Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Kassaladerapport

In het kassaladerapport zie je een overzicht van de activiteit in de kassalade gedurende de dag. Dit rapport geeft managers een algemeen beeld van de geregistreerde betaalmethoden, hoe deze zijn geteld en waar er mogelijk afwijkingen zijn opgetreden.

Toegang tot het kassaladerapport

Voor toegang tot het kassaladerapport:

  1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
  2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
  3. Klik op Kassalade rapport in de sectie Fiscale Rapporten.
  4. Gebruik het vervolgkeuzemenu en het kalenderpictogram in de rechterbovenhoek om de tijdsperiode van het rapport te wijzigen.
  5. (Optioneel) Klik op Rapport printen om een afdrukbare pdf-versie van het rapport te downloaden.
  6. (Optioneel) Download een .csv-bestand van het rapport door op Exporteren te klikken en vervolgens je computer (Mac of pc) te selecteren. Je kunt ook op het pijltje ▼ klikken en een Controlespoor van het beheer van contact geld downloaden om de stortingen en opnamen van contant geld bij te houden.
  7. (Optioneel) Sorteer de tabelgegevens door te klikken op Gebruiker of Datum in het gedeelte Gesorteerd op.

cash-drawer-report.png

Inzicht in de tabel van het kassaladerapport

In de tabel van het kassaladerapport zijn je gegevens in verschillende kolommen gesorteerd per betaalmethode. Elke betaalmethode is vervolgens onderverdeeld in kolommen met de belangrijkste statistieken: gerapporteerd, contant toegevoegd/verwijderd, ontvangsten, totaal en verschil. Zie onderstaande tabel voor beschrijvingen van elk van deze kolommen.

cash-drawer-payment-methods.pngKolommen kassaladerapport

Kolom Beschrijving
Gebruiker Naam van de gebruiker die de kassalade opent.
Datum Datum van de verkoopperiode.
Periode Openings- en sluitingstijden. Als de winkel niet handmatig wordt gesloten, wordt het begin van de volgende werkdag gemarkeerd als sluitingstijd.
Gerapporteerd Het gerapporteerde bedrag op het moment dat het tellen is ingeschakeld. Als er geteld is, klik dan op het getal om de exacte getelde waarden te zien.
count-breakdown.png
Contant toegevoegd/verwijderd Verschil tussen geldopnames en -stortingen. Als je bijvoorbeeld 200 euro aan de kassalade toevoegt en er later 50 euro uithaalt, moet dit bedrag 150 euro zijn.

Voor een volledige lijst van opnames en stortingen van contanten klik je op het pijltje ▼ naast de optie Exporteren en selecteer je Controlespoor van het beheer van contant geld. Er wordt automatisch een CSV-bestand gedownload. Open deze met je favoriete spreadsheetbewerkingsprogramma om elke geldstorting, geldopname en hun respectieve bedragen en redenen te bekijken.

In dit artikel lees je hoe je via het instellingenscherm van de POS geld kunt storten en opnemen.

Ontvangsten Alle betalingen die zijn geregistreerd in de kassalade.
Totaal Geldopnamen + geldstortingen + ontvangsten.
Verschil Het verschil tussen wat er in de kassa had moeten zitten en wat er is gerapporteerd. De berekening gebeurt door het gerapporteerde aantal af te trekken van het totaal.

Wat nu?

De onderstaande rapporten zijn aanvullende fiscale rapporten:

Het fiscaal overzicht geeft een overzicht op hoog niveau van alle verkopen, belastingen en kassabonnen die tijdens de geselecteerde tijdsperiode zijn aangemaakt.

Het fiscaal rapport geeft een gedetailleerd overzicht van alle verkopen, belastingen en kassabonnen die tijdens de geselecteerde tijdsperiode zijn aangemaakt.

Shiftrapporten (Fiscaal) tonen wanneer werknemers met hun shift begonnen en eindigden, hoeveel kassabonnen er werden gegenereerd, en het totaal aan verkopen en betaalmethoden tijdens een geselecteerde shift of tijdsperiode.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0