Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Items en menu's aanmaken

Aan de slag-handleiding

In dit artikel importeer je de gerechten en andere items die je restaurant verkoopt en configureer je menu's om ze te ordenen. Navigeer naar andere artikelen in de handleiding met behulp van de carrousel hieronder.

Het nauwkeurig configureren van je items en menu's in Lightspeed Restaurant is een essentieel onderdeel van het runnen van je bedrijf, zodat je je producten kunt toevoegen aan de bestellingen van klanten. In dit artikel begeleiden we je bij het toevoegen van items aan Lightspeed en het samenstellen ervan in menu's.

Menu's en items begrijpen

Om je fysieke restaurantmenu naadloos over te zetten naar het digitale Lightspeed-wereldje, moet je twee kernbegrippen begrijpen: items en menu's.

Items

Items staan voor producten die je restaurant aanbiedt, zoals eten of drinken. Elk item heeft zijn eigen details, zoals prijs, bereiding en voorraadinformatie. Geavanceerde itemfuncties zijn onder andere kostprijs, barcodes en het bijhouden van ingrediënten. Er zijn drie soorten items: Enkelvoudige items, Combo's en Itemgroepen.

Itemtype Beschrijving
Enkelvoudige items

Enkelvoudige items zijn individuele producten zoals eten, drinken of winkelitems. Er kunnen meerdere belastingen, prijzen en statistiekencategorieën aan worden gekoppeld voor rapportage.

Subitems zijn een variatie op enkelvoudige items. Ze vertegenwoordigen onderdelen van een hoofditem, zoals sauzen of toppings, en kunnen hun eigen prijs hebben.

Combo's Combo's zijn sets van items die samen worden verkocht voor een vaste prijs, wat geweldig is voor maaltijddeals of pakketten. Ze verhogen je gemiddelde bestelwaarde en helpen om klanten kennis te laten maken met nieuwe aanbiedingen.
Itemgroep Dit zijn sets van items waarbij klanten een of meer opties kiezen. Bijvoorbeeld een selectie van bijgerechten. De prijs hangt af van de keuzes van de klant.

Menu's

Menu's zijn een manier om je items in te delen in verschillende schermen en subschermen. Ze bestaan uit twee belangrijke onderdelen: schermen en knoppen.

Schermen

Schermen zijn je menucategorieën die soortgelijke items groeperen.

Je kunt bijvoorbeeld een scherm met de naam Koffie hebben dat, als het wordt geselecteerd, een lijst met koffie-items laat zien, zoals Cappuccino of Macchiato.

Knoppen

Knoppen staan meestal voor verschillende bestelitems.

Als je bijvoorbeeld een scherm met de naam "Brunch" hebt ingesteld, verschijnt er een lijst met knoppen die overeenkomen met de menu-items die je aan de backoffice hebt toegevoegd, zoals Toast met avocado, Eggs benedict, enzovoort.

Knoppen kunnen staan voor items, subschermen (zoals mini-secties binnen een hoofdscherm), kortingen, productie-instructies, overboekingsacties, accountprofielen of webextensies. Deze knoppen selecteer je op de POS binnen elk hoofdscherm.

Het bestelscherm van Restaurant POS met schermen en knoppen gemarkeerd op het scherm voor effect

Items importeren

De snelste manier om meerdere items aan je backoffice toe te voegen is via de optie Handmatig importeren, waar je basisinformatie over je items invoert.

Als je overschakelt naar Lightspeed vanuit een ander kassasysteem of liever CSV-spreadsheets gebruikt om je import uit te voeren, zijn er verschillende importinstructies die je moet volgen. Of, als je daar de voorkeur aan geeft, kun je ook één voor één items toevoegen en deze gedetailleerder invullen.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer > Items.
 3. Klik op Aanmaken >Meerdere items.
 4. Voer iteminformatie in zoals Naam, Prijs, Omzetgroep, Statistiekengroep en Scherm.

  Opmerking: Naam en Omzetgroep zijn verplichte velden.

  Veld Beschrijving
  Naam De naam van het item zoals het verschijnt in de backoffice.
  Prijs

  De prijs die bij de klant in rekening wordt gebracht bij de verkoop van het item.

  Als een item geen gedefinieerde prijs heeft in de backoffice, wordt het een open item en wordt de prijs opgevraagd op de POS elke keer dat dit item wordt toegevoegd aan een verkoop; je personeel kan de prijs dan handmatig invoeren.

  Omzetgroep Omzetgroepen sorteren en passen gedeelde instellingen toe op items met vergelijkbare eigenschappen en wijzen items toe aan een specifiek belastingprofiel. Alle omzetgroepen die zijn gemaakt vanuit de backoffice in Menu beheer > Omzetgroepen zijn beschikbaar voor selectie.
  Statistiekgroep Statistiekencategorieën bieden een flexibele methode om items te sorteren en erover te rapporteren. Ze kunnen worden gebruikt om aangepaste rapporten te maken door items en/of omzetgroepen zelf te classificeren.
  Scherm Door de scherminformatie in te vullen bepaal je waar dit item op je POS-menu verschijnt.
  • Als het wordt leeggelaten wordt het item aan geen enkel scherm toegevoegd en zal het achteraf handmatig ingevoerd moeten worden.
  • Als je een bestaand scherm kiest wordt het item aan dat scherm toegevoegd.
  • Als een nieuw scherm wordt ingevoerd wordt dat scherm aangemaakt en het item eraan toegevoegd.
  De backoffice-pagina 'Items importeren' met velden voor iteminformatie
 5. Klik op +Toevoegen om nieuwe velden te maken en meer items toe te voegen.
 6. (Optioneel) Schakel Nieuwe omzetgroepen maken in als je items toewijst aan omzetgroepen die nog niet bestaan.
 7. Klik op Importeren om te voltooien.

Menu's aanmaken

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
 2. Navigeer naar Menubeheer> Menu's.
 3. Klik op Nieuw menu aanmaken.
 4. Voer de menunaam in en klik op Opslaan.

In het volgende scherm kun je op Toevoegen klikken om je eerste hoofdscherm aan te maken. Als je dat gedaan hebt, kun je knoppen gaan toevoegen door je hoofdschermen te selecteren en op Knop toevoegen te klikken.

Een voorbeeldmenu in het scherm menubeheer in de backoffice

Geavanceerde itemfuncties

Tot slot zijn er een paar functies die nauw verbonden zijn met items die nuttig kunnen zijn voor je restaurant:

 • Aanpassingen: Hiermee kun je items aanpassen door middel van modificaties. Als je restaurant bijvoorbeeld biefstuk aanbiedt, kun je de bereidingsgraad opgeven, zoals rare, medium en well-done.
 • Barcodes: Door items te koppelen aan barcodes kun je snel items toevoegen aan een verkoop door de barcode te scannen.
 • Voorraad: Je voorraad bijhouden is belangrijk om voorraadtekorten en te grote voorraden te voorkomen. Met de Lightspeed Inventory add-on kun je voorraadniveaus bijhouden, recepten aanmaken en inkooporders rechtstreeks naar je leveranciers sturen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0