking: het is mogelijk dat de totale omzet niet overeenkomt met de totale verkopen als er openstaande, onbetaalde bestellingen zijn.
Kortingen De verschillende kortingen die werden gebruikt. In deze rubriek wordt onderscheid gemaakt tussen de uitgegeven hoeveelheid (Qty) en het aantal rekeningen (Acc) of tussenrekeningen die deze korting hebben gekregen.
Btw De verschillende belastingtarieven en het bedrag van de geïnde belasting.

 

Wat nu?

De onderstaande gekoppelde rapporten zijn aanvullende Verkooprapporten:

Bedrijfsrapporten geven een snel overzicht van belangrijke bedrijfsgegevens, zoals winsten, verliezen en belastingen.

Productrapporten geven een overzicht van de verkochte producten voor de geselecteerde tijdsperiode, ingedeeld volgens Totaal, Korting, Aangeboden, Verlies, Geretourneerd, Transactie, Marge en Kosten.

Productmixrapporten geven een overzicht van de productverkoop uitgesplitst naar boekhoudkundige groepen, rekeningprofielen, statistische categorieën en producten.

In het Shiftperioderapport worden de bruto- (Verkopen) en nettoresultaten (Ontvangsten) uitgesplitst naar shiftperiodes.

Het Personeelsrapport geeft verkoopgegevens voor elk personeelslid dat de POS gedurende de geselecteerde tijdsperiode heeft gebruikt.

Uurstatistieken tonen het brutoverkoopbedrag per dag van de week in de geselecteerde tijdsperiode.

Rapport sms-berichten tonen alle aangepaste nota's die gedurende de geselecteerde tijdsperiode op het POS-apparaat zijn ingevoerd.

KDS-statistieken toont het aantal bereide producten, de snelste, langzaamste en gemiddelde bereidingstijd, en de totale tijd die nodig was om de items te bereiden.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0