Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Arbeidsrapport

Het arbeidsrapport geeft shiftgegevens voor een specifieke periode per medewerker weer, inclusief fooien, verkoop, kortingen, gewerkte uren voor elke medewerker, servicekosten en annuleringen. Krijg inzage in de verkoopgegevens van medewerkers, zoals fooien per betaalmethode en gemiddelde verkoop per uur.

Configureer rapportinstellingen, zoals belastingen, weergave en rapportageperiode, en exporteer rapporten om ze buiten de backoffice op te slaan. Je kunt het arbeidsrapport bewerken door kolommen in de backoffice in en uit te schakelen.

Inhoudsopgave:

Arbeidsrapporten genereren

Configureer rapportinstellingen, zoals de rapportageperiode en het al dan niet opnemen van belastingen. Filter het arbeidsrapport op shift of tag, zoek in de resultaten of exporteer het rapport om het als spreadsheetbestand buiten de backoffice op te slaan.

Klik op de naam van een werknemer voor verkoopgegevens, waaronder fooien per betaalmethode, bruto- en nettoverkopen per omzetgroep, rekeningprofiel of statistiekgroep, en informatie over de werknemer, zoals het totaalaantal gewerkte uren, het totaalaantal kassabonnen en de gemiddelde verkoop per uur.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
 3. Klik op Arbeidsrapport in de sectie Personeelsrapporten.
 4. Schakel Met inbegrip van belastingen in of uit om het rapport met of zonder belastingen te tonen.
  • Ingeschakeld: brutoverkopen, nettoverkopen, servicekosten en totaal geïnd bedrag inclusief belastingen.
  • Uitgeschakeld: brutoverkopen, nettoverkopen, servicekosten en totaal geïnd bedrag exclusief belastingen.
 5. Klik op het kalenderpictogram en kies een dag uit de kalender om de rapportageperiode aan te passen.
 6. (Optioneel) Om de weergave te filteren, op resultaat te zoeken of de shift of tags in het vervolgkeuzemenu Filters te selecteren, moet je ze activeren in de lijst en op Toepassen klikken.
  Opmerking: het is momenteel niet mogelijk gewerkte uren te filteren op basis van tags.
 7. Bekijk de gegevens in het rapport. Zie de tabel over het arbeidsrapport voor meer informatie over elke kolom.
 8. (Optioneel) Om het rapport te exporteren als CSV-spreadsheet en de gegevens buiten de backoffice op te slaan, klik je op Exporteer naar CSV.
 9. (Optioneel) Klik op de naam van een werknemer en bekijk de verkoopgegevens van de werknemer. Schakel tussen tabbladen om de bruto- en nettoverkopen per omzetgroep, rekeningprofiel of statistiekgroep te bekijken.

Restaurant-BO-Labor-Report.png

Tabel over het arbeidsrapport

Ontdek welke omzet medewerkers hebben gedraaid in bepaalde uren, hoeveel service in rekening is gebracht en hoeveel fooi is gegeven, en welke kortingen en annuleringen per werknemer zijn genoteerd. Als sommige kolommen niet zichtbaar zijn, zijn ze niet ingeschakeld in de backoffice. Zie Kolommen van arbeidsrapporten bewerken voor meer informatie over het inschakelen van kolommen.

Naam van de kolom Beschrijving

Naam werknemer

Naam van de POS-gebruiker zoals ingevoerd in de backoffice. Klik op de naam van een werknemer om de verkoopgegevens van de werknemer te zien.

Uren

Aantal gewerkte uren en minuten.

Verkopen

Som van de verkochte items.
Berekening: totaalbedrag verkochte items - servicekosten + kortingen + annuleringen.

Annuleringen

Waarde van vernietigde bestellingen. Zie het artikel Een kassabon bewerken of annuleren voor details over annuleringen.

Servicekosten

Servicekosten die op bestellingen in rekening zijn gebracht. Zie het artikel Rekeningprofielen toevoegen voor details over servicekosten.

Kortingen

Kortingen voor klanten.

Nettoverkopen

Totaalbedrag van alle verkopen.
Berekening: totaalbedrag itemverkopen + servicekosten - kortingen - annuleringen

Brutoverkopen

Totaalbedrag van alle verkopen.
Berekening: totaalbedrag itemverkopen + servicekosten + kortingen - annuleringen

Fooien

Fooien voor werknemers.

Totaal geïnd 

(niet standaard ingeschakeld)

Werkelijk ontvangen bedrag.
Berekening: nettoverkopen + fooien.

Gemiddelde verkopen/uur

(niet standaard ingeschakeld)

Gemiddelde omzet per gewerkt uur.

Gemiddelde verkopen/kassabon

(niet standaard ingeschakeld)

Gemiddelde omzet per kassabon.

 

Verkoopgegevens van een werknemer

Het tabblad Overzicht
Klik op de naam van een werknemer in de tabel om informatie te krijgen over de netto- en brutoverkopen van een werknemer, fooien en het totaal geïnde bedrag per betaalmethode.

Restaurant-BO-Labor-Report-Details.png

Naam van de categorie Beschrijving

Brutoverkopen

Totaalbedrag van alle verkopen.
Berekening: totaalbedrag itemverkopen + servicekosten + kortingen - annuleringen

Nettoverkopen

Totaalbedrag van alle verkopen.
Berekening: totaalbedrag itemverkopen + servicekosten - kortingen - annuleringen

Totaal verzameld per betaalmethode

Nettoverkopen plus fooien gesorteerd op betaalmethoden.

Fooioverzicht per betaalmethode

Fooien gesorteerd op betaalmethode.

 

De tabbladen Omzetgroepen, Rekeningprofielen, Statistiekgroepen
Schakel tussen de tabbladen op de pagina met werknemersgegevens om de bruto- en nettoverkopen per omzetgroep, rekeningprofiel of statistiekgroep te zien.

Tabbladnaam Beschrijving

Omzetgroepen

Categorieën waarmee gedeelde instellingen gesorteerd en op items toegepast kunnen. Zie Over omzetgroepen voor meer informatie.

Rekeningprofielen

Ordertypen die de parameters van een item tijdens een verkoop beïnvloeden. Zie Over rekeningprofielen voor meer informatie.

Statistiekgroepen

Categorieën bieden meer flexibiliteit bij de rapportage dan omzetgroepen, omdat ze niet aan belastingen zijn gekoppeld. Ze kunnen worden gebruikt voor omzetgroepen en/of items. Zie de veelgestelde vragen voor details over statistiekgroepen.

 

Kolommen van arbeidsrapporten bewerken

Schakel kolommen in de backoffice in en uit om het arbeidsrapport te wijzigen. De wijziging verandert de weergave in de backoffice, maar bij het exporteren zijn alle kolommen zichtbaar.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer Rapporten > Rapporten in het navigatiemenu.
 3. Klik op Arbeidsrapport in de sectie Personeelsrapporten.
 4. Om de kolommen in het rapport te wijzigen, klik je op Tabel bewerken en volg je de stappen 4.1-4.2:
  1. Schakel kolommen in die je in de tabel en het arbeidsrapport wil zien, of schakel kolommen uit die niet nodig zijn.
  2. Om de volgorde te wijzigen klik je op de liggende streepjes en sleep je de kolom naar boven of beneden.
 5. Klik op Opslaan.

Restaurant-BO-Edit-Labor-Report.png

Wat nu?

Hieronder vind je links naar de overige personeelsrapporten:

 • In het rapport Omzet personeel wordt de totale en procentuele omzet, de gemiddelde transactiewaarde (ATV: Average Transaction Value) en de gemiddelde couvertwaarde (ACV: Average Cover Value) per werknemer weergegeven.
 • Met het rapport Algemene omzet kun je de totale omzet per jaar, maand, week of dag in een staafdiagram zien en daarbij filteren op werknemer of POS-apparaat.
 • Het rapport Maandelijkse omzet bevat de maandelijkse omzet van elke omzetgroep uitgesplitst per dag met de optie om op werknemer of POS-apparaat te filteren.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0