Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Configuraties VIP-kaart-batches bewerken

Om de instellingen voor een batch VIP-kaarten te wijzigen, bijvoorbeeld om de korting op items te beperken, gebruik je Configuratie bewerken. Denk eraan dat hiermee de hele batch kaarten wordt bewerkt, niet een specifieke kaart in de batch.

  1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
  2. Ga in de navigatiebalk naar Klanten > Loyaliteitskaarten > Kaart-batches.
  3. Selecteer het standaard tabblad VIP.
  4. Klik op Configuratie bewerken naast de kaart-batch die je wilt bewerken.
  5. Bewerk het formulier om de gewenste wijzigingen aan te brengen. Bekijk de onderstaande tabel voor een beschrijving van elk veld op het formulier.
  6. Selecteer Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

lsk-nv-customers-loyalty_cards-card_batches-vip-edit_configuration-ds.png

lsk-nv-customers-loyalty_cards-card_batches-vip-edit_configuration-form-ds.png

Veld Omschrijving
Naam Naam van de kaart-batch.
Geldigheidsduur Van Begindag waarop de batch geldig is. Dit is een bewerkbaar veld.
Geldigheidsduur Tot (Exclusief) Vervaldag. Op deze dag kan de kaart niet meer worden gebruikt. Dit is een bewerkbaar veld.
Korting De korting wordt toegepast bij de POS wanneer de VIP-kaart wordt gescand. Alleen bestaande kortingen in de backoffice verschijnen hier.
Filterregel (Deze aanbieding...) Beperk VIP-kaart kortingen om alleen te laten gelden voor items in bepaalde itemcategorieën (Deze aanbieding geldt alleen voor...) of om items in bepaalde categorieën uit te sluiten (Deze aanbieding geldt niet voor...).
Filterregel (... tot) Bepaalt het aantal items van een bestelling waarop de korting van toepassing is.
Typ hier voor filter Selecteer de itemcategorie waartoe je de kaarten wilt beperken.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0