Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Prijslijsten importeren en exporteren

Als je al bestaande prijsgegevens in een CSV-bestand hebt, kun je prijzen in bulk toevoegen door het bestand te importeren in de backoffice. Exporteer prijsgegevens van de backoffice naar een CSV-bestand voor gebruik buiten de backoffice.

Inhoudsopgave:

Prijslijsten importeren

Voeg prijzen in bulk aan een of meer prijslijsten toe door een CSV-bestand in de backoffice te importeren. Het bestand moet alleen item-SKU's en prijzen bevatten. Elke prijskolom van het geïmporteerde bestand geeft een prijslijst weer. Zie Je importbestand met prijslijsten opmaken voor details.

Wanneer de eerste rij van het CSV-bestand kolomnamen bevat, hoef je niet elke prijslijst aan de pagina Prijslijsten bewerken toe te voegen (zie stappen 3-5 hieronder).

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer > Prijslijsten.
 3. Klik op Prijzen bewerken naast de prijslijst waarin je prijsgegevens wilt importeren.
 4. (Optioneel) Klik op +Nog een prijslijst bewerken en kies een prijslijst uit het keuzemenu.
 5. (Optioneel) Herhaal stap 4 om extra prijslijsten aan de tabel toe te voegen.
 6. Klik Prijslijst(en) importeren....
 7. Klik op Bestand kiezen om het juiste CSV-bestand van je computer toe te voegen.
 8. (Optioneel) Schakel de eerste rij met koppen uit als dat niet van toepassing is op het CSV-bestand. De prijslijst die in stap 3-5 is geselecteerd, wordt gebruikt voor het importeren.
 9. Klik op OK.
 10. Wacht op een groene bevestigingsbanner die aangeeft dat de prijslijst met succes is geïmporteerd.

Restaurant-BO-Import-Price-Lists.png

Je importbestand met prijslijsten opmaken

 1. Het importbestand moet in CSV-indeling zijn.
 2. Het importbestand moet voor elk item alleen de SKU en de prijs bevatten.
 3. De eerste rij moet kolomnamen bevatten (SKU, naam van de prijslijst).
 4. Het importbestand mag niet groter zijn dan 1.000 rijen. Als je meer dan 1.000 items en prijzen wilt importeren, maak dan aparte imports aan voor elke dataset van 1.000 items.

Sjabloon voor het importeren van prijzen

In dit voorbeeld bevat de eerste rij de kolomnamen: SKU en de naam van de prijslijst.

SKU Happy Hour
58 8,00
59 9,00
65 10,00

 

Prijslijsten exporteren

Exporteer bestaande prijsgegevens uit de backoffice naar een CSV-bestand voor gebruik buiten de backoffice. De prijslijstgegevens worden geconverteerd naar een CSV-bestand en automatisch opgeslagen op je computer.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer > Prijslijsten.
 3. Klik op Prijzen bewerken naast de prijslijst die je wilt exporteren.
 4. Klik op Geselecteerde prijslijst(en) exporteren.

Restaurant-BO-Exporting-Price-Lists.png

Wat nu?

Deactiveer prijslijsten zodat die prijzen niet meer op de POS verschijnen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0