Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Menu's beheren

Menu's met een duidelijke structuur vereenvoudigen het gebruik van de POS, zodat gebruikers itemknoppen snel kunnen vinden, wat zorgt voor een efficiënte service. Voeg hoofdschermen toe aan menu's en organiseer knoppen, zoals items of kortingen, in hoofdschermen. Zodra een specifiek menu is ingesteld, verschijnen alleen items in dat menu op de POS. Items moeten in een menu zijn ingesteld om zichtbaar te zijn op de POS.

Een nieuw menu aanmaken

Een menu toevoegen

De naam van een menu wordt bepaald wanneer je deze toevoegt. De naam wordt weergegeven in de backoffice en op de POS. Nadat je een menu hebt toegevoegd, moet je deze bewerken om hoofdschermen en knoppen toe te voegen.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op Nieuw menu aanmaken.
 4. Voer een naam in voor het menu.
 5. Klik op Opslaan om de menunaam op te slaan en naar de pagina met menu-instellingen te gaan.
 6. Ga verder met Hoofdschermen toevoegen.

Restaurant-Adding-Menus-Name.png

Hoofdschermen toevoegen

Hoofdschermen zijn menucategorieën waarin knoppen in groepen worden gesorteerd. Eén menu kan maximaal 20 hoofdschermen hebben.

De pagina met menu-instellingen wordt direct geladen na het toevoegen van een menu. Om deze pagina op een later tijdstip te openen, zie stappen 1 en 2 hieronder.

 1. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 2. Klik op de naam van het menu waaraan je hoofdschermen wilt toevoegen.
 3. Klik op Toevoegen in de kolom HOOFDSCHERMEN.
 4. Voer de naam van het hoofdscherm in. Bijvoorbeeld Wijnen.
 5. (Optioneel) Schakel Kleurthema toevoegen in en kies een kleur onder Knopkleur om de knop een achtergrondkleur te geven die wordt weergegeven op de POS.
 6. (Optioneel) Herhaal stappen 3-5 om extra hoofdschermen toe te voegen.
 7. Klik op Opslaan om het/de hoofdscherm(en) aan het menu toe te voegen.
 8. Ga verder met Knoppen toevoegen aan het hoofdscherm.

Restaurant-BO-Add-Main-Screens.png

Knoppen toevoegen aan de hoofdschermen

Knoppen kunnen items, subschermen (schermen binnen een hoofdscherm), kortingen, productie-instructies, overboekingen, rekeningprofielen of webextensies zijn die op de POS binnen een hoofdscherm kunnen worden geselecteerd.
Voeg na het toevoegen van een menu en hoofdschermen knoppen toe aan elk hoofdscherm om die knoppen op de POS te gebruiken om bestellingen te plaatsen en te verwerken.

Je komt direct na het toevoegen van een menu en hoofdschermen op de pagina met menu-instellingen. Zie stappen 1 en 2 hieronder om de pagina op een later tijdstip te openen.

 1. Selecteer in het navigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 2. Klik op de naam van het menu waaraan je knoppen wilt toevoegen.
 3. Selecteer een hoofdscherm uit de kolom HOOFDSCHERMEN om knoppen aan toe te voegen. Het scherm voor het hoofdscherm wordt aan de rechterkant geopend.
 4. Klik op Knop toevoegen.
 5. Selecteer een type knop in het vervolgkeuzemenu.
 6. Voer de vereiste informatie in. Zie de onderstaande tabel met Knopinstellingen voor details.
 7. (Optioneel) Om knoppen aan te passen, zoals ze een achtergrondkleur geven, raadpleeg je het gedeelte Menu's bewerken in Menu's bewerken, dupliceren en verwijderen.
 8. Klik op Knop toevoegen om de knop toe te voegen aan het hoofdscherm.

Restaurant-BO-Adding-Menu-Buttons.png

Knopinstellingen

Type knop Beschrijving Vereiste configuratie
Item Items zijn standaard voedselproducten en dranken die aan een bestelling kunnen worden toegevoegd. Items worden aangemaakt vanuit de backoffice (Menubeheer > Items).
 1. Kies uit alle items, uit een specifieke rekeninggroep, of zoek naar items bovenaan het venster.
 2. Schakel de selectievakjes van een of meer items in.
Subscherm Subschermen maken verdere groepering van items mogelijk. Je kunt bepalen of per subscherm slechts één item kan worden besteld of meerdere, of dat een subscherm alleen is voorbehouden aan managers (bijvoorbeeld een kortingsknop). Managers hebben de gebruikersmachtiging De POS-gebruiker is een manager ingeschakeld in het gedeelte Gebruikers van de backoffice. Zie Over POS-gebruikers voor details over gebruikersmachtigingen.
 1. Definieer de instellingen voor de subschermen:
  Naam subscherm: naam die verschijnt in de backoffice en op de POS.
  Knopkleur: gekleurde achtergrond voor de schermknop die op de POS wordt weergegeven wanneer Toevoegen als achtergrondkleur is ingeschakeld.
  Toevoegen als achtergrondkleur: indien ingeschakeld, wordt de eerder geselecteerde achtergrondkleur weergegeven op de POS.
  Uitsluitend voor de manager: indien ingeschakeld, is het subscherm alleen toegankelijk voor managers.
  Toestaan dat gebruikers meerdere knoppen kunnen selecteren in subschermen: indien ingeschakeld, kunnen meerdere items worden geselecteerd in het subscherm.
Korting Kortingen verlagen de prijs van een hele bestelling of van afzonderlijke items in de bestelling op de POS. Kortingen worden aangemaakt vanuit de backoffice (Configuratie > Instellingen > Kortingen). Zie Over kortingen voor meer informatie.
 1. Zoek naar specifieke kortingen of kies een korting uit de tabel.
 2. Schakel de selectievakjes van een of meer kortingen in.
Productie-instructies Productie-instructies worden gebruikt om de keuken te informeren over specifieke bereidingsinstructies, zoals bereidingsopties voor vlees (rare, medium of well). Productie-instructies worden aangemaakt vanuit de backoffice (Configuratie > Instellingen > Productie-instructies). Zie Over aanpassingen (productie-instructie) voor details.
 1. Zoek naar specifieke productie-instructies of kies ze uit de tabel.
 2. Schakel de selectievakjes van een of meer productie-instructies in.
Overboekingsactie Overboekingsacties worden gebruikt om een bedrag van de ene naar de andere betaalmethode over te boeken. Overboekingsacties worden aangemaakt vanuit de backoffice (Configuratie > Instellingen > Overboekingsacties). Zie Inzicht in overboekingsacties voor meer informatie.
 1. Zoek naar specifieke overboekingsacties of kies ze uit de tabel.
 2. Schakel de selectievakjes van één of meer overboekingsacties in.
Rekeningprofiel Rekeningprofielen zijn bestellingstypes die invloed hebben op de instellingen van een item tijdens een verkoop. Zo veranderen bijvoorbeeld de belastingen wanneer een item wordt besteld voor afhalen of bezorgen. Rekeningprofielen worden aangemaakt vanuit de backoffice (Configuratie > Instellingen > Rekeningprofielen). Zie Over rekeningprofielen voor meer informatie.
 1. Zoek naar specifieke rekeningprofielen of kies ze uit de tabel.
 2. Schakel de selectievakjes van één of meer rekeningprofielen in.
Webextensie Webpagina's integreren op de POS. Bij het selecteren van de knop Webextensie wordt de gekoppelde webpagina automatisch geladen. Webextensies worden aangemaakt vanuit de backoffice (Configuratie > Instellingen > Webextensies).
 1. Zoek naar specifieke webextensies of kies ze uit de tabel.
 2. Schakel de selectievakjes van een of meer webextensies in.

Menu's koppelen en loskoppelen

Menu's aan POS-apparaten koppelen

Nadat je menu's hebt aangemaakt in de backoffice, moet je vanuit de backoffice menu's aan verschillende configuraties koppelen. Met configuratie bedoelen we in deze context een vooringesteld profiel met apparaatinstellingen. Een menu kan meerdere configuraties hebben, maar een configuratie kan slechts één menu gebruiken.

De gebruiker kan op het POS-apparaat tussen verschillende configuraties met verschillende menu's en instellingen schakelen. Zie Over apparaatconfiguraties voor informatie over configuraties.

Je kunt configuraties koppelen en ontkoppelen via de pagina Menu's in de backoffice. Ga naar de sectie Menu's verwijderen in Menu's bewerken, dupliceren en verwijderen voor meer informatie over het ontkoppelen van configuraties.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op de naam van het menu om het te koppelen aan een configuratie.
 4. Klik op Configuratie toevoegen.
 5. Schakel een of meer configuraties in via de selectievakjes. Reeds gekoppelde menu's worden ontkoppeld van de geselecteerde configuraties.
 6. Klik op Volgende.
 7. Klik op Publiceren om het menu met de gekozen configuratie op de POS-apparaten te publiceren.
 8. Klik op de POS op Opnieuw laden in Instellingen > Controlecentrum om de wijzigingen zichtbaar te maken.

Restaurant-BO-Linking-Menus.png

Menu's bewerken en kopiëren

Bewerk, dupliceer of verwijder een menu nadat deze is aangemaakt in de backoffice. Dit is handig als een menu verandert door de klantbehoefte, een menu wordt gebruikt als sjabloon om een soortgelijk menu aan te maken, of een menu moet worden verwijderd omdat het alleen in een bepaald seizoen wordt aangeboden.

Menu's bewerken

Bewerk menu's om ze een andere naam te geven, de indeling van hoofdschermen of items te wijzigen, knopinstellingen te bewerken, of elke andere wijziging waarbij een menu moet worden bijgewerkt.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op de naam van het menu dat je wilt bewerken.
 4. Breng de gewenste wijzigingen aan in het menu, de hoofdschermen of de knoppen. Zie de tabel Instellingen menubewerking hieronder voor details over het aanbrengen van specifieke wijzigingen.

Restaurant-BO-Editing-Menus.png

Instellingen menubewerking

Tabel met opties

Bewerkopties Vereiste configuratie
Naam menu wijzigen Wijzig de naam van een menu.
 1. Klik op Naam wijzigen.
 2. Voer de nieuwe menunaam in.
 3. Klik op Opslaan om het menu en nieuwe naam te geven.
Hoofdschermen een nieuwe naam geven en de kleur wijzigen Wijzig de naam van een hoofdscherm en optioneel de kleur van het hoofdscherm.
 1. Selecteer het hoofdscherm waarvan je de naam wilt wijzigen in de kolom HOOFDSCHERMEN.
 2. Klik op Bewerken naast de naam van het hoofdscherm in de rechterbovenkolom.
 3. Voer een nieuwe naam in voor het hoofdscherm.
 4. (Optioneel) Schakel Kleurthema toevoegen in en kies een kleur onder Knopkleur om de knop een achtergrondkleur te geven die wordt weergegeven op de POS.
 5. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.
Hoofdschermen of indeling van items wijzigen
 1. Klik en houd het symbool met twee lijnen Bildschirmfoto_2021-11-29_um_11.09.17_AM.png op het subscherm of de knop ingedrukt.
 2. Sleep het naar de gewenste locatie (binnen het hoofdscherm of naar een ander hoofdscherm), en laat het los.
Knopinstellingen bewerken Wijzig de knopinstellingen, zoals de knopnaam, de kleur en de toegankelijkheid van de knop voor POS-gebruikers.
 1. Selecteer het hoofdscherm waar de knop is geplaatst.
 2. Klik op de bijbehorende knop.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan
  • Item bewerken: opent de bewerkingsinstellingen voor het item zelf.
  • Knopnaam: naam die verschijnt op de POS en in de backoffice.
  • Kleurstijl knop: bepaalt de kleur van de onderste regel van de knop die op de POS wordt weergegeven.
  • Toevoegen als achtergrondkleur: indien ingeschakeld, vult de eerder geselecteerde kleur de hele knop.
  • Managerstoegang: Indien ingeschakeld, is de knop alleen beschikbaar voor managers. Voor managers is de gebruikersmachtiging "De POS-gebruiker is een manager" ingeschakeld in het gedeelte Gebruikers van de backoffice. Ga naar Over POS-gebruikers voor details over gebruikerstoestemmingen.
 4. Klik op Opslaan om de knopwijzigingen toe te passen.
Knoppen verwijderen Verwijder knoppen uit het hoofdscherm die niet langer nodig zijn.
 1. Selecteer het hoofdscherm waar de knop op staat.
 2. Selecteer de bijbehorende knop.
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Bevestig de keuze om de knop uit het hoofdscherm te verwijderen door in het berichtvenster op Verwijderen te klikken.
Hoofdschermen verwijderen Verwijder hoofdschermen en alle daarin geplaatste knoppen.
 1. Selecteer het hoofdscherm in de kolom HOOFDSCHERMEN.
 2. Klik op de knop Bewerken naast de naam van het hoofdscherm.
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Bevestig de keuze om de hoofdschermen en alle gekoppelde knoppen te verwijderen door in het berichtvenster op Verwijderen te klikken.

Menu's dupliceren

Dupliceer een menu om dit te gebruiken als sjabloon dat kan worden aangepast om een nieuw maar soortgelijk menu aan te maken. De hoofdschermen en knoppen binnen het menu worden gedupliceerd. Er wordt geen rekening gehouden met de configuratie van het menu (apparaatprofiel) bij het dupliceren.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op de naam van het menu dat je wilt dupliceren.
 4. Klik op Meer acties, en selecteer Dupliceren in het vervolgkeuzemenu.
 5. Voer de naam van het nieuwe menu in en selecteer Dupliceren. Het dupliceren kan even duren. Het gedupliceerde menu wordt vermeld onder Menu's.
 6. (Optioneel) Bewerk het menu of koppel het menu aan een POS-apparaat en publiceer het.

Restaurant-Menus-More-Actions.png

Menu's verwijderen

Je kunt menu's die niet meer worden gebruikt verwijderen, zoals seizoensgebonden menu's. Zodra het menu is verwijderd, kan het niet meer worden hersteld.

Het is alleen mogelijk een menu te verwijderen als geen enkele configuratie (apparaatprofiel) gebruikmaakt van het menu. Koppel de configuratie los via de pagina Menu's in de backoffice. Als je de configuratie loskoppelt van het menu, moet je een vervangend menu selecteren voor de configuratie.

 1. Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
 2. Selecteer in het hoofdnavigatiemenu Menubeheer > Menu's.
 3. Klik op de naam van het menu dat je wilt verwijderen.
 4. Ga naar het tabblad Apparaatoverzicht om de configuraties te bekijken waaraan het menu is gekoppeld.
 5. Klik op Configuratie ontkoppelen en selecteer een configuratie om deze van het menu los te koppelen.Restaurant-BO-Menu-Device-Overview.png
 6. Selecteer in het venster Configuratie ontkoppelen een vervangend menu in het vervolgkeuzemenu.
 7. Klik op Bevestigen.
 8. Klik op Verwijderen onder de naam van het menu.
 9. Klik op Verwijderen om de verwijdering van het menu te bevestigen.Restaurant-BO-Deleting-Menus.png

Wat nu?

Menu's importeren en exporteren

Met de geautomatiseerde import- en exporttool voor menu's hoef je niet handmatig itemgegevens in te voeren.

Menu's importeren en exporteren

Menu's delen met bedrijfslocaties

Wijs een specifiek menu aan een van je locaties toe. Wijzigingen die je doet, worden automatisch op locatie bijgewerkt.

Over menu's delen

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1