Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Instellingen voor gebruikersgroepen configureren

Instellingen voor gebruikersgroepen definiëren de acties die een specifieke groep werknemers kan uitvoeren in de Lightspeed Restaurant-app. Door de instellingen binnen een gebruikersgroep te definiëren, krijgen alle gebruikers die aan de groep zijn toegewezen automatisch de toestemmingen die je selecteert.

Ga voor een video naar ons artikel Over gebruikersgroepen.

 1. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Gebruikers > POS-gebruikersgroepen.
 2. Selecteer het pijltje naast Leden bewerken bij de gebruikersgroep die je wilt wijzigen.
 3. Selecteer Configureren om de instellingen van de gebruikersgroep te bewerken.
 4. Activeer de gewenste instellingen voor de geselecteerde gebruikersgroep. Bekijk de tabel Instellingen voor gebruikersgroepen voor meer informatie over elke instelling.
 5. Selecteer Opslaan.

k-series-back-office-user-group-configure.png

Instellingen voor gebruikersgroepen

Naam instelling Beschrijving
POS-toegang Gebruikers in deze groep mogen niet inloggen: 
Deze instelling definieert of gebruikers in deze groep mogen inloggen op de POS (selectievakje niet geselecteerd) of dat gebruikers alleen hun shifturen mogen bijhouden op de POS (selectievakje geselecteerd).
POS-gebruikerstoestemmingen
 • De POS-gebruiker is een manager: de gebruiker heeft automatisch alle vermelde gebruikerstoestemmingen.
 • Gebruiker kan duplicaten van klantenbonnen printen: in de POS kan een klantenbon als kopie worden geprint.
 • Gebruiker wordt nog getraind, transacties zijn niet bevestigd: Bestellingen die door de gebruiker worden verwerkt, worden in trainingmodus gedaan. In de meeste Lightspeed-rapportages worden transacties in de trainingmodus gescheiden gehouden van daadwerkelijke bestellingen van klanten. Ga voor meer informatie naar ons artikel POS-gebruikers trainen.
 • De gebruiker kan een kassabon per e-mail verzenden:
  de gebruiker kan op de POS een kassabon versturen naar een verplicht e-mailadres.
 • Gebruiker kan kassabonnen op het POS-apparaat annuleren:
  De gebruiker kan kassabonnen annuleren op de POS nadat ze zijn verwerkt. Bijvoorbeeld als je een bestelling en de betaling ervan moet annuleren vanwege een probleem.
 • Gebruiker kan een factuur van een klantenbon aanmaken:
  De gebruiker verandert een kassabon in een factuur op de POS. De kassabon wordt dan niet meteen betaald, maar op een latere datum.
 • Gebruiker kan de betaalmethode van een klantenbon wijzigen:
  De
  gebruiker kan de gebruikte betaalmethode van een voltooide kassabon wijzigen. Bijvoorbeeld als een bestelling werd verwerkt voor contant geld, maar de klant uiteindelijk met een creditcard wilde betalen.
 • Gebruiker kan de tijdklok gebruiken om gewerkte uren bij te houden:
  De gebruiker kan in- en uitklokken op de POS. Zie in- en uitklokken voor meer informatie.
 • De gebruiker kan een rekeningprofiel toepassen:
  De gebruiker kan categorieën toevoegen. Zie Rekeningprofielen toevoegen voor meer informatie.
 • Gebruiker kan items verplaatsen van de ene rekening naar de andere:
  items kunnen worden toegevoegd aan een andere bestelling.
 • Gebruiker kan items retourneren:
  items die al zijn verkocht kunnen op de POS worden geretourneerd.
 • Gebruiker kan de kassalade openen met de knop Lade openen:
  de kassalade kan op elk moment zonder transactie worden geopend.
 • Gebruiker kan een gesloten bestelling heropenen:
  de gebruiker kan een gesloten bestelling wijzigen in een openstaande bestelling.
 • Gebruiker kan printen handmatig uitschakelen:
  de gebruiker kan voor elke transactie beslissen of een kassabon moet worden geprint op de POS.
 • Gebruiker kan reeds verzonden items annuleren:
  nadat de items al zijn verzonden naar bijvoorbeeld de keuken of de bar kan de gebruiker ze annuleren.
 • Gebruiker kan tafelbeveiliging omzeilen:
  De gebruiker kan bestellingen beheren die door andere medewerkers zijn aangemaakt, zelfs wanneer de instelling Gebruikers hebben geen toegang tot open rekeningen die door andere gebruikers zijn aangemaakt, is ingeschakeld voor een POS-configuratie.
 • Gebruiker heeft managersrechten voor tafelverplaatsingen:
  de gebruiker heeft alle rechten voor tafeltransacties, zoals het verplaatsen van geboekte items naar een andere tafel of het annuleren van een tafel.
 • Gebruiker kan de standaard configuratie wijzigen:
  Op de POS is het mogelijk te definiëren welk POS-profiel standaard wordt gebruikt bij het inloggen. De gebruiker kan deze configuratie wijzigen. Zie Over apparaatconfiguraties voor meer informatie.
 • Gebruiker kan verkooprestricties wijzigen:
  De gebruiker kan verkooprestricties toevoegen, wijzigen of uitschakelen door lang op een item in de POS te drukken en Verkooprestrictie te selecteren. Verkooprestricties zijn alleen beschikbaar voor items waarvoor de instelling Een teller op dit item inschakelen om de beschikbare hoeveelheid te beperken is ingeschakeld.
 • Gebruiker kan rekeningen splitten:
  als meerdere klanten aan een tafel afzonderlijk willen betalen, kan de gebruiker de bestelling in verschillende kassabonnen verdelen.
 • Gebruiker kan fooi op een rekening forceren:
  de gebruiker kan handmatig een fooi toevoegen aan de kassabon.
 • Gebruiker kan shifts openen en sluiten:
  De gebruiker kan een verkoopperiode openen en sluiten op de POS. Zie Een verkoopperiode openen of sluiten voor meer informatie.
 • Gebruiker kan de POS-configuratie opnieuw laden:
  Configuraties zijn POS-profielen die zijn gekoppeld aan een specifiek menu en instellingen. Wanneer in de backoffice wijzigingen worden aangebracht, kan de gebruiker de configuratie op de POS opnieuw laden om deze wijzigingen te zien. Zie Over apparaatconfiguraties voor meer informatie.
 • Gebruiker kan klanten bekijken en beheren:
  Dit zijn klantprofielen. Zie Over klanten voor meer informatie.
 • Gebruiker kan betalingsbatches vastleggen en afsluiten:
  De gebruiker kan de optie Batch afronden in het menu Instellingen gebruiken om een batch creditcardtransacties tegen betaling handmatig af te sluiten. Batch afronden is alleen beschikbaar voor werknemers met deze toestemming wanneer een betaalmethode met het type Cayan (Swiper of Keyed Entry) aanwezig is in de backoffice.
 • Gebruiker kan productiebonnen opnieuw printen:
  De gebruiker kan een productiebon opnieuw printen voor individuele items of gangen die eerder naar de keuken of het voorbereidingsstation zijn gestuurd. Ga naar ons artikel Bestellingen toevoegen in de tafelbedieningsmodus om te leren hoe je in de POS opnieuw kunt printen.
 • De gebruiker kan de instellingen van de betaalterminal beheren in de POS

  De gebruiker kan naar de sectie Betaalterminals van het instellingenmenu gaan om een nieuwe betaalterminal te configureren of de instellingen van een bestaande terminal te bekijken.

Instellingen
 • Toegang tot rapporten:
  deze instelling bepaalt de zichtbaarheid van rapporten voor POS-gebruikers.
 • Deze groep bepaalt de beschikbare kortingen voor zijn leden:
  Kortingen verlagen de prijs van een volledige bestelling op de POS. De leden van deze groep mogen een korting geven op bestellingen op de POS. Alle kortingen die vanuit de backoffice op de kortingenpagina zijn aangemaakt, zijn beschikbaar. Zie Over kortingen voor meer informatie.

Medewerkerinstellingen

Definieert fooien en cashflow.
Voor een gedetailleerde beschrijving, zie Over kassalades en gebruikersportemonnees.

 • Medewerkers innen hun fooi in contant geld aan het einde van hun shift:
  Gebruikers ontvangen hun fooi contant, ongeacht de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt om de fooi te geven. Het totale contante fooibedrag dat de gebruiker toekomt wordt gerapporteerd in zijn gebruikersrapport in de POS en in het personeelsrapport in de backoffice.
 • Medewerkers declareren fooien bij het uitklokken: Bij het uitklokken worden gebruikers gevraagd zelf het bedrag aan fooien op te geven waarmee ze aan het einde van hun gebruikersshift weggaan. Zie Fooien aangeven voor meer informatie over deze functie.
 • Fooipercentage medewerker om af te trekken:
  Percentage dat automatisch wordt afgetrokken van de ontvangen fooien van gebruikers. Het aftrekbedrag wordt gerapporteerd als "fooi, korting" op het gebruikersrapport van elke werknemer in de POS.
 • Telopties:
  de methoden voor het tellen van Kassalades op de POS:
  • Tellen is uitgeschakeld - het bedrag in de kassalade kan niet worden geteld bij de POS en wordt altijd geopend met het standaardbedrag dat in het veld Initieel contant geldbedrag aan het begin van de shift is ingevoerd.
  • Tellen is ingeschakeld - gebruikers kunnen het werkelijke bedrag aan contant geld tellen en invoeren of zij kunnen het standaardbedrag accepteren zonder te tellen.
  • Tellen is verplicht - gebruikers moeten het werkelijke bedrag aan contant geld tellen en invoeren.
 • Initieel contant geldbedrag aan het begin van de shift:
  Het standaard bedrag dat in de kassalade of portemonnee van een gebruiker zit wanneer deze wordt geopend bij de POS, tenzij ze het daadwerkelijke bedrag tellen en invoeren.
 • Kassalades inschakelen:
  Selecteer de kassalade of gebruikersportemonnee die zal worden gebruikt voor de transacties van gebruikers.

Wat nu?

Zodra je gebruikersgroepen en bijbehorende instellingen hebt gedefinieerd, wijs je gebruikers toe aan een gebruikersgroep om die instellingen toe te passen op groepen werknemers.

Als je nog meer POS-gebruikersgroepen wilt definiëren, zie Gebruikersgroepen aanmaken.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0