Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Productmixrapport

Het Productmixrapport geeft een overzicht van de verkoop per omzetgroep, rekeningprofiel, statistische categorie en product.

Genereer een Productmixrapport in de backoffice door een rapportageperiode te kiezen en het rapport naar wens te filteren of te doorzoeken. Schakel rapportkolommen in en uit om informatie toe te voegen of te verwijderen uit de tabel en pas deze aan je bedrijfsbehoeften aan. Exporteer rapporten als een spreadsheet om ze buiten de backoffice op te slaan.

Productmixrapporten aanmaken

Genereer het Productmixrapport door een rapportageperiode te kiezen en de gegevens te filteren en te doorzoeken. Filter op rekeningprofiel, apparaat, personeel, shift of label.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
 3. Klik op Productmixrapport in de sectie Verkooprapporten.
 4. Klik op het kalenderpictogram en kies een reeks dagen uit de kalender om de rapportageperiode aan te passen.
 5. Om de weergave te filteren:
  1. Zoek in de resultaten of selecteer rekeningprofiel, omzetgroep, apparaat, personeel, shiftperiodes of configuratielabels in het vervolgkeuzemenu Filters.
  2. Schakel ze in vanuit de lijst.
  3. Klik op Toepassen.
 6. Controleer de gegevens in het Productmixrapport. Bekijk de onderstaande tabel voor een beter begrip van elke kolom.
 7. (Optioneel) Schakel tussen tabbladen om de verkopen te zien per statistische categorie (bekijk Veelgestelde vragen voor meer informatie over statistische categorieën), omzetgroep of rekeningprofiel.

Restaurant-BO-Product-Mix-Report.png

Productmixrapporttabel

Ontdek welke items zijn verkocht en hoeveel er is verkocht inclusief en exclusief belastingen, uitgesplitst naar producten, statistische categorieën, omzetgroepen en rekeningprofielen. Als sommige kolommen niet zichtbaar zijn, zijn ze niet ingeschakeld in de backoffice. Bekijk Kolommen op Productmixrapporten bewerken voor meer informatie over het inschakelen van kolommen.

Rapport Beschrijving
Itemnaam De naam van het item zoals die verschijnt in de backoffice en op de POS. Bekijk Over items voor meer informatie over items. Voor combo-items beweeg je met de muis over het symbool Bildschirmfoto_2022-03-14_um_2.09.01_PM.png naast de naam van de combo om de items te bekijken die in de combo worden verkocht.
Omzetgroep De omzetgroep waarin het item is gesorteerd. Bekijk Over omzetgroepen voor meer informatie over omzetgroepen.
Hoeveelheid Aantal verkochte items op de POS.
Verkopen (incl. btw) Som van de bruto-omzet van items.
Belasting Belastingen op verkochte items.
Verkopen (excl. btw) De netto-omzet wordt berekend als de Verkoop (incl. belasting) minus de Belasting.
Aantal gratis items Items waarvoor op de POS geen prijs wordt berekend.
Bedrag transacties (incl. btw) Het toegestane bedrag voor de transactie, inclusief belastingen.
Bedrag transacties (excl. btw) Het toegestane bedrag voor de transactie, exclusief belastingen.
Bedrag afgeprijsd Totaal bedrag aan verleende kortingen op items.
Hoeveelheid afgeprijsd Aantal items met toegekende kortingen.
Bedrag aangeboden Bedrag waarvoor het item wordt aangeboden (minus korting).
Hoeveelheid aangeboden Aantal Aangeboden bedrag items.
Bedrag verlies Totaal aantal items gemarkeerd als verspilling.
Hoeveelheid verlies Aantal verspilde items.
Bedrag retour Aantal items dat is teruggebracht naar de keuken/bar (bijvoorbeeld niet goed gebakken, te koud, enz.) waarna de klant diens geld terugkreeg (indien reeds betaald).
Hoeveelheid retour Aantal items dat is geretourneerd.
Marge (incl. belasting) De winstmarge voor het item: totale verkoop van het item met belastingen - kosten.
Marge (excl. belasting) De winstmarge voor het item: totale verkoop van het item zonder belastingen - kosten.
Kosten Itemkosten.
Servicekosten Bedrag van alle servicekosten.

Kolommen op Productmixrapporten bewerken

Schakel kolommen in de backoffice in en uit om de productmixtabel aan te passen aan je voorkeuren. Deze aanpassing verandert de weergave van het rapport in de backoffice, maar alle kolommen zullen zichtbaar zijn bij het exporteren van het rapport.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
 3. Klik op Productmixrapport in de sectie Verkooprapporten.
 4. Klik op Tabel bewerken en wijzig het rapport:
  1. Schakel kolommen in die je in de tabel wilt zien en schakel kolommen uit die niet nodig zijn.
  2. Om de volgorde van de kolommen te wijzigen, klik je op de streepjes en sleep je de kolom omhoog of omlaag.
 5. Klik op Opslaan.

Restaurant-BO-Edit-Columns-Product-Mix-Report.png

Productmixrapporten exporteren

Productmixrapporten exporteren naar een CSV-spreadsheetbestand om de gegevens buiten de backoffice te bewaren voor analyse in spreadsheetsoftware.

De export houdt rekening met het datumbereik van het rapport, de filters en alle kolommen, niet alleen de kolommen die zijn ingeschakeld, bij het bewerken van productmixrapporten.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
 3. Klik op Productmixrapport in de sectie Verkooprapporten.
 4. Klik op Exporteren.
 5. Selecteer een bestandsindeling voor de CSV-export op basis van het apparaat waarop je het bestand opent (Mac of Windows).
 6. Klik op Exporteren om het downloaden van het bestand te starten.

Restaurant-BO-Export-Product-Mix-Report.png

Wat nu?

De rapporten waarnaar hieronder wordt verwezen zijn allemaal extra verkooprapporten:

Bedrijfsrapporten geven een snel overzicht van belangrijke bedrijfsgegevens, zoals winsten, verliezen en belastingen.

Het Productrapport geeft een overzicht van de verkochte producten voor de geselecteerde tijdsperiode, ingedeeld volgens Totaal, Afgeprijsd, Aangeboden, Verlies, Retour, Transactie, Marge en Kosten.

In het Shiftperioderapport worden de bruto- (Verkopen) en nettoresultaten (Ontvangsten) uitgesplitst per shiftperiode.

Personeelsrapporten geven verkoopgegevens voor elk personeelslid dat de POS gedurende de geselecteerde tijdsperiode heeft gebruikt.

Apparaatrapporten geven verkoopgegevens voor elk POS-apparaat dat gedurende de geselecteerde tijdsperiode is gebruikt.

Uurstatistieken toont het brutoverkoopbedrag per dag van de week in de geselecteerde tijdsperiode.

Rapport sms-berichten toont alle aangepaste nota's die gedurende de geselecteerde tijdsperiode op het POS-apparaat zijn ingevoerd.

KDS-statistieken toont het aantal voorbereide producten, de snelste, langzaamste en gemiddelde bereidingstijd, en de totale tijd die nodig was om de items te bereiden.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0