Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Menu's en producten in Lightspeed Delivery beheren

Na het voltooien van de eerste configuratie leer je hoe je je bezorgmenu's en producten in Lightspeed Delivery kunt beheren. Synchroniseer nieuwe en bijgewerkte items vanuit de Lightspeed Restaurant-backoffice, stel de beschikbaarheid van menu's in om te bepalen wanneer klanten bestellingen kunnen plaatsen, publiceer menu's om wijzigingen live op je bezorgkanalen te zetten, en nog veel meer.

Inhoudsopgave:

Items synchroniseren vanuit Lightspeed Restaurant

Na het toevoegen, bewerken of verwijderen van items in de Lightspeed Restaurant-backoffice, synchroniseer je items om die wijzigingen toe te passen in Lightspeed Delivery.

 1. Log in op het dashboard van Lightspeed Delivery.

  Ga voor hulp naar ons artikel Inloggen bij het dashboard van Lightspeed Delivery.

 2. Klik in het navigatiemenu op Locations (Locaties).
 3. Kies een locatie.
  lightspeed-delivery-dashboard-sync-products-4.png
 4. Klik op Sync products (Producten synchroniseren) om alle items van Lightspeed Restaurant naar Lightspeed Delivery te synchroniseren.
  • Nieuwe items die in de backoffice aan je menu worden toegevoegd, worden ook aan Lightspeed Delivery toegevoegd.
  • Wijzigingen in de kassabonnaam, SKU, afbeelding, prijs, belastingtarief of beschrijving van een item in de backoffice worden gesynchroniseerd met Lightspeed Delivery.
  • Items die uit een menu in de backoffice worden verwijderd, worden uit Lightspeed Delivery verwijderd.
 5. (Optioneel) Klik in het navigatiemenu op Operations (Acties) en selecteer Operation reports (Actierapporten) om details te zien over welke items zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd als gevolg van de synchronisatie.
 6. (Optioneel) Volg de stappen in de sectie Menucategorieën en producten beheren om nieuwe producten aan een menu toe te voegen.
 7. (Optioneel) Herhaal stap 3-6 voor elke andere gewenste locatie.

Menu's beheren

Maak een nieuw menu aan in Lightspeed Delivery voor elke combinatie van producten die je tijdens een bepaalde tijdsperiode wilt verkopen (bijvoorbeeld: een Ontbijtmenu, Lunchmenu, enz.). Bewerk een bestaand menu om de naam, categorieën, producten of andere gerelateerde opties te wijzigen. Verwijder een menu als je het niet langer nodig hebt.

 1. Log in op het dashboard van Lightspeed Delivery.

  Ga voor hulp naar ons artikel Inloggen bij het dashboard van Lightspeed Delivery.

 2. Klik in het navigatiemenu op Menus (Menu's).
 3. Om een menu aan te maken, te bewerken of te verwijderen, klik je op een knop hieronder om de gewenste reeks stappen te tonen, en volg je de stappen.

  Een nieuw menu aanmaken

  1. Klik op Create (Aanmaken).
   lightspeed-delivery-create-new-menu.png
  2. Selecteer Create menu (Menu aanmaken) in het pop-upbericht.
  3. Vul de velden met menu-informatie in. Zie voor een beschrijving van elk veld de onderstaande tabel met menu-informatievelden.
  4. Klik op Menu opslaan en categorieën aanmaken om het menu aan te maken.
  5. Volg de stappen in het gedeelte Menucategorieën en producten beheren om categorieën en producten aan het menu toe te voegen.

  Een bestaand menu bewerken

  1. Klik op Edit (Bewerken) naast een bestaand menu.
   lightspeed-delivery-edit-menu.png
  2. Breng wijzigingen aan in de menu-informatie, of beheer de menucategorieën en producten door de stappen hier te volgen.
  3. Klik op Save (Opslaan) om de wijzigingen op te slaan.
  4. Publiceer het menu om de wijzigingen te synchroniseren met de geselecteerde bezorgkanalen. Voor gedetailleerde hulp, zie Menu's publiceren.

  Een bestaand menu verwijderen

  1. Klik op het pictogram met de drie puntjes naast een bestaand menu.
  2. Selecteer Delete menu (Menu verwijderen).
   lightspeed-delivery-delete-menu.png
  3. Controleer de waarschuwing in het pop-upbericht.

   Belangrijk: Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Verwijderde menu's moeten handmatig opnieuw worden aangemaakt als je ze opnieuw wilt gebruiken.

  4. Typ DELETE MENU (MENU VERWIJDEREN) in het tekstveld en klik op Delete (Verwijderen) om te bevestigen.
   lightspeed-delivery-delete-menu-confirm.png

Menu-infovelden

Veld Beschrijving

Menu image (Menu-afbeelding)

(optioneel)

Klik op het vakje om een afbeelding te uploaden die zal verschijnen op het menu in je bezorgkanalen. Menu-afbeeldingen moeten de richtlijnen volgen die worden vermeld in het Helpcentrum van Deliverect.

Menu name (Menunaam)

(verplicht)

Naam van het menu zoals het zal verschijnen op elk bezorgkanaal.

Internal menu name (Interne naam menu )

(optioneel)

Naam van het menu zoals het zal verschijnen in Lightspeed Delivery. Laat leeg om de menunaam te gebruiken.

Menu description (Beschrijving van het menu)

(optioneel)

Extra details over het menu dat zal verschijnen op je bezorgkanalen.

Type

(verplicht)

Hoe het menu zal worden gebruikt: voor bezorgen, afhalen, bezorgen en afhalen, afhalen op de stoep of binnen eten. Dit categoriseert het menu binnen Lightspeed Delivery en heeft geen invloed op hoe het wordt weergegeven op bezorgkanalen.

Use products from (Gebruik producten van)

(verplicht)

Selecteer de locatie waarvoor het menu wordt gebruikt. Alleen producten van de gekozen locatie kunnen aan het menu worden toegevoegd.

Menucategorieën en producten beheren

Categorieën zijn groepen die worden gebruikt om producten op je Lightspeed Delivery menu's te organiseren, en producten zijn de daadwerkelijke items die klanten bestellen.

Voeg nieuwe categorieën toe aan je menu, bewerk bestaande categorieën om hun naam of andere details te wijzigen, of verwijder categorieën om ze uit het menu te verwijderen. Voeg nieuwe producten toe die zijn gesynchroniseerd vanuit Lightspeed Restaurant om ze beschikbaar te maken voor klanten, sorteer bestaande producten om de volgorde waarin ze verschijnen te wijzigen of verwijder producten om ze uit het menu te verwijderen.

 1. Volg de stappen 1-3 in het hoofdstuk Menu's beheren om een menu te maken of te bewerken.
 2. Om een categorie toe te voegen, te bewerken of te verwijderen, klik je op een knop hieronder om de gewenste reeks stappen te tonen, en volg je de stappen.

  Een nieuwe categorie toevoegen

  1. Klik op Add category (Categorie toevoegen).
   lightspeed-deliver-edit-menu-add-new-category.png
  2. Voer een naam in voor de categorie. Dit is hoe de categorie op elk bezorgkanaal zal heten.
  3. (Optioneel) Voer een beschrijving in en upload een afbeelding voor de categorie.

   Zowel de beschrijving als de categorie-afbeelding verschijnen op je bezorgkanalen.

  4. Klik op Add category (Categorie toevoegen) om de categorie aan te maken.
  5. Volg stap 4 om producten aan de categorie toe te voegen.

  Een bestaande categorie bewerken

  1. Klik op het lightspeed-delivery-category-edit-icon.png pictogram bewerken naast de naam van een bestaande categorie.
   lightspeed-delivery-edit-category-2.png
  2. Wijzig de naam, beschrijving of afbeelding en klik op Save edits (Bewerkingen opslaan) om ze op te slaan.

  Een bestaande categorie verwijderen

  1. Klik op het pictogram met de drie puntjes naast een bestaande categorie.
   lightspeed-delivery-delete-category-2.png
  2. Selecteer Disable category (Categorie uitschakelen) of Remove category (Categorie verwijderen).

   Belangrijk:

   • Het uitschakelen van een categorie verbergt deze voor klanten, maar behoudt deze in het menu. Om een uitgeschakelde categorie weer in te schakelen, herhaal je stap 2a en selecteer je Enable category (Categorie inschakelen).
   • Het verwijderen van een categorie verwijdert deze en de bijbehorende items uit het menu. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Verwijderde categorieën moeten handmatig opnieuw worden aangemaakt als je ze terug in het menu wilt hebben.
  3. Klik op Disable (Uitschakelen) of Remove (Verwijderen) om te bevestigen.
 3. Om de volgorde waarin categorieën verschijnen te wijzigen, klik en sleep het pictogram met de zes puntjes naast een categorie, of gebruik de knop Categorieën sorteren.
  lightspeed-delivery-sort-categories-2.png
 4. Om producten in een categorie toe te voegen, te bewerken of te verwijderen, klik je op een knop hieronder om de gewenste reeks stappen te tonen, en volg je de stappen.

  Producten toevoegen aan een categorie

  1. Klik op Add menu items (Menu-items toevoegen) naast de naam van een bestaande categorie.
   lightspeed-delivery-category-add-menu-items-2.png
  2. (Optioneel) Selecteer een POS-categorie om door items te bladeren op basis van het hoofdscherm waaraan ze zijn toegewezen in Lightspeed Restaurant. Je kunt ook naar een product zoeken op naam of PLU (SKU).
  3. Selecteer elk product om toe te voegen aan de categorie
  4. Klik op Add products (Producten toevoegen) om de wijzigingen op te slaan.
   lightspeed-delivery-category-select-menu-items-to-add.png

  Producten in een categorie sorteren

  1. Klik en versleep het pictogram met de zes punten naast een product, of gebruik de knop Sort menu items (Menu-items sorteren).
   lightspeed-delivery-sort-menu-items.png

  Producten uit een categorie verwijderen

  1. Klik op het pictogram met de drie puntjes naast een product.
   lightspeed-delivery-remove-menu-item.png
  2. Selecteer Disable product (Product uitschakelen) of Remove product (Product verwijderen).

   Belangrijk:

   • Een product uitschakelen verbergt het voor klanten, maar behoudt het in de categorie. Om een uitgeschakeld product weer in te schakelen, herhaal je stap 4a en selecteer je Product inschakelen.
   • Het verwijderen van een product verwijdert het uit het menu en kan niet ongedaan worden gemaakt. Verwijderde producten moeten handmatig opnieuw worden toegevoegd (stap 4) als je ze weer in de categorie wilt hebben.
  3. Klik op Disable (Uitschakelen) of Remove (Verwijderen) om te bevestigen.
 5. (Optioneel) Klik op Voorbeeld menu om te zien hoe het menu eruit zal zien voor klanten.
 6. Publiceer het menu om de wijzigingen op de geselecteerde bezorgkanalen te synchroniseren. Voor gedetailleerde hulp, zie Menu's publiceren.

Beschikbaarheid van het menu instellen

Stel de datum en tijd in voor elk menu om te bepalen wanneer klanten van dat specifieke menu kunnen bestellen.

 1. Volg de stappen 1-2 in het hoofdstuk Menu's beheren.
 2. Klik op het pictogram met de drie puntjes naast een bestaand menu.
 3. Selecteer Beschikbaarheid beheren.
  lightspeed-delivery-menu-manage-availability.png
 4. Klik op Menubeschikbaarheid toevoegen om de beschikbaarheid voor een nieuwe locatie in te stellen, of klik op het lightspeed-menu-availability-edit-icon.pngpictogram bewerken naast een bestaande locatie om de beschikbaarheid voor die locatie te wijzigen.
  lightspeed-delivery-new-edit-menu-availability-2.png
 5. Als je beschikbaarheid toevoegt voor een nieuwe locatie, selecteer je de locatie in het vervolgkeuzemenu.
 6. Stel de beschikbaarheid van het menu voor elke dag in met behulp van de volgende acties:
  • Om nieuwe tijdblokken aan het schema toe te voegen of het tijdsbestek van bestaande blokken aan te passen, klik je en sleep je verticaal.
  • Om de dag voor een tijdsblok te wijzigen, sleep je het tijdsblok horizontaal.
  • Om een tijdsblok te verwijderen, klik je erop en selecteer je het prullenbakpictogram.
  lightspeed-delivery-menu-availability-times.png
 7. Klik op Verzenden (als je een nieuwe beschikbaarheid toevoegt) of op de X (als je een bestaande beschikbaarheid bewerkt) om de wijzigingen op te slaan.
 8. Publiceer het menu om de wijzigingen op de geselecteerde bezorgkanalen te synchroniseren. Voor gedetailleerde hulp, zie Menu's publiceren.

Menu's publiceren

Nadat je een nieuw menu hebt gemaakt of een bestaand menu hebt bewerkt, publiceer je het om het live op je bezorgkanalen te zetten. Nieuwe menu's en updates van bestaande menu's zijn niet beschikbaar voor klanten totdat je ze publiceert volgens de stappen in dit gedeelte.

Belangrijk: Sommige bezorgkanalen ondersteunen het publiceren van menu's via Lightspeed Delivery niet of vereisen mogelijk dat je extra stappen uitvoert. Bezoek het Helpcentrum van Deliverect om te bepalen of dit geldt voor jouw bezorgkanalen.

 1. Log in op het dashboard van Lightspeed Delivery.

  Ga voor hulp naar ons artikel Inloggen bij het dashboard van Lightspeed Delivery.

 2. Klik in het navigatiemenu op Menus (Menu's).
 3. Klik op Publish menus (Menu's publiceren).
  lightspeed-delivery-publish-menus.png
 4. Kies een of meer menu's om te publiceren uit het vervolgkeuzemenu.
 5. Selecteer een of meer bezorgkanalen om het menu op te publiceren.
  lightspeed-delivery-publish_menus-select-channel-menu.png
 6. Klik op Menu's publiceren of Alle actieve menu's publiceren om de menu's te publiceren.

Wat nu?

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0