Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Personeelsrapport

Het personeelsrapport bevat verkoopgegevens voor elk personeelslid dat de POS tijdens de geselecteerde periode heeft gebruikt. Dit rapport biedt een overzicht van waardevolle informatie en toont de totaal verdiende omzet van een individueel personeelslid, verleende kortingen, gedeclareerde fooien en meer. Gebruik dit rapport om nauwkeurige statistieken te verkrijgen en de prestaties van je personeel te meten.

Toegang tot het personeelsrapport

Voor toegang tot het personeelsrapport:

  1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
  2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
  3. Klik op Personeelsrapport in de sectie Verkooprapporten.
  4. Gebruik het vervolgkeuzemenu en het kalenderpictogram in de rechterbovenhoek om de tijdsperiode van het rapport te wijzigen.
  5. Gebruik het vervolgkeuzemenu in het rapport om het rapport te filteren op werknemer.

k-series-back-office-staff-report-noam-2.png

Secties van het personeelsrapport

Rapportsectie Beschrijving
Overzicht Een eenvoudig overzicht van transacties, inclusief de totale omzet, geïnde belasting en afschrijvingen. Verkopen uitgevoerd door POS-gebruikers tijdens een training worden weergegeven op een aparte Totaal training-rij in deze sectie.
Rekeningen Totaal aantal geopende, betaalde, gecorrigeerde en geannuleerde tussenrekeningen. Dit omvat bestellingen die door POS-gebruikers tijdens een training zijn verwerkt.
Kassarapport Totaal ontvangen, uitgegeven en als fooi ontvangen contant geld. Bovendien toont deze sectie de activiteit in de kassalade, inclusief geldstortingen en -opnamen van wisselgeld.
Verkoop Totale verkopen uitgesplitst per item. Items worden gegroepeerd op basis van de ordening per omzetgroep of per categorie.
Ontvangsten Ontvangen betalingen. Opmerking: het is mogelijk dat de totale omzet niet overeenkomt met de totale verkopen als er openstaande, onbetaalde bestellingen zijn.
Kortingen De verschillende kortingen die zijn gebruikt. In deze rubriek wordt onderscheid gemaakt tussen de uitgegeven hoeveelheid (Hvh) en het aantal rekeningen (Rek.) of tussenrekeningen die deze korting hebben gekregen.
Btw De verschillende belastingtarieven en het bedrag van de geïnde belasting.
  1.  

Wat nu?

De onderstaande gekoppelde rapporten zijn aanvullende Verkooprapporten:

Bedrijfsrapporten geven een snel overzicht van belangrijke bedrijfsgegevens, zoals winsten, verliezen en belastingen.

Productrapporten geven een overzicht van de verkochte producten voor de geselecteerde tijdsperiode, ingedeeld naar Totaal, Afgeprijsd, Aangeboden, Verlies, Retour, Transactie, Marge en Kosten.

Productmixrapporten geven een overzicht van de productverkoop uitgesplitst naar omzetgroepen, rekeningprofielen, statistische categorieën en producten.

In het Shiftperioderapport worden de bruto- (Verkopen) en nettoresultaten (Ontvangsten) uitgesplitst naar shiftperiodes.

Apparaatrapporten tonen verkoopgegevens voor elk POS-apparaat dat gedurende de geselecteerde tijdsperiode is gebruikt.

Uurstatistieken toont het brutoverkoopbedrag per dag van de week in de geselecteerde tijdsperiode.

Rapporten sms-berichten tonen alle aangepaste nota's die gedurende de geselecteerde tijdsperiode op het POS-apparaat zijn ingevoerd.

KDS-statistieken toont het aantal bereide producten, de snelste, langzaamste en gemiddelde bereidingstijd, en de totale tijd die nodig was om de items te bereiden.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0