Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Kassaladehandelingen beheren

Aan de slag-handleiding

In dit artikel lees je hoe je een kassalade instelt en telt hoeveel contant geld er aan het begin en einde van elke verkoopperiode is. Navigeer naar andere artikelen in de handleiding met behulp van de carrousel hieronder.

Het beheren van contant geld in je bedrijf houdt in dat je weet hoe je de kassalades moet openen, sluiten, tellen en hoe je er op de juiste manier geld aan toevoegt of uit verwijdert. Omdat alles wordt bijgehouden in het Lightspeed-kassaladerapport, kun je snel afwijkingen opsporen en controleren of de activiteit in de kassalade klopt.

In Lightspeed Restaurant, kan kassalade verwijzen naar:

Een kassalade openen

Open je kassalade aan het begin van de werkdag na het openen van een nieuwe verkoopperiode of halverwege de werkdag na het sluiten van een kassalade. Tel het aanwezige contant geld in de kassalade om een basislijn vast te stellen van waaruit Lightspeed het saldo van de kassalade zal bijhouden.

 1. Log in bij de Lightspeed Restaurant-app na het openen van een verkoopperiode of het sluiten van een kassalade.
 2. Tik, als daarom wordt gevraagd, op een betaalmethode die wordt weergegeven op het scherm Geldbedrag bevestigen om te tellen.

  Opmerking: Afhankelijk van de instellingen van je kassalade en gebruikersgroep, kan het tellen van de kassalade optioneel, toegestaan of verplicht zijn. Controleer je instellingen om te bepalen of je de inhoud van de kassalade daadwerkelijk moet tellen of dat je verder kunt gaan met het standaardbedrag.

  Het scherm 'Geldbedrag bevestigen' met het veld voor betaalmethode gemarkeerd.
 3. Selecteer de eerste coupure op het scherm.
 4. Voer met het toetsenblok het aantal munten of biljetten voor die coupure in (niet de totale waarde, die wordt voor je berekend). Als er geen zijn, sla deze stap dan over.Het telscherm van de kassalade met verschillende coupures en een toetsenblok.
 5. Tik op de pijl op het toetsenblok om naar de volgende coupure te gaan.
 6. Herhaal stap 4-5 tot elke coupure compleet is.

  Opmerking: om een eerder ingevoerde coupure te bewerken, tik je erop.

 7. Tik op Bevestigen om verder te gaan met het ingevoerde bedrag en terug te keren naar het scherm Geldbedrag bevestigen.
 8. Herhaal stap 2-7 voor elke extra betaalmethode die moet worden geteld.
 9. Als het tellen klaar is, tik je op Geldbedrag bevestigen om het openen van de kassalade te voltooien.

Een kassalade sluiten

Als je de dag afsluit, je voorbereidt op een shiftwissel of de kassa om een andere reden vervangt, sluit dan je kassalade in de Lightspeed Restaurant-app. Hierdoor kun je verifiëren dat het saldo van de kassalade klopt en het bereidt het systeem voor op de volgende verkoopperiode die geopend zal worden.

 1. Log tijdens een geopende verkoopperiode in als de shiftmanager die de kassalade zal sluiten.
 2. Tik op Instellingen om het instellingenmenu te openen.
 3. Selecteer Kassalade in de linkerzijbalk.
 4. Tik op Kassalade sluiten. Het instellingenmenu met de knop 'Kassalade sluiten' gemarkeerd.
 5. Tik op Ja als wordt gevraagd om de kassalade te tellen en te sluiten.
 6. Volg stap 2-7 in Een kassalade openen om het contante geldbedrag fysiek te tellen en in te voeren.

  Opmerking: Afhankelijk van de instellingen van je kassalade en gebruikersgroep, kan het tellen van de kassalade optioneel, toegestaan of verplicht zijn. Controleer je instellingen om te bepalen of je de inhoud van de kassalade daadwerkelijk moet tellen of dat je verder kunt gaan met het aangenomen geldbedrag.

 7. Als het tellen klaar is, tik je op Geldbedrag bevestigen om het sluiten van de kassalade te voltooien.
 8. (Optioneel) Tik op Ja om het overzichtsrapport van de kassalade te printen via een verbonden bonprinter.

Contant geld toevoegen en verwijderen

Tijdens de werkdag moet je misschien de kassalade aanvullen of er geld uithalen voor bedrijfsgerelateerde uitgaven. Houd deze wijzigingen bij in Lightspeed om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen in het saldo van de kassalade op de juiste manier worden verwerkt.

 1. Log tijdens een geopende verkoopperiode in als gebruiker met machtigingen om de kassalade te beheren.
 2. Tik op Instellingen om het instellingenmenu te openen.
 3. Selecteer Kassalade in de linkerzijbalk.
 4. Tik op Geld toevoegen of Geld uit kassa halen om de betreffende actie uit te voeren. Het instellingenmenu met de knoppen 'Geld toevoegen' en 'Geld uit kassa halen' gemarkeerd.
 5. Voer een bedrag in om toe te voegen of te verwijderen en een reden voor de toevoeging of verwijdering. Je kunt bijvoorbeeld wisselgeld aanvullen of geld nodig hebben om ingrediënten te kopen. Een prompt met het bedrag en de reden voor de ingevoerde geldtoevoeging.
 6. Tik op Geld toevoegen of Geld uit kassa halen om te bevestigen en terug te keren naar Instellingen.
 7. Voeg het juiste bedrag aan contant geld toe aan de kassalade of haal het eruit.

  Opmerking: om de kassalade gemakkelijk te openen, tik je op Lade openen in Instellingen.

Het kassaladerapport printen

Het kassaladerapport geeft een overzicht van de POS-activiteiten die van invloed waren op de kassalade terwijl deze open was. Hier vind je het overschot of tekort van de kassalade, de reden en het totaal voor elke keer dat er contant geld is toegevoegd of verwijderd, de contante verkopen die in de kassalade zijn verwerkt en andere gerelateerde informatie.

Er zijn twee manieren om het kassaladerapport te printen:

 • Lightspeed Restaurant vraagt je automatisch om het huidige kassaladerapport te printen wanneer je een kassalade sluit
 • Voorgaande kassaladerapporten kunnen worden geprint via het instellingenmenu.

Dit is slechts een van de vele rapporten die beschikbaar zijn in de Lightspeed Restaurant-app. Voor een vollediger beeld van de financiën van je bedrijf kun je overwegen om extra POS-rapporten te printen, zoals het Shiftrapport.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0