Hoi, hoe kunnen we je helpen?

KDS-statistieken

Als je een Kitchen Display System (KDS) gebruikt, gebruik je het rapport KDS-statistieken om te zien wat het totale aantal bereide producten is, wat de gemiddelde bereidingstijden voor elk product is en welke producten het snelst of het langzaamst worden bereid. Met dit rapport kun je makkelijker beoordelen hoe lang het duurt om verschillende bestellingen te serveren, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen over het menu en de personeelsbezetting. Gebruik dit rapport bijvoorbeeld om te zien voor welke gerechten meer tijd nodig is dan verwacht om uitgeserveerd te worden of als bepaalde dagen en serviceperioden minder goed presteren dan verwacht. Elke rij in de tabel van dit rapport vertegenwoordigt één menu-item.

Toegang tot KDS-statistieken

Om het rapport KDS-statistieken te openen:

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
 3. Klik op KDS-statistieken in de sectie Verkooprapporten.
 4. Gebruik het vervolgkeuzemenu en het kalenderpictogram in de rechterbovenhoek om de tijdsperiode van het rapport te wijzigen.
 5. (Optioneel) Klik op Grafieken tonen binnen de betreffende rij om gedetailleerde informatie over de productietijd van een item te bekijken. Voor beschrijvingen van de beschikbare grafieken, zie Grafieken van KDS-statistieken bekijken.

KDS-Heatmap.png

Grafieken van KDS-statistieken bekijken

Nadat je in het rapport KDS-statistieken op Grafieken tonen hebt geklikt, zijn de twee beschikbare grafieken Heatmap en Modi. Kies de grafiek die je verkiest of gebruik beide om de gemiddelde bereidingstijd van een product te volgen.

Heatmap (standaard)

 • Op de verticale as toont de heatmap een lijn die de totale productietijd van het item in minuten weergeeft.
 • Op de horizontale as toont de heatmap een 24-uurs tijdlijn die aangeeft wanneer het item gedurende de dag is gemaakt.
  Opmerking: beweeg over een kolom om de exacte productietijd in minuten en seconden te zien.
 • Onder de kolomgrafiek wordt de productietijd van het item weergegeven volgens de dag van de week. Zo weet je op welke dag en welk tijdstip de bereiding van een bepaald item het langst duurt.

Modi

 • Ga naar het tabblad Modi om een tijdlijst te zien met aan de linkerkant seconden die de productietijd van het item weergeven. Balken geven aan hoe vaak het item is gemaakt (het exacte aantal orders verschijnt rechts) bij elke bepaalde snelheid.

KDS-Modes.png

Wat nu?

De onderstaande gekoppelde rapporten zijn extra Verkooprapporten:

Bedrijfsrapporten geven een snel overzicht van belangrijke bedrijfsgegevens, zoals winsten, verliezen en belastingen.

Productrapporten geven een overzicht van de verkochte producten voor de geselecteerde tijdsperiode, ingedeeld in de categorieën totaal, kortingen, aangeboden, verlies, retour, transactie, marge en kosten.

Productmixrapporten geven een overzicht van de productverkoop uitgesplitst naar omzetgroepen, rekeningprofielen, statistische categorieën en producten.

In het Shiftperioderapport worden de bruto (verkopen) en netto resultaten (ontvangsten) uitgesplitst per shiftperiode.

Apparaatrapporten geven verkoopgegevens voor elk POS-apparaat dat gedurende de geselecteerde tijdsperiode is gebruikt.

Uurstatistieken tonen het brutoverkoopbedrag per dag van de week in de geselecteerde tijdsperiode.

Rapporten sms-berichten tonen alle opmerkingen die gedurende de geselecteerde tijdsperiode op het POS-apparaat zijn ingevoerd.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1