Hoi, hoe kunnen we je helpen?

POS-apparaten bewerken

Als je ooit de informatie van het POS-apparaat moet bewerken, kun je dat gemakkelijk doen vanuit de backoffice. Na het selecteren van een apparaatnaam op de configuratiepagina van het POS-apparaat kom je op de instellingenpagina van dat specifieke apparaat. Hier kun je de instellingen wijzigen en selecteren die je op dit POS-apparaat wilt toepassen.

Als je ooit de instellingen van een POS-apparaat moet bewerken, moet je de POS-configuratie aanpassen. Zie POS-configuraties beheren en begrijpen voor meer informatie.

Instellingen van POS-apparaten bewerken

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Ga in het navigatiemenu naar Configuratie > Apparaten > Apparaten.
 3. Om de bewerkingspagina te openen kun je ofwel Bewerken naast het gewenste apparaat selecteren of direct de betreffende apparaatnaam selecteren.
 4. Op volgende pagina bewerk je de configuraties, zoals Apparaatinformatie, Printconfiguratie, Rekening delen, en Meeneemopties. Je kunt ook tags toepassen op dit apparaat.
 5. Selecteer Bijwerken om je wijzigingen toe te passen.

Restaurant-editing-POS-Devices.png

Instellingen voor apparaatinformatie

Op de pagina apparaatinstellingen kun je de instellingen voor het POS-apparaat bewerken en configureren.

Restaurant-BO-Device-Information.png

Instelling Beschrijving
Apparaat Toont de opgegeven apparaatnaam. De naam heeft een limiet van 8 tekens en moet uniek zijn.
Standaard vloerplan voor dit apparaat Vertegenwoordigt een aangewezen vloerplan voor dit apparaat. In plaats van het hier in te stellen, raden wij je aan dit te doen via de pagina Configuratie > Configuraties.
Standaard POS-configuratie

Geeft de huidige gebruikte POS-configuratie aan.

Het personeel kan de instellingen ook rechtstreeks op de iPad wijzigen als zij de juiste toestemmingen hebben.

Betaalterminal Hiermee kun je je apparaat verbinden met een betaalterminal. Opmerking: Je moet eerst een betaalterminal aan de backoffice toevoegen. Zie Ondersteunde hardware voor een lijst met betaalterminals en hun respectievelijke configuratieartikelen.
Klantenschermapparaat Toont het apparaat dat wordt gebruikt als klantgericht beeldscherm.

Instellingen voor printconfiguratie

Specificeer enkele printinstellingen voor dit specifieke POS-apparaat. Opmerking: We raden aan om printers ook in te stellen en aan een rekeningprofiel te koppelen vanaf de Configuratiepagina.

Restaurant-BO-Printing-Configuration.png

Instelling Beschrijving
Printerprofiel voor klantenbonnen Geeft aan wanneer een printer is verbonden met een apparaat, maar wij raden aan printers te verbinden met apparaatconfiguraties.
Printerprofiel voor het printen van opmerkingen Koppelt een printer voor het printen van proforma-rekeningen of productiebonnen, maar wij raden aan printers te verbinden met apparaatconfiguraties.

Instellingen voor rekening delen

Op de pagina apparaatinstellingen kun je ook instellingen voor rekening delen specificeren.

Met de rol bij het delen van de rekening kun je specificeren of een POS-apparaat een actief of passief apparaat moet zijn. Je kunt de volgende rollen toewijzen:

Restaurant-BO-Account-Sharing-Settings.png

Instelling Beschrijving
Actief apparaat

Actieve POS-apparaten fungeren als lokale servers, slaan transacties op, volgen openstaande bestellingen en verzenden gegevens naar de backoffice. Ze moeten tijdens openingstijden verbonden blijven met je netwerk en ingeschakeld zijn met de Lightspeed-app open. Als de verbinding met een actief apparaat verbroken wordt, werken andere apparaten die de Restaurant POS-app gebruiken niet goed meer.

Onze aanbevelingen voor actieve POS-apparaten zijn:

 • Gebruik slechts één actief apparaat per locatie.
 • Voor optimale prestaties verbind je dit actieve apparaat direct met je router met een ethernetadapter.
 • Probeer voordat je meer actieve apparaten toevoegt de verbinding van je bestaande actieve apparaat te verbeteren door ethernet te gebruiken of het apparaat dichter bij de router te plaatsen.
Passief apparaat

Passieve POS-apparaten zijn ondergeschikt aan actieve apparaten. Ze sturen gegevens door naar een actief apparaat, dat ze vervolgens naar de backoffice doorstuurt. Passieve apparaten kunnen worden uitgeschakeld zonder dat dit invloed heeft op de service, maar ze moeten wel verbonden zijn met hetzelfde netwerk als een actief apparaat waarop de Restaurant POS-app is geopend.

Gebruik passieve apparaten voor POS-apparaten in je restaurant na je eerste actieve apparaat, zeker voor apparaten die regelmatig worden uitgeschakeld of de verbinding verbreken met je netwerk.

Als je slechts één actief apparaat hebt en deze passief maakt, verlies je alle openstaande bestellingen op dat apparaat.

Gewenst actief apparaat Vertegenwoordigt de hoofdhost, als je meerdere actieve apparaten gebruikt. Gegevens worden eerst naar dit actieve apparaat gestuurd, en als het systeem de aanvraag niet kan behandelen, worden de gegevens doorgestuurd naar een ander actief apparaat.
Geforceerd actief apparaat Indien geselecteerd, is dit het enige actieve apparaat dat gegevens uitwisselt met de backoffice.

Als je een apparaat van actief naar passief omzet, wordt dit pas de volgende werkdag toegepast. Maar als je een apparaat wijzigt van passief naar actief, wordt de wijziging direct toegepast.

Instellingen voor meeneem-opties

Op de pagina apparaatinstellingen kun je het tellen van meeneem-aantallen configureren.

Ophaalcodes zijn gekoppeld aan het rekeningprofiel "Meenemen" en stellen je in staat een uniek nummer op de kassabon te printen. Dit nummer kan worden gebruikt om de bestelling voor de klant te identificeren.

Je kunt de telling van de ophaalcodes elke dag resetten, of je kunt wachten tot de limiet is bereikt en teruggaat naar de eerste code.

Restaurant-BO-Takeaway-Options.png

POS-apparaten deactiveren

Als je ooit een POS-apparaat uit je systeem moet verwijderen, kun je het uitschakelen via de configuratietabel voor POS-apparaten. Dit zal het POS-apparaat niet permanent verwijderen, maar gedeactiveerde apparaten zijn niet meer zichtbaar op deze pagina als je "Inactieve apparaten verbergen" selecteert. OPMERKING: Als je een apparaat deactiveert, verwijder je ook de connectiecode.

Om een apparaat te deactiveren:

 1. Ga in het hoofdnavigatiemenu van de backoffice naar Configuratie > Apparaten > Apparaten.
 2. Selecteer Uitschakelen.
 3. Bevestig dat je het apparaat wilt deactiveren.

Restaurant-deleting-POS-Devices.png

Apparaten controleren

Als je de basisacties wilt controleren die op een POS-apparaat worden uitgevoerd (zoals een POS-gebruiker die een verkoopperiode opent of inklokt), kun je ervoor kiezen het apparaat te controleren. Dit toont een gebeurtenissenlog voor het geselecteerde POS-apparaat.

 1. Selecteer Audit in de configuratietabel van het POS-apparaat naast het gewenste apparaat
 2. Een gebeurtenissenlog voor het geselecteerde apparaat wordt geopend.

Geselecteerde apparaten opnieuw configureren

Als je in de backoffice wijzigingen hebt aangebracht waarvoor nieuwe gegevens naar je POS-apparaten moeten worden overgebracht, kun je de wijzigingen in bulk naar een groep apparaten sturen, zodat de POS-apparaatconfiguratie voor alle apparaten tegelijk wordt bijgewerkt.

 1. Activeer in de configuratietabel van het POS-apparaat het selectievakje links van de gewenste apparaten die je wilt bijwerken.
 2. Selecteer de knop Configureer de geselecteerde apparaten opnieuw voor POS-apparaten.
 3. De apparaatconfiguratie wordt opnieuw geladen voor POS-apparaten waarop de Restaurant (K-Series) POS-app actief is.

Wat nu?

Nieuwe configuraties toevoegen

Maak unieke configuraties voor je apparaten aan.

Meer informatie

POS-configuraties begrijpen

Meer informatie over de verschillende configuratie-instellingen die je kunt bewerken.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0