Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Bedrijfsrapport (NoAm)

⚠️ Deze instructies gelden alleen voor de Noord-Amerikaanse (NoAM) versie van dit rapport. Als je bedrijf in Europa, het Midden-Oosten of Afrika is gevestigd, ga dan naar: Bedrijfsrapport (EMEA)

Het Bedrijfsrapport behoort tot de meest bezochte rapporten van Lightspeed Restaurant. Het biedt een snel overzicht van de inkomsten, bedrijfsactiviteiten en andere financiële informatie, waaronder verkopen, Omzet, Belastingen, verleende Kortingen en meer. Raadpleeg de tabellen in dit artikel voor volledige informatie over wat er is opgenomen. Gebruik het Bedrijfsrapport om snel de prestaties van je restaurant te beoordelen en op de hoogte te blijven van je verkopen.

Toegang tot het Bedrijfsrapport

Het Bedrijfsrapport openen en genereren:

  1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
  2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
  3. Klik op Bedrijfsrapporten in de sectie Verkooprapporten.
  4. (Optioneel) Om specifieke gegevens op het rapport te zien, organiseer je het rapport volgens je voorkeur op Omzetgroep (standaard) of Categorie.
  5. (Optioneel) Gebruik het vervolgkeuzemenu en het kalenderpictogram om de tijdsperiode van het rapport te wijzigen.
  6. Klik op Rapport printen om een pdf-versie van het rapport te downloaden.
  7. (Optioneel) Download een CSV-bestand van een rapport door op Exporteren naar CSV te klikken, je besturingssysteem te selecteren (Mac of PC) en op Exporteren te klikken.
Gratis aangeboden items vallen niet onder Verkopen of Omzet en zijn niet belast.

business_report_2.0__2_.png

Inzicht in het bedrijfsrapport

Zie de onderstaande tabel voor een beschrijving van de verschillende secties van het Bedrijfsrapport.

Rapportsecties

Rapportsectie Beschrijving
Overzicht Een eenvoudig overzicht van transacties, inclusief de totale omzet, geïnde belasting en afschrijvingen. Verkopen uitgevoerd door POS-gebruikers tijdens een training worden weergegeven op een aparte Totaal training-rij in deze sectie.
Rekeningen Totaalbedrag van de geopende, betaalde, gecorrigeerde en geannuleerde tussenrekeningen.
Geldrapport Totaal aan ontvangen, uitgegeven en als fooi geïnd contant geld. Ook zie je in deze sectie de activiteit van de kassalade, inclusief wanneer er geld aan de lade is toegevoegd of uit de lade is gehaald.
Verkoop Totale verkoop uitgesplitst per item. Items worden gegroepeerd op basis van of het rapport is georganiseerd per omzetgroep of categorie.
Ontvangsten Ontvangen betalingen. Opmerking: het is mogelijk dat de totale omzet niet overeenkomt met de totale verkopen als er openstaande, onbetaalde bestellingen zijn.
Kortingen De verschillende kortingen die zijn gebruikt. In deze rubriek wordt onderscheid gemaakt tussen de uitgegeven hoeveelheid (Hvh) en het aantal rekeningen (Rek.) of tussenrekeningen die deze korting hebben gekregen.
Btw De verschillende belastingtarieven en het bedrag van de geïnde belasting.

Wat nu?

De onderstaande gekoppelde rapporten zijn aanvullende verkooprapporten:

Productrapporten geven een overzicht van de verkochte producten voor de geselecteerde tijdsperiode, ingedeeld naar Totaal, Afgeprijsd, Aangeboden, Verlies, Retour, Transactie, Marge en Kosten.

Productmixrapport geeft een overzicht van de productverkoop, uitgesplitst naar omzetgroepen, rekeningprofielen, statistiekgroepen en producten.

In het Shiftperioderapport worden de bruto (verkopen) en netto resultaten (omzet) uitgesplitst naar rapportageperiode.

Personeelsrapporten geven verkoopgegevens voor elk personeelslid dat de POS gedurende de geselecteerde tijdsperiode heeft gebruikt.

Apparaatrapporten tonen verkoopgegevens voor elk POS-apparaat dat gedurende de geselecteerde tijdsperiode is gebruikt.

Het rapport Uurstatistieken toont het brutoverkoopbedrag per dag van de week in de geselecteerde tijdsperiode.

Het rapport sms-berichten toont alle aangepaste opmerkingen die gedurende de geselecteerde tijdsperiode op het POS-apparaat zijn ingevoerd.

KDS-statistieken toont het aantal bereide producten, de snelste, langzaamste en gemiddelde bereidingstijd, en de totale tijd die nodig was om de items te bereiden.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0